keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

94/30.03.2004 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2004

30.03.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii ,prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... domiciliul în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza buletinului sau cărţii de identitate. Costurile acestui serviciu gratuit se acoperă de la bugetul local, reprezentând suma lunară medie a decontată acestor persoane în trimestrul I al anului...

Consiliul Local Timișoara

58/28.09.2004 privind alocarea sumei de 3.860 euro pentru achitarea taxei de membru pentru municipiul Timişoara în cadrul Eurocities pe anul 2004

28.09.2004

..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al...
... cadrul Eurocities, pe anul 2004. Art.2: Se alocă suma de 3.860 euro, pentru achitarea taxei prevăzute la art.1 şi suma de 53 euro pentru comisioane necesare transferului bancar, din bugetul local cap.72.02. "Alte acţiuni". Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

173/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere iluminat public Calea Aradului - Timişoara"

21.12.2004

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome...
... la art.1 se face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.5: Prezenta hotarare se comunica : -Prefecturii...

Consiliul Local Timișoara

91/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartier Fabric"

26.10.2004

... pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ , regii autonome şi...
... la art.1 se face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii...

Consiliul Local Timișoara

93/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartierul Soarelui"

26.10.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat , servicii publice şi comerţ , regii...
... investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se...

Consiliul Local Timișoara

174/21.12.2004 privind aprