keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

06.08.2020

... problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a...
... primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și...

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... însă) care urmează a fi finanțate din Programul Operațional Regional. 3.3. Crearea unui sistem de transport integrat la nivel regional propune reabilitarea infrastructurii rutiere urbane și implementarea proiectelor de siguranță rutieră (definite...
... spre est (către Lugoj). În ceea ce privește calitatea suprafeței de rulare, rețeaua de drumuri naționale este, în general, în stare bună. DN 59 spre Voiteg (care a fost reabilitat în prima etapă a programului de reabilitare a drumurilor naționale, în...

Consiliul Local Timișoara

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

... 2.271,99 1.936,29 1.518,66 A. Lucrări în continuare 2.277,99 1.936,29 1.518,66 „Grădiniţa PP33 — Extindere grădiniță existentă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent" Cod SMIS 2014+; 121232 HCL 223/23.04.2019...
... 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe A Lucrări în continuare Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str...

Consiliul Local Timișoara

271/22.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara

22.07.2020

... patrimoniu, prin instituirea de zone protejate ........................ 27 3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana ................................................................... 27 3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si...
... in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Incalzirea/racirea spatiilor se va face cu echipamente performante, cu emisii reduse de noxe. Prin izolarea termica a cladirilor se...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

... prezentul Contract ca Anexa nr. 3. „Programul de investiții al Entităţii Contractante” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Entitatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi...
..., pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât şi valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului cu avizul entității contractante, ataşat la | prezentul Contract ca Anexa nr. 3.1. "Program anual de...

Consiliul Local Timișoara

262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

... indicatorului bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 36.02.23 36.02A.50 37.02A 37.02A.01 37.02A.03 (Taxa de reabilitare termica Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile 360.154,68...
... NEFISCALE | 98.170.173,07 118.066,00| 98. 288. 239, 07 'C2. VANZARI DE BUNURI | 33.00.01 (SI SERVICII 98.170.173,07 118.066, „00 98.288.239,07 [36.02A N Diverse venituri 360.154,68 118. 066,00, 478.220,68 Taxa de reabilitare , 36.02A.23 termica 0018468...

Consiliul Local Timișoara

260/07.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara

07.07.2020

...: - pe terenul identificat prin CF 443018: cladire administrativa S+P+2E, atelier, cladire administrativa P, cladire administrativa S+P+1E, cladire pentru vopsitorie P inalt, centrala termica P, cos fum, post transformare P. De asemenea pe terenul cu...
... pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala; -achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... buc buc buc 3.430,00 70,00 4,00 5,00 119 Colegiu Tehnic de Vest - bd. Regele Carol I nr. 11 - suprafaţă totală 1.846 mp Gazon Arbori Bănci Coşuri de gunoi mp buc buc buc 100,00 10,00 12,00 11,00 Mobilier urban conform proiect „Reabilitarea spaţiilor...
... sezonul de vegetaţie, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată de apă este de 5 litri/mp, administraţi zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare...

Consiliul Local Timișoara

217/04.06.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis

04.06.2020

... investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele: -reabilitarea intregii cladiri, mentionate in tema de proiectare, -refacerea in intregime a instalatiilor sanitare, termice si electrice, -realizarea de...
..., -optimizarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice. Lucrarile de reabilitare cuprind: -refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare, -refacerea completa a instalatiilor, -realizarea izolarii termice a cladirii pentru...

Consiliul Local Timișoara

213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"

04.06.2020

... de magistrale și racorduri termice la mai multe puncte termice, unde au avut loc avarii frecvente și pierderi mari de agent termic. Cu toate aceste reabilitări, datorită vechimii sistemului de transport, conductele nereabilitate prezintă coroziuni...
... necesitatea continuării lucrărilor de reabilitare. Principalele probleme care afectează funcționarea rețelelor de transport nereabilitate sunt următoarele: - epuizarea/reducerea duratei de viață a conductelor și în mod special a izolației termice...

Consiliul Local Timișoara

211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"

04.06.2020

... performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice. - NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri - C125 -2013 - Normativ...
... beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă...

