keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

424/29.11.2005 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminului pentru Pensionari - Timişoara

29.11.2005

... complete: găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de nevoie socială. 8. Asigurarea asistenţei medicale preventive şi curative. 9. Constituirea unei bănci de date a persoanelor...
... specialitate din unităţi sanitare precum şi colaborarea cu acestea, educaţie sanitară a pacienţilor şi personalului angajat, recuperare şi reabilitare a beneficiarilor. Infirmierele realizează serviciile de îngrijire personală a beneficiarilor constând în...

Consiliul Local Timișoara

421/29.11.2005 privind aprobarea lucrărilor de investiţii la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

29.11.2005

... electrice cu 5%; - creşterea veniturilor prin vânzarea în sistem a energiei electrice, produse suplimentar consumului propriu 5. Reabilitare reţele termice de transport 3,000,000 Lucrare nouă - reducerea costului energiei termice prin: • scăderea...
... siguranţei în alimentarea cu energie termică a consumatorilor prin: • -determinarea rapidă a defectelor şi locaţia acestora • reducerea drastică a întreruperii alimentării cu energie termică a consumatorilor 6. Reabilitare reţele termice de distribuţie...

Consiliul Local Timișoara

418/29.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

29.11.2005

... independente si alte investitii 130.000,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 130.000,00 SF Alimentari apa si canal 130.000,00 63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 12.950.000,00 B. Lucrari noi 12.950.000,00 Reabilitare si modernizare...
... in mun.Timisoara:reabilitare CAF4nr3din CET Centru,utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CT SUD, modernizare PT Freidorf 12.000.000,00 Reabilitare retele termice secundare Calea Sagului- L.Rebreanu 950.000,00 C. Dotari independente...

Consiliul Local Timișoara

417/25.10.2005 privind acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane Euro de catre Compania Locala COLTERM TIMISOARA de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare

25.10.2005

..., bancile au discutat cu Primaria posibilitatea transferului garantiei financiare actuale a imprumutului MELF acordat Aquatim catre Colterm. Conform scrisorii BERD Proiectul de reabilitare a Companiei de termoficare Timisoara a trecut de faza preliminara...
... documentatiei de proiect la inceputul anului 2006, odata cu indeplinirea conditiilor. DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO AVIZAT, SEF SERVICIU JURIDIC MIRELA LASUSGHEVICI (2) Atasament: Acord_de_prefinantare.pdf ACORD DE PREFINANTARE Reabilitarea companiei de...

Consiliul Local Timișoara

376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia"

11.10.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii...
... Timişoara - Bastionul Theresia" 11.10.2005 Hotararea Consiliului Local 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi...

Consiliul Local Timișoara

347/27.09.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

27.09.2005

... puncte termice 12.750,00 B. Lucrari noi 12.750,00 Reabilitare si modernizare in mun.Timisoara:reabilitare CAF4nr3din CET Centru,utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CT SUD, modernizare PT Freidorf 12.000,00 Reabilitare retele termice...
... Bransamet+ centrala term. Gen6 10,00 Bransamet+ centrala term. Gen22 10,00 bransament+centala term.Gen 11 100,00 Brans+centrrala termica Gen1 10,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 Dotari independante 50,00 Studii si proiecte 50,00...

Consiliul Local Timișoara

297/26.07.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

26.07.2005

... Alimentari apa si canal 200,00 63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 10.000,00 B. Lucrari noi 10.000,00 bani pt calor 1.000,00 reabilitare CET Centru 1.000,00 Reabilitare CAF tip4-100Gcal/h (HCL8/2002) 8.000,00 63.02.13 Introduceri gaze in localitati...
... TVA pt. Subventionarea energiei termice 64 32.170,04 32.170,04 0,00 33.02.03 Sume defalcate din TVA pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 65 0,00 10.000,00 10.000,00 33.02.04 Sume defalcate din TVA pt.drumurile judetene...

