keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

224/22.04.2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara

22.04.2008

... Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

403/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe colective P+2E+Er", str. Lothar Rădăceanu nr. 38, Timişoara

30.09.2008

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

37/29.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta

29.01.2008

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. - U32007-004369/17.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

148/25.03.2008 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2008, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

25.03.2008

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 5624/17.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara

29.07.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... aplica tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcŃii şi demolări; populaŃia va trebui să fie informată şi să se conformeze noilor practici, chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei. - deşeurile menajere...

Consiliul Local Timișoara

337/29.07.2008 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei (ron) pe sursa, existente în sold la 31.12.2007

29.07.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...