keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

521/11.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.12.2008

... publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 132.029,70 132.029,70 0,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor Subvenţii de la bugetul...
... 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 3.610,78 336,78 0,00 0,00 0,00 3.274,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 336,78 336,78 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007...

Consiliul Local Timișoara

479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

... mica putere, prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 2.028,05 2.028,05 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 2.074,37 2.074,37 0,00 Prelevare...
... dela CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7-14/03, HCL 50;330/2007 200,00 200,00 0,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 300,00 300,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT...

Consiliul Local Timișoara

425/03.10.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

03.10.2008

... 2.139,03 2.139,03 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 103.377,00 109.293,60 5.916,60 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru...
.../reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 3.874,00 400,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00 350,00 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9...

Consiliul Local Timișoara

419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

30.09.2008

... publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 88.795,00 96.749,10 7.954,10 CHELTUIELI CURENTE Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor ţ...
... pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 105.145,62 105.145,62 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13...

Consiliul Local Timișoara

345/29.07.2008 privind constituirea Comisiei pentru Eficienţă Energetică

29.07.2008

... reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara; În conformitate cu prevederile art. 2 alin.6 şi art.6, alin.1, 2, 3 şi 4 din Legea nr.260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.187/2005...
... pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.a) şi alin.(9) din Legea...

Consiliul Local Timișoara

336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"

29.07.2008

... realizare a investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ 43.820,71 RON 4.2 REABILITARE SALA CAZAN 16.433,29 RON 4.3 CENTRALĂ TERMICĂ 25.394,27 RON 4.4 INSTALATII ELECTRICE 2.181,47 RON 4.5 INSTALAŢII INTERIOARE DE...
... naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara" 29.07.2008 Hotararea Consiliului Local 336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind...

Consiliul Local Timișoara

320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara

29.07.2008

...:\Adina\PLGD Timisoara\PLGD final_predat\borderou.doc 2 2.2.4.3.Compostarea deseurilor biodegradabile .........…………………………….56 2.2.4.4.Tratare mecano – biologica ...... …………………………………………….56 2.2.4.5.Tratarea termica .............…………………………………………………….56...
...-lift, astfel incat numarul curselor sa fie cat mai mic, iar costurile operationale cu aceasta componenta sa fie acceptabile pentru comunitate ; - Extinderea colectării deşeurilor în zona rurală din vecinatatea Timisoarei va conduce la reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2008 privind aprobarea Adaptării Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timişoara racordaţi la sistemul centralizat la cerinţele Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort " ( fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă )

29.07.2008

... electrica produsa in centrale de cogenerare, corelat cu concluziile studiilor si programelor de reabilitare, modernizare si investitii in sisteme de furnizare a energiei termice catre consumatori residentiali. Conform Directivei referitoare la promovarea...
... proprietar este S.C. COLTERM S.A. si centrale termice proprii mari, medii si mici, apartinand unor agenti economici si marilor consumatori industriali. Participarea sectorului privat Investitiile derulate pana in prezent pentru reabilitarea/modernizarea...

Consiliul Local Timișoara

313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

29.07.2008

... F.S.Nitti , HG 94/2008 215,00 215,00 Reparatii capitale/reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 5.404,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4.904,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00...
... plită+ renomin. consumat.I.Vidu 0,00 0,00 Proiect utilitati gaz plita GŞ-Ungureanu 0,00 0,00 Expertiza +SF Lic.E.Ungureanu (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00...

Consiliul Local Timișoara

292/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului''

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 292/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului'' 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 292/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului'' Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9491/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

291/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - str. Şt. O.Iosif"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 291/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - str. Şt. O.Iosif" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 291/13.05.2008 privind...
... modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - str. Şt. O.Iosif" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9492/06.05.2008 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

290/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Campus Universitar"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 290/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Campus Universitar" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 290/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Campus Universitar" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9490/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU...

