keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

252/13.05.2008 privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Timişoara cu fonduri din bugetul local la lucrările de consolidare a unităţilor de învăţământ prevăzute în programul de reabilitare finanţat de Banca Mondială

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 252/13.05.2008 privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Timişoara cu fonduri din bugetul local la lucrările de consolidare a unităţilor de învăţământ prevăzute în programul de reabilitare finanţat de...
... Banca Mondială 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 252/13.05.2008 privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Timişoara cu fonduri din bugetul local la lucrările de consolidare a unităţilor de învăţământ prevăzute în programul de...

Consiliul Local Timișoara

221/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Ghe. Baritiu nr. 18, Asociatiei Serviciul de Ajutor Maltez in Romania

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 221/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Ghe. Baritiu nr. 18, Asociatiei Serviciul de Ajutor...
... Maltez in Romania 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 221/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Ghe. Baritiu nr. 18, Asociatiei...

Consiliul Local Timișoara

518/25.11.2008 privind alocarea, în anul 2009, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie)

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 518/25.11.2008 privind alocarea, în anul 2009, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (1...
... octombrie) 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 518/25.11.2008 privind alocarea, în anul 2009, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor...

Consiliul Local Timișoara

219/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Paris nr.19, Ap.2 Organizaţiei Centrale a Familiilor Kolping din Romania

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 219/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Paris nr.19, Ap.2 Organizaţiei Centrale a Familiilor...
... Kolping din Romania 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 219/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Paris nr.19, Ap.2 Organizaţiei...

Consiliul Local Timișoara

131/25.03.2008 privind finantarea Caminului pentru Pensionari Timisoara si aprobarea Protocolului privind finantarea Caminului pentru Pensionari Timisoara

25.03.2008

... Municipiului Timisoara - domnul Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...
... al Municipiului Timisoara ; Avand in vedere Anexa nr.9 din Legea nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 ; In conformitate cu prevederile art.33 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificată; În baza prevederilor...

Consiliul Local Timișoara

199/22.04.2008 privind susţinerea financiară a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică Timişoara" şi mandatarea primarului pentru semnarea convenţiei

22.04.2008

... vedere Referatul nr. SC 2008 - 7991/14.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, poziţia nr. 12. Art.2: Finanţarea se va face din bugetul local în procent de 25% din cheltuielile eligibile, ceea ce reprezintă suma de 834.739,92 lei (231.121,25 euro) şi a cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

177/15.04.2008 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2008 si a art.2 si art.4 din Contractul de Asociere, Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.127/2008

15.04.2008

... în vedere Referatul nr.SC2008 - 7272/07.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2008- privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest S.A., care va avea urmatorul continut: "Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de...

Consiliul Local Timișoara

174/25.03.2008 privind introducerea Concertului José Carreras pe Agenda manifestărilor culturale din anul 2008 ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

25.03.2008

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere adresa Casei de Cultură cu nr. SC2008 - 005419/14.03.2008; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru...
... Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului...

Consiliul Local Timișoara

134/25.03.2008 privind aprobarea Organigramei , a Statului de Functii si a Regulamentului Intern la Cantina de Ajutor Social Timisoara

25.03.2008

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... functionala a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara , aflata in subordinea Consiliului Local, cu personalitate juridica, cu cod fiscal si cont bancar propriu deschis la Trezoreria Timisoara, finantat integral din bugetul local de la Cap.-60.02...

Consiliul Local Timișoara

294/13.05.2008 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Teatrului German de Stat Timisoara

13.05.2008

... instituţie publică de spectacole, cu personalitate juridică proprie. (4) Teatrul German de Stat Timişoara este un teatru de repertoriu. Articolul 3. Structura organizatorică (1) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul se aprobă...
... suportarea cheltuielilor de transport din bugetul instituţiei. (5) Activitatea teatrului se desfăşoară pe stagiuni. Planificarea stagiunilor se stabileşte prin Regulamentul de Ordine Interioară. 3 CAPITOLUL III. CONDUCEREA, ORGANIZAREA ŞI PERSONALUL Articolul...