Consiliul Local Timișoara

203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020

04.06.2020

..., dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare...
..., extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

... primar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 65.02.0301. Învăţământ preşcolar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str...
.... Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. | 2 HCL 113/2015 _—195,40 0,00 0,00 195,40 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36...

Consiliul Local Timișoara

185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"

18.05.2020

... electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare; -Se vor reface branșamentele la utilități; În procesul de reabilitare a clădirii cinematografului se vor efectua lucrări de desfacere a finisajelor interioare: pardoseli, tavane false din gips...
... minime ale rezistențelor la transfer termic. Prin auditul energetic s-a propus reabilitarea termică a acesteia cu vată minerală bazaltică a suprafețelor opace verticale, orizontale și înclinate ale anvelopei exterioare, mai puțin în zona decorațiilor...

Consiliul Local Timișoara

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

... amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a...
... mp; hală prefabricate A1.4 406302-C4 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis Nr. niveluri:1; S. construita la sol:858 mp; centrală termică A1.6 406302-C6 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis Nr. niveluri:1; S. construita la...

Consiliul Local Timișoara

181/18.05.2020 Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)

18.05.2020

... privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea...
...-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările...

Consiliul Local Timișoara

175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019

18.05.2020

... 769.000| 769.000 58.448 58.448 58.448 3602 23 Taxa de reabilitare termica 249.726| 249.726 249.726 50 Alte venituri 2.800.000 3.457.060 1.382.868 1.382.868 1.382.868| 3702 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol...
... 0002 2900 3300 3602 23 3702 04 3900 02 3902 OI 03 07 10 4000 02 4002 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Taxa de reabilitare termica TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE...

Consiliul Local Timișoara

163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"

30.04.2020

... TERMICA a) Izolarea termică şi economia de energie Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C107/1,2,3,4...
... 09.08.2019 in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu. Din punct de vedere al instalatiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerinta de siguranta in exploatare se propune reabilitarea in intregime a retelei de hidranti...

Consiliul Local Timișoara

160/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara

30.04.2020

... arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei...
... MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633 Pagina: 2/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0...

Consiliul Local Timișoara

159/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara

30.04.2020

....7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com 6 Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzut cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru...
... producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83. Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente...

Consiliul Local Timișoara

139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.04.2020

... DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL TOTAL 2020 Credit de angajament A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei...
..., nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 195,40 0,00 0,00 195,40 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)

31.03.2020

... următoarele tipuri rețele de gaz: - rețea de gaz situată pe Calea Torontalului. Energie termică Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. UR2019-003619 emis de departamentul tehnic din cadrul S.C COLTERM S.A. în zonă nu există rețele termice și de apă...
... PROTEJATE Nu este cazul. 3.7.8. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ După finalizarea lucrărilor de construcție și rutiere: circulații carosabile și alei pietonale, platforme și parcări - se vor realiza amenajarări ale incintelor rezultate în urma...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele...
... termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.  Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran...

Consiliul Local Timișoara

128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara

31.03.2020

... infrastructura: Alte avize/acorduri: [] alimentare cu apă [] gaze naturale [C] canalizare [E] telefonizare O [C] alimentare cu energie electrică [C] salubrizare [C] alimentare cu energie termică [C] transport urban d.2) Avize şi acorduri privind...
..., hosteluri și aparthoteluri. O altă politică tematică ce vizează arealul studiat este politica tematică nr. 7, reabilitarea patrimoniului arhitectural și cultural, clădiri și zone urbane. Cele trei programe vizează reabilitatea imobilelor aflate în...

Consiliul Local Timișoara

126/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara

31.03.2020

... calculul izolaţiilor termice al instalaţiilor; - NRPM - Norme Republicane de Protecţia Mediului; - Legea 137 Legea protecţiei mediului; - SR1907 - Instalaţii de încălzire. Calculul necesar de căldura. Prescripţii de calcul; - STAS 3417 - Coşuri şi canale...
... 125-96 Procedura de reglementare a activităţilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător; - IPCT Îndrumător de proiectare pentru centrale termice mici; - IPCT Ghid de performanta pentru instalaţii. In general, la proiectarea...