Consiliul Local Timișoara

107/23.02.2018 privind aprobarea "Contract-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public"

23.02.2018

... prezentul contract; k) să restituie Proprietarului, pe bază de proces verbal, în vederea casării şi valorificării ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare...
... energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică Lucrări operative Ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a...

Consiliul Local Timișoara

98/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara

23.02.2018

... — apa, canal, electrice, gaz, telefonie, termice. 3.9. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI Conform H.G nr. 1076 din 8 iulie 2004, art. 11. (1) luindu-se in cosiderare criteriile prevazute in anexa nr. 1...
... /2014 - Asigurarea echiparii tehnico - edilitare a zonei:alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. -Amenajare locuri de parcare...

Consiliul Local Timișoara

97/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara

23.02.2018

..., terenul nu este degradat. Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor...
... înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze 1 ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e...

Consiliul Local Timișoara

76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

23.02.2018

... primar 0,00 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 1.680,72 0,00 B. Lucrări noi 905,50 0,00 Gradinita PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017 231,00 0,00...
... Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 368.00 0.00 C.Dotări...

Consiliul Local Timișoara

75/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str.Cernăuţi nr.10,12,14",

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 75/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil str.Cernăuţi nr.10,12,14", Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4107/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

74/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Bvd. Cetăţii nr. 30"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 74/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil Bvd. Cetăţii nr. 30" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4112/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

73/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 42"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 73/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil...
... obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 42" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018-4161/21.02.2018 a Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

72/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. C. Brediceanu nr. 13-15"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 72/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil str. C. Brediceanu nr. 13-15" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018-4089/21.02.2018, a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

71/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Topologului nr.5, sc. A+B",

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 71/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil...
... obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Topologului nr.5, sc. A+B", Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4142/21.02.2018, a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

70/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Argeş nr.4"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 70/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil...
... " Reabilitare termică imobil str.Argeş nr.4" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4153/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

69/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Topologului nr.1, sc. A",

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 69/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil...
... obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Topologului nr.1, sc. A", Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4134/21.02.2018, a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

68/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Măslinului nr.11, sc. A+B",

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 68/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil...
... obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Măslinului nr.11, sc. A+B", Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4123/21.02.2018, a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

67/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Dâmboviţa nr. 22A"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 67/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil str. Dâmboviţa nr. 22A" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018-4103/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

66/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr. 14"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 66/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr. 14" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018-4106/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

65/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Dropiei nr. 7"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 65/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil str. Dropiei nr. 7" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018-4099/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE...

Consiliul Local Timișoara

64/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Oglinzilor 16-18"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 64/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil...
... " Reabilitare termică imobil str.Oglinzilor 16-18" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4265/22.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

63/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Intrarea Iulia Simu nr. 12, bl. 8C"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 63/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil Intrarea Iulia Simu nr. 12, bl. 8C" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4127/21.02.2018, a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

62/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 62/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018-4266/22.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

61/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Arieş nr. 20",

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 61/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil str. Arieş nr. 20", Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4167/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE...

Consiliul Local Timișoara

60/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 60/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil...
... pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4086/21.02.2018, a...

Consiliul Local Timișoara

59/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Răsăritului nr. 5"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 59/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil str. Răsăritului nr. 5" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4130/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

58/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Calea Circumvalaţiunii nr. 67"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 58/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil Calea Circumvalaţiunii nr. 67" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4088/21.02.2018, a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

57/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-20-22"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 57/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-20-22" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4090/21.02.2018, a Primarului...

Consiliul Local Timișoara

56/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Burebista nr. 8-12-14"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 56/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Burebista nr. 8-12-14" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4093/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

55/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Henri Coandă nr. 2, bl. T1"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 55/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Henri Coandă nr. 2, bl. T1" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4096/21.02.2018, a Primarului Municipiului...