Consiliul Local Timișoara

289/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 289/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 289/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9489/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

288/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Soarelui"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 288/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Soarelui" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 288/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Soarelui" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9487/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

287/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Fabric"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 287/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Fabric" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 287/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Fabric" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9486/06.05.2008- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara"

13.05.2008

... an. Eşalonarea investiţiei : 2008 Durata de realizare a investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ 4.780,02 RON 4.2 ALIMENTARE INST. CU APĂ RECE 2.749,11 RON 4.3 CENTRALĂ TERMICĂ 3.829,34 RON 4.4 REABILITARE INST...
... naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

278/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 45, str. Fagului nr. 17, Timişoara"

13.05.2008

... INSTALAŢII APĂ CALDĂ MENAJERĂ 6.561,18 RON 4.2 INSTALAŢII APĂ RECE 1.446,88 RON 4.3 REABILITARE SALĂ CAZANE 3.300,88 RON 4.4 CENTRALĂ TERMICĂ 78.180,01 RON 4.5 INSTALAŢI ELECTRICE 2.020,62 RON 4.6 INSTALAŢI INTERIOARE DE INCĂLZIRE 36.756,15 RON 4.7 INSTALAŢI...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 45...

Consiliul Local Timișoara

277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara"

13.05.2008

... investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INSTALAŢII APĂ CALDĂ MENAJERĂ 5.816,86 RON 4.2 ALIM. INSTALAŢII APĂ RECE 307,57 RON 4.3 REABILITARE SALĂ CAZANE 1.394,58 RON 4.4 CENTRALĂ TERMICĂ 11.626,97 RON 4.5 INSTALAŢI ELECTRICE 1.510,07 RON 4.6...
... termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind...

Consiliul Local Timișoara

232/22.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuinte colective P+2E+Eretras", str. Vasile Carlova, nr. 9, Timişoara

22.04.2008

... intervenţii cu dată mai recentă în ceea ce priveşte reabilitarea termică a clădirilor şi amenajarea de mansarde în podurile existente. Regimul de înălţime este majoritar Parter (P) şi P+M. Există şi unele accente ale regimului de înălţime concretizate...
... Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării: •Apele uzate menajere şi pluviale se vor racorda la canalizarea publică. •Deşeurile solide se vor colecta în europubele, amplasate pe o platformă în interiorul parcelei, spre strada Vasile...

Consiliul Local Timișoara

224/22.04.2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara

22.04.2008

... Local nr. 52/23.02.1999 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Cartier Cetate Timişoara; În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea...
... care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Îndrumarul va sta la baza avizării proiectelor şi a urmăririi tuturor lucrărilor de reabilitare din cartierul Cetate şi din alte zone istorice protejate din Timişoara, în conformitate cu...

Consiliul Local Timișoara

201/22.04.2008 privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara - "TIMIŞOARA ECOLOGICĂ"

22.04.2008

... de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina: - menţinerea echilibrului ecosistemului urban; - eliminarea factorilor poluatori care creează disconfort şi afectează starea de sănătate; - punerea în valoare a potenţialului existent...
... Timişoarei, fiind propuse măsuri de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului, prin reabilitarea parcurilor şi scuarurilor existente, precum şi amenajarea unor noi spaţii verzi, ţinând seama de stilul arhitectonic al marilor cartiere de blocuri şi...

Consiliul Local Timișoara

181/22.04.2008 privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

22.04.2008

... utilitati Colegiul Economic F.S.Nitti , HG 94/2008 215,00 215,00 Reparatii capitale/reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 5.404,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4.904,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş...
... plita GŞ-Ungureanu 2,00 2,00 Expertiza +SF Lic.E.Ungureanu (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00 SF+PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 150,00 150,00 SF...

Consiliul Local Timișoara

164/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru locuinte colective si servicii"strada Textilistilor, Timişoara

25.03.2008

... modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei Nu e cazul. 4.7. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii o spatiu verde peste parcare si peste etaj 3 si respectiv...
... energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii. In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte : - surse termice individuale pentru fiecare...

Consiliul Local Timișoara

122/11.03.2008 privind modificarea Comisiei pentru Eficienţă Energetică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 545/28.11.2006

11.03.2008

... nr.187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.2/29.01.2008...
... ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D. Loga nr. 1 REFERAT privind modificarea Comisiei pentru Eficienţă Energetică aprobată prin HCL nr.545/28.11.2006 La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara funcţionează Comisia pentru Eficienţă Energetică...

Consiliul Local Timișoara

114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.03.2008

... Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor care in baza OUG. 174/2002 aloca fonduri pentru executia de reabilitare termica in suma de 1.100,80 mii lei la art.42.02.12 ”Subventii” si incadrarea corespunzatoare la cap. 81.01.06 “Cheltuieli de capital...
... 577,00 B. Lucrări noi 3.354,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00 350,00 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 500,00 500,00 Branşament...