keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

21.11.2013

... 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, Resbilare Erica St Bocan 20| ASI2 3,04 pa — ta a Lucrărinoi ________] 10.00) _aoof oo] oa] 10.00 ema na PD PTT Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr. 15 1,00 1,00 Reabilitare termică...
... Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 1,00 1,00 Reabilitare termică str. Sutezătorilor nr. 2, Sc A+B | sooo) 00| 000| oo] 00, a00,a Achizitie terenuri si imobile 30000| 000| 000) 000| 000| 300.00) c...

Consiliul Local Timișoara

538/22.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spalatorie auto in sistem autoservire", str. Closca, nr. 54, Timişoara

22.10.2013

... Nicolae CAM ERA TEH NICA Casa P in tra re ACCES AUTO PROPUS - intrare - iesire conform proiect reabilitare in executie ZONA SUPRAFATA EXISTENT % PROPUS % S. TEREN 869,00mp 100% 869,00mp 100% ZONA CONSTRUIBILA 347,00mp 40 % 306,00mp 35,20% PLATFORME...
... Adriana sc GIULIUS srl EXTRAS PROIECT REABILITARE STR. CLOSCA ca ro sa bi l e xt in s la 4 b en zi ca ro sa bi l e xi st en t 2 b en zi arh. NICOLAE COVACI PREDA 02A 62 60 64B 1 — III TRI IT ZI le , E TA E TIT TIT a STR. IOAN PLAVOSIN —_— FAVTRAWI IANCU...

Consiliul Local Timișoara

536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

22.10.2013

... continuare 1,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl, 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 289 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174...
... 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 10,06 0,09 0,00 0,00 0,00 19,00 Executie locuinte sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 abii Ta TAN 00 0.00 0,00 0,00 0.00 1,00 Reabilitare termică str. Coriolan...

Consiliul Local Timișoara

515/22.10.2013 privind aprobarea Proiectului "Centrul de informare, consiliere şi orientare şcolară şi profesională a elevilor - Consilium", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

22.10.2013

... reabilitare, refacere şi dotare (lucrări de zidărie, izolaţie, electrice, termice, etc.), dotarea centrului cu echipamente, logistică specifică activităţilor de formare FP 53-01, Ver. 1 3 profesională, achiziţionare de furnituri de birou necesare...
... va derula pe parcursul anului 2013, 2014 şi 2015, iar principalele activităţi corelate proiectului sunt următoarele: 1. Managementul proiectului; 2. Crearea, reabilitarea şi dotarea Centrului Consilium 3. Formare profesională în vederea dezvoltării şi...

Consiliul Local Timișoara

514/22.10.2013 privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara

22.10.2013

... modificările şi completările ulterioare. 11. În situaţia în care odată cu lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirii s‐au executat şi lucrări de reabilitare termică a acesteia, beneficiarul este obligat să...
... acestei moşteniri culturale constituie o datorie, atât pentru autorități cât şi pentru proprietari. Primăria Municipiului Timişoara derulează încă din anul 2004 un program de reabilitare şi revitalizare a cartierelor istorice, dar şi de informare şi...

Consiliul Local Timișoara

512/22.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire două case in regim P+1E+M", str. Herculane nr. 61, 63, Timişoara

22.10.2013

... accesului auto. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. 1.3. Surse de documentare: -Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara pr.IPROTIM nr.34.233/010/B. - REGLEMENTAREA TEHNICA– GHID PRIVIND METODOLOGIA DE...
... in favoarea firmei Sc SIMSTAR GAZ Srl. Acest drum va traversa parcela de 1257 de mp care are acces la str. Herculane. 4.6. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii: Protectia mediului -Criterii de mediu 1. a) Planul irbanistic de...

Consiliul Local Timișoara

503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

... energie electrică, cu |combustibil, utilități echipamente Proiectare acțiune rece, caldă, energie termică, influenţe favorabile gaz metan) asupra costurilor Sistem de contorizare 2 |Reducerea consumurilor de combustibili la autobuze Rentabilizare prin...
... proprii 10 troleibuzul şi a substatilor de redresare transformare Studiu de reabilitare a rețelei [Studiu de soluții şi |de contact pentru transportul culoportunitate Eficență şi performanță [n activitatea regiei; Asigurarea siguranței şi confortului...

Consiliul Local Timișoara

502/22.10.2013 privind aprobarea Programului de restructurare pentru anii 2013-2014 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA

22.10.2013

... urmatoarele concluzii: 1) Sistemul de transport al energiei termice Pentru reabilitarea restului de retele termice primare (cca.75%) din municipiul Timisoara, se propun urmatoarele: 1. Continuarea procesului de retehnologizare prin inlocuirea conductelor...
... reabilitarea Punctelor Termice se propune: 1. Continuarea procesului de retehnologizare prin inlocuirea echipamentelor uzate fizic si moral si adaugarea elementelor de modernizare in 86 de Puncte Termice urbane existente. 2. Automatizarea intregului proces...

Consiliul Local Timișoara

484/24.09.2013 privind alocarea sumei de 150.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B,C şi D

24.09.2013

.... Pentru finalizarea întregului complex, ce are şi caracter didactic, este necesară continuarea lucrărilor la corpurile B şi C şi realizarea corpului D care va cuprinde centrul media, sala de calculatoare, biroul parohial, centrala termică şi alte servicii...
... spirituale ale comunităţii” potrivit Cod FP 53-01, ver.1 cătora ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acţiuni prevăzute la art.1 alin 2 lit.b (reabilitarea şi consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult) din...