Consiliul Local Timișoara

229/24.05.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

24.05.2005

... vestiar sc gen nr 24 1.500.000 Bransamet+ centrala term. Gen6 1000000 Bransamet+ centrala term. Gen22 1000000 bransament+centala term.Gen 11 1000000 Brans+centrrala termica Gen1 1000000 C.Dotari independente si alte investitii 2.500.000 Dotari...
.... termica Liceul Auto 4.000.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Agricol 4.000.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 1.000.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 1.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 2500000 Dotari independente...

Consiliul Local Timișoara

227/10.05.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

10.05.2005

... Bransamet+ centrala term. Gen22 1000000 bransament+centala term.Gen 11 1000000 Brans+centrrala termica Gen1 1000000 C.Dotari independente si alte investitii 2.500.000 Dotari independante 1500000 Studii si proiecte 1000000 57.02.04 Invatamant liceal...
... 19.063.000 B. Lucrari noi 16.563.000 Consolidare cladire liceul de constructii-montaj 2.500.000 Ext.retea gaz+brans + centr.termGRUP SCOLAR ENERGETIC 4.063.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Auto 4.000.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul...

Consiliul Local Timișoara

203/26.04.2005 privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "MODERNIZARE STR. NEMOIANU + STR. FERDINAND+ BLV. 16 DECEMBRIE"

26.04.2005

.... Construcţii şi instalaţii 77.841.363 65.759.857 Lucrări rutiere + edilitare 63.214.149 46.268.150 Reabilitare pod 14.627.214 19.491.707 4.2. Montaj utilaj tehnologic -nu este cazul 0 0 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj...
... bituminoasă BA 8 - 10 cm beton de ciment BcR 3,5 - 10 cm balast Se vor înlocui reţelele edilitare (apă, canal, gaz, telecomunicaţii, electrice, termice) şi se va realiza un iluminat public modern. Lucrările propuse a se executa sunt în corelare cu cele de...

Consiliul Local Timișoara

185/26.04.2005 privind aprobarea programului de restructurare a S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara

26.04.2005

... reabilitarea racordului termic, este mai rentabila transformarea punctului termic in centrala termica. Se vor evita astfel pierderile de caldura pe racordul termic al punctului, se vor obtine venituri suplimentare din vanzarea productiei de energie electrica...
... de activitate a societăţii. 1. Măsuri de natură organizatorică şi managerială 2. Măsuri de natură tehnică şi tehnologică care să conducă la producţia în cogenerare a energie termice şi electrice 3. Măsuri de natură economică financiară cu referire la...

Consiliul Local Timișoara

125/29.03.2005 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2004

29.03.2005

... Plopi 535.500 535.500 63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 42.762.508 42.762.508 A. Lucrari in continuare 13.891.763 13.891.763 reabilitare CT si RTS zona Polona. 2.592.508 2.592.508 reabilitare RTS, P.T56. 1.898.278 1.898.278 reabilitare RTS...
... suplimentarea cu suma de 7.907.000 mii lei pentru cheltuieli personal - adresa nr. 12824/14.12.2004 a Consiliului Judetean Timis prin care se suplimenteaza bugetul cu sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei termice...

Consiliul Local Timișoara

116/15.03.2005 Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestării "ICCA 2005- Instalaţiile pentru construcţii şi confortul ambiental", organizată de către Asociaţia Inginerilor de instalaţii din România

15.03.2005

... cu caracter internaţional îşi propune dezbaterea unor problematici specifice legate de economia de energie, repartiţia costurilor energiei termice, protecţia mediului, asigurarea confortului în clădiri conform normelor UE, etc. De asemenea se va...
... organiza concursul studenţesc cu tema „Reabilitarea/ modernizarea instalaţiilor interioare pentru o şcoală mai veche de30 de ani ”. Propunem, având în vedere OUG nr. 45/ 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004, având în...

Consiliul Local Timișoara

26/22.02.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

22.02.2005

... termica Gen1 1000000 C.Dotari independente si alte investitii 3.000.000 Dotari independante 1500000 Studii si proiecte 1500000 57.02.04 Invatamant liceal 21.063.000 A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 18.063.000 Consolidare cladire liceul de...
... constructii-montaj 2.500.000 Ext.retea gaz+brans + centr.termGRUP SCOLAR ENERGETIC 4.563.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Auto 4.000.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Agricol 4.000.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 1.500.000...