keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

471/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Calea Lugojului DN 6 Timişoara

20.12.2010

... Conform avizului de amplasament S.C. COLTERM S.A. nu detine retelele termice si de apa rece hidrofor in vecinatatea amplasamentului. 2.8. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul...
... de mai multe tipuri: gazon, pomi, plante decorative si parcaje înierbate. - Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu e cazul - Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana Nu e cazul - Valorificarea potentialului...

Consiliul Local Timișoara

469/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona depozitare, service auto si servicii" - Extravilan Timisoara DN 59A

20.12.2010

... incalzire, alimentarea cu energie electrica telefonizare, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. 1.3. Surse documentare Documentatia este intocmita in conformitate cu: -Legea 50/1991, privind autorizarea executarii...
... gaz natural este de cca. 350 Nmc/h, care va asigura functionarea unor centrale termice proprii, echipamente de incalzire si climatizare cu gaze etc. a cladirilor ce vor fi construite pe acest amplasament. Traseul şi dimensiunile conductelor vor fi...

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

... 24,764.63|: 21,091.63 119.00[:1,800.00 0.00| : 1,754.00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24,264.63| 21,091.63 119.00| 1,800.00 0.00 1,254.00 A.Lucrări în continuare 21,091.63 21,091.63 0.00 0.00, 0.00 0.00 Reabilitare termică Piaţa...
... Mărăşti nr. 1-2 1009.75, _1,009.75 0.00 Reabilitare termică sir. 1 Decembrie 1918, nr.20 53.06 53.06 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100.08 100.09 0.00 Reabilitare termică str. Ziatna, nr.8 142.16 142,16 0.00 Reabilitare termică...

Consiliul Local Timișoara

427/30.11.2010 privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara

30.11.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 427/30.11.2010 privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara 30.11.2010 Hotararea Consiliului Local 427/30.11.2010...
... privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere propunerea domnilor consilieri Bogdan Ciprian, Sarafolean...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

... 42.02 35.142,63 11.891,00 47.133,83 Pagina 3/ 10 mmm mmm, DENUMIREA INDICATORILOR A. De capital Cod Cod indicator Program initial 7.500,00 Influenta 0,00 Program rectificat 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 78...
...| 21.081,63 119,00| 1.800,00 0,00 A.Lucrări în continuare 21.091,63| 21.091,63 0,00 0,00! 0,00 Reabilitare termică Piaţa Mărăști nr. 1-2 1.009,75| 1.009,75 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 Reabilitare termică str. Petre...

Consiliul Local Timișoara

366/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN 6", Timişoara,

28.09.2010

... cu caldura pentru obiectivele propuse se va putea asigura prin realizarea unei centrale termice proprii, având combustibil gazul metan. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor propuse în Planul urbanistic zonal, este obligatorie prin realizarea...
... conservare a patrimoniului natural sau construit. 3.7.4. Zonele propuse pentru refacerea peisagistic• •i reabilitare urban• Lucr•rile propuse ce sunt prev•zute a se executa, nu afecteaz• peisagistica zonal•, nefiind necesare lucr•ri speciale pentru...

Consiliul Local Timișoara

343/28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara

28.09.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 343/28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara 28.09.2010 Hotararea Consiliului Local 343/28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru...
... reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 21662/10.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

... 37.320,63 Subventii de la bugetul de stat TA 42.02 35-142,63 0,00 35.142,63 A. De capital 75 7.500,00 0,00 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 76 42.02.12 7.500,00 0,00 7.500,00 B. Curente 77 27.642,63 27.642,63 Pagina 3...
... Locuinte - 24.764763| 21:091;63 119;00| :1:800,00 5,60| 1.754,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24.264,63| 21.091,63 119,00| 1.800,00 0,00| 1.254,00 IA.Lucrări în continuare 21.091,63| 21.091,63 0,00 0,00 0,00 0,00, Reabilitare termică...

Consiliul Local Timișoara

330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

03.08.2010

... FOND LOCATIV COMPARTIMENT ADMINISTRATIV COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC SERVICIUL ENERGETIC SI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI, 1+8 COMPARTIMENT an | REABILITARE TERMICA CLADIRI BIROUL HIDROTEHNIC BIROUL...
... INTERNATIONALA ERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI INTEGRARE EUROPEANA, BIROUL COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA DIRECTIA COMUNICARE 37 x î SERVICIUL INVESTITII CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITARE ARTIERE ISTORICE GTZi +8+2 COMPARTIMENT INFOCENTRU...