Consiliul Local Timișoara

466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

... Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Page 6 SURSE DE FINANȚARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI br Asociatii Buget SURSE CREDITE...
... BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari i 0 i 2 3 4 5 6 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bi. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 1.350,00 0,00 5,00 0,00 0,00) 1.350,00 Executie locuinte sociale 1.340,00 0,00 0.00 0,00 0,00| 1.340,00...

Consiliul Local Timișoara

461/03.09.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru de afaceri, hosting, cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E si parcari", str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara

03.09.2013

... studiului “REABILITARE LINIE DE TRAMVAI SI MODERNIZARE TRAME STRADALE PE STR STEFAN CEL MARE” aprobat cu HCL97 din 2012, consideram oportuna retragerea obiectivului propus cu o distanta de 4- 6.00m fata de aliniamentul stradal , cu atat mai mult cu cat...
... necesare se va face conform temei de arhitectur•. Alimentarea cu ap• rece a instala•iilor interioare din cl•dire se va face de la re•eaua de incint•. Alimentarea cu ap• cald• menajer• se va face de la centrala termic• proprie. Apele uzate menajere vor fi...

Consiliul Local Timișoara

450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

03.09.2013

... 2,89 0,00| 5.400,00 2.839,94 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 [Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Page...
... 6 — SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI ur | Buget SURSE _ | BUGET 2013 Asezati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 5 Reabilitare termică sir. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 [B- Lucrări noi...

Consiliul Local Timișoara

388/05.07.2013 privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara - Rectificare 1

05.07.2013

... 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 241,14 186,14 50,00 5,00 0,00 81.02.06 Energie termică 241,14 186,14 50,00 5,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 149.977,95| 29.541,90| 21.885,29| 46.772,15| 51.778,61 84.02.03 Transport rutier...
... Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati ,,Podul Lung" Timişoara HCL 293/2011 5 162,56 4 171,27 991,29 3 319,37 729,21 0,00 82,63 49,20 981,84 81,15 50,47 11,08 0,00 1,26 4,02 14,03 4 412,46 2 829,93 621,63 0,00 70,44 45,18 845,28 3 451,56...

Consiliul Local Timișoara

379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

05.07.2013

... 0,00) 5.400,00 2.839,94 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 1572 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 [Reabiizro termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2.89 0,00 0,00 0,00 Page 6 A îi...
... SURSE DE FINANTARE MRI ERE | Contributi TOTAL e —_ DENUMIREA OBIECTIVULUI a ar Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari MIE 0 A 2 3 2 5 6 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi...

Consiliul Local Timișoara

333/18.06.2013 privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara

18.06.2013

... priveşte proprietatea sau posesia spaţiului dat în administrare; f) Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului, lucrari de investitii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrari indiferent de natura acestora fara acordul scris si...
..., dezinsecţie, deratizare şi orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură); i) Să răspundă pentru degradarea bunului în timpul...

Consiliul Local Timișoara

319/30.05.2013 privind aprobarea cererii de finanţare numărul 4 şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"

30.05.2013

... specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii. 3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele...
... apa potabila sa intruneasca normele sanitare; Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona. Asociatia...

Consiliul Local Timișoara

318/30.05.2013 privind aprobarea cererii de finanţare numărul 3 şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"

30.05.2013

... lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect. Aceasta activitate are un...
... a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona. Asociatia de proprietari va asigura: • Necesarul de apa; • Necesarul...

Consiliul Local Timișoara

317/30.05.2013 privind aprobarea cererii de finanţare numărul 2 şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"

30.05.2013

... specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii. 3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele...
... PM si PSI; - asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente; - sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare; Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor...

Consiliul Local Timișoara

316/30.05.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună"

30.05.2013

... obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul...
...; - sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare; Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona...

Consiliul Local Timișoara

286/30.05.2013 privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara

30.05.2013

... 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 0,00 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 254 081,49 205 056,85 49 024,64 32 262,11 29 035,89 0,00 3 226,21 5 353,97 15 532,75 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6...
... servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică Capitolul 84.02 Transporturi...

Consiliul Local Timișoara

285/30.05.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 in Municipiul Timisoara

30.05.2013

... completări prin Legea nr. 158/2011 si actualizata cu modificările şi completările aduse de către OUG nr. 63 din 30 octombrie 2012, respectiv: a) Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: - izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea...
...; - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. b) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire; - repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de...

Consiliul Local Timișoara

284/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 38, bl. 15B"

14.05.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 284/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 38, bl. 15B" 14.05.2013 Hotararea Consiliului Local 284/14.05.2013...
... privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 38, bl. 15B" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-13264/14.05.2013 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

283/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35-37"

14.05.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 283/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35-37" 14.05.2013 Hotararea Consiliului Local 283/14.05.2013 privind...
... aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35-37" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-13261/14.05.2013 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

282/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55"

14.05.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 282/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55" 14.05.2013 Hotararea Consiliului Local 282/14.05.2013 privind...
... aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-13262/14.05.2013 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

281/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52"

14.05.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 281/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52" 14.05.2013 Hotararea Consiliului Local 281/14.05.2013 privind...
... aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-13260/14.05.2013 - al Primarului Municipiului...