Consiliul Local Timișoara

412/30.09.2008 privind alocarea sumei de 30.000 lei în vederea renovării sediului protopopial al Protopopiatului Greco- Catolic Timişoara

30.09.2008

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere adresa nr. SC2008-026768/ 29.11.2008 a Protopopiatului Greco - Catolic Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
.... HOTARASTE Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 30 000 lei din bugetul local cap.67.02 "Cultură, recreere şi religie", pentru efectuarea lucrărilor de renovare pentru sediului protopopial al Protopopiatului Greco- Catolic Timişoara, situată în str. Sf...

Consiliul Local Timișoara

413/30.09.2008 privind alocarea sumei de 30 000 lei în vederea efectuării lucrărilor de finisaj exterior la acoperişul bisericii pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Fabric -Vest

30.09.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor...
....45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 30 000 lei din bugetul local cap. 67.02 "Cultură, recreere şi religie", pentru efectuarea lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

53/29.01.2008 Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2008 ale Teatrului German de Stat Timişoara

29.01.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate...
... imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii...

Consiliul Local Timișoara

26/29.01.2008 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul european URBACT "MILE - Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local în oraşe şi regiuni" şi alocarea sumei de 8.200 euro în vederea participării la proiect

29.01.2008

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... participarea Municipiului Timişoara la proiectul pilot european URBACT "MILE - Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local în oraşe şi regiuni". Art.2: Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.200 euro pentru...

Consiliul Local Timișoara

54/29.01.2008 Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2008 ale Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara

29.01.2008

... Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură...
... Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a...

Consiliul Local Timișoara

475/28.10.2008 privind alocarea sumei de 50 000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Mehala

28.10.2008

..., Învăţământ, Sport, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere adresa nr. SC2008-021406/29.09.2008 a Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Mehala; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
...; În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 50 000 lei din bugetul local cap.67.02 "Cultură, recreere şi religie", pentru efectuarea lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

477/28.10.2008 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2008 ale Casei de Cultură a Municipiul Timişoara

28.10.2008

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... finanţele publice locale; În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele...

Consiliul Local Timișoara

27/29.01.2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 351/25.09.2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru Copii în cartierul Kunz

29.01.2008

...., situat în cartierul Kunz, str. Satu Mare nr. 41, înscris în CF. nr. 4, cu nr. topo 8163, domeniul public al Municipiului Timisoara, nu este revendicat; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...
... 125.000 euro şi cu contribuţia locală, astfel: 37.500 euro de la bugetul local şi 1.510 euro contribuţia în muncă a comunităţii rome." Art. 2: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru...

Consiliul Local Timișoara

124/11.03.2008 privind aprobarea modificării art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie şi climatizare la sala de concerte, foaier şi spatii anexe" la Filarmonica Banatul din Timisoara, Bv. C. D. Loga nr. 2

11.03.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... documentaţiei întocmită de SC "EUROPEAN CONTACTS" SRL şi achiziţionată de Filarmonica "Banatul" din alocaţii de la bugetul local, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi in Anexa la prezenta hotărâre". Art.2 : Finanţarea investiţiei se va...

Consiliul Local Timișoara

52/29.01.2008 Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2008 ale Filarmonicii "Banatul" Timişoara

29.01.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate...
... imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii; Având...

Consiliul Local Timișoara

173/25.03.2008 Privind suplimentarea sumei alocate evenimentului cultural CONCERT PE BEGA (dedicat Zilei Europei)

25.03.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere...
... Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale; În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul...

Consiliul Local Timișoara

3/29.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment pe anul 2008

29.01.2008

... Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-1060/21.01.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... - privind bugetul de stat pe anul 2008; In conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.(b) si alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; În temeiul art. 36 alin.2 lit.(b) şi art.63 alin.1 lit.(c) din Legea nr.215/2001 - privind...

Consiliul Local Timișoara

51/29.01.2008 Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2008 ale Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

29.01.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...
... la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii; Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.21/ 2007 privind institutiile publice de spectacole si concerte precum si desfasurarea...

Consiliul Local Timișoara

348/29.07.2008 privind stabilirea Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

29.07.2008

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008-15773 din data de 11.07.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1 : Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor depuse de către petenţi în vederea acordării unei subvenţii de la bugetul de...

Consiliul Local Timișoara

280/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale şi zone verzi"

13.05.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... din bugetul local. Prin prezentul Studiu de Fezabilitate se propune realizarea a 21 foraje proprii de alimentare cu apă industrială şi a unei reţele de alimentare cu apă prin hidranţi de grădină,complet echipaţi, în lungime de 2.650 m, pe următoarele...