Consiliul Local Timișoara

309/29.07.2010 privind modificarea Criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice

29.07.2010

... Hotărârea Consiliului Local nr.28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică. Art.3: Se aprobă modificarea Comisiei pentru...
...: referat_.pdf ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI SC2010-17198/19.07.2010 REFERAT privind modificarea criteriilor de selecţie...

Consiliul Local Timișoara

307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.07.2010

...) conformarea cu cerinţele privind emisiile de CO2 în perioada 2008-2012 şi după 2012 Proiecţii privind necesarul de energie termică: Perioadă Perioadă Reducerea necesarului de energie termică ca urmare a reabilitării clădirilor (reducerea consumului...
... de energie termică la consumatori) 2009-2023 Reducere cu 30% (2% pe an) 2023-2028 Necesar constant de energie termică (nivel 2023) Reducerea de energie termică furnizată ca urmare a reabilitării reţelelor primare şi secundare (reducerea pierderilor...

Consiliul Local Timișoara

301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE "DR. DUMITRU POPESCU" TIMIŞOARA" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE "DR. DUMITRU POPESCU" TIMIŞOARA" în vederea...
... accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate...

Consiliul Local Timișoara

300/29.07.2010 privind acceptarea intrării în proprietatea Municipiului Timişoara a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE "DR. DUMITRU POPESCU" TIMIŞOARA" de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.Dumitru Popescu" din Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 300/29.07.2010 privind acceptarea intrării în proprietatea Municipiului Timişoara a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI...
..., Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 300/29.07.2010 privind acceptarea intrării...

Consiliul Local Timișoara

292/29.07.2010 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei

29.07.2010

... “Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale” —suma de 380.969 lei; Celelalte obiective cuprinse în listă nu au fost realizate din lipsa surselor de finanțare. În ceea ce priveşte Lisia obiectivelor de investiții din surse proprii aprobate pentru...
... pentru investițiile efeciuate în anul 2008 şi recepționate și anume pentru : - “Modernizare centrală termică , Bv. Dâmbovişa nr.1-3” —suma de 361.656 lei, "Punct termic şi modernizare instalație energie termica Bv. Take Ionescu nr.83” -suma de...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

... 21.091,83) 21.091,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 1.009,75; 1.009,75 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100,09 100,09 0,00 Reabilitare...
... termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr. 6 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 586,52 686,52 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului, nr. 13 1.159,85) 1.159,85 0,00...

Consiliul Local Timișoara

286/29.07.2010 privind suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 1.389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la opt obiective de investiţii

29.07.2010

... 1.389,93 mii lei, prin transfer de la Capitolul 81.02. Energie termică, pct. C - Studii şi proiecte, poz. DALI+PT Reabilitare termică clădiri-proiectare obiective Municipiul Timişoara, la Capitolul 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe, pct. A...
.... Gheorghe Ciuhandu SERVICIUL ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D.Loga nr.1 Nr. SC2010-17316/20.07.2010 REFERAT privind suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 1389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la...

Consiliul Local Timișoara

274/29.06.2010 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal "Locuinta multifamiliala D+P+2E+Er", str. Barzava nr. 1B, Timisoara

29.06.2010

... de inalta densitate Dn 125mm. 3.7.2. Canalizare menajera Scurgerea apelor uzate se va realiza la reteaua orasului 3.7.3. Alimentarea cu apa calda Alimentarea cu apa calda se va face prin prepararea apei calde menajere in centrala termica proprie...
... In zona exista retea de gaze naturale in teava polietilena de inalta densitate . 3.7.6. Alimentarea cu energie termica Alimentarea cu energie termica a constructiei se va face de la centrala termica proprie cu combustibil gazos. 3.7.7. Telefonizarea...

Consiliul Local Timișoara

273/29.06.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara

29.06.2010

... 7/ B sediu. adm. hala S.C.Plastic Metro statie gaze centrala termica rampa Mobitim depuneri 13 2/ A beci 13 2 13 0 12 8 hala depozit rez. rez. rez rez rez bazin buncar buncar bazin remiza bazin remiza rezervor 50 D 50 C 50 B 46 37 39 /B 46 A 39 ST R...
... centrala termica birouri depozit seminte birouri S.C.UNISEM S.A. depozit carbune S.C.AGROSEM S.A. 7 bascula post trafocabinapoarta cantar 5 12 6A 12 6 CA LE A SA GU LU I MOBITIM 12 4 12 2 pa sa j 125A 128 STR. IZL AZ 126 depozit gunoi S T R . C E F E...

Consiliul Local Timișoara

257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.06.2010

... energie termică: Perioadă Perioadă Reducerea necesarului de energie termică ca urmare a reabilitării clădirilor (reducerea consumului de energie termică la consumatori) 2009-2023 Reducere cu 30% (2% pe an) 2023-2028 Necesar constant de energie termică...
... (nivel 2023) Reducerea de energie termică furnizată ca urmare a reabilitării reţelelor primare şi secundare (reducerea pierderilor) 2009-2015 Reducerea pierderilor de căldură de la 22% pentru căldura furnizată în 2007 la 15% 2015-2028 15% pierdere de...

Consiliul Local Timișoara

252/29.06.2010 privind actualizarea valorii Devizului General necesar pentru finalizarea obiectivului de investitii "REABILITARE TERMICA BLOC PIATA MARASTI, NR.1-2" cuprins in Programul national multianual pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, cu finantare in anul 2009

29.06.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 252/29.06.2010 privind actualizarea valorii Devizului General necesar pentru finalizarea obiectivului de investitii "REABILITARE TERMICA BLOC PIATA MARASTI, NR.1-2" cuprins in Programul national multianual pentru...
... obiectivului de investitii "REABILITARE TERMICA BLOC PIATA MARASTI, NR.1-2" cuprins in Programul national multianual pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, cu finantare in anul 2009 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

251/29.06.2010 privind aprobarea devizului în valoare de 405.867,53 inclusiv TVA, pentru finalizarea investitiei „Reamenajare Parcul Poporului" din Municipiul Timişoara

29.06.2010

... 31.03.2010 ANEXA 1 pagina 1 La hotărârea Formularul F3 Obiectivul: 0078 000000078 GARD PARCUL POPORULUI Obiectul: 0001 1 REABILIT GARD PARCUL POPORULUI Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta PAPO68 REABILITARE GARD PARCUL POPORULUI = NR. SIMBOL ART...
... TRANSPORT 23.612 127993.93 125327.02 5560.00 1520.00 Din care: Valoare aferenta utilaje termice = 0.00 Valoare aferenta utilaje electrice = 5560.00 Detaliere transporturi: -Articole TRA Alte cheltuieli directe: -CAS: ( 125327.02 + 5560.00 * 0.000...

Consiliul Local Timișoara

228/29.06.2010 Privind aprobarea "Strategiei locale privind schimbările climatice şi a Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timişoara"

29.06.2010

... companiei de termoficare locală * *** *** *** 9. Modernizarea cazanelor de la CET SUD * *** *** *** 10. Reducerea pierderilor prin reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic şi apă caldă către zonele rezidenţiale (înlocuire conducte vechi...
... prin reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic şi apă caldă către zonele rezidenţiale (înlocuire conducte vechi şi izolarea acestora) Director Executiv Direcţia Edilitară 5-10 ani 38. Corelarea dezvoltării urbane cu posibilitarea...

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

... 73 42.02 32.176,91 2.950,00 35.126,91 A. De capital 74 4.545,91 2.950,00 7.495,91 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 75 42.02.12 4.545,91 2.950,00 7.495,91 B. Curente 76 27.631,00 0,00 27.631,00 Subventii pentru compensarea...
... 20.767,52| 20.767,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piata Mărăşti nr. 1-2 767,20 767,20 ALTE OND ND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT LOCUINTE ȚIUNI LOCAL ilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06...

Consiliul Local Timișoara

215/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii", Calea Aradului DN69 Km7, Timişoara

25.05.2010

... TRANSELECTRICA SA, amplasamentul nu este afectat de reţele de transport energie electrică. d) Alimentarea cu energie termică Nu există conducte în vecinătate. e) Telefonizare Conform avizului tehnic favorabil nr. 75386/06.07.2009 emis de SC ROMTELECOM SA...
... caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

214/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara

25.05.2010

... furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie. In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte : - centrala termica proprie; Centrala termica se amplaseaza...
... in spatii special amenajat. Centrala termica va avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a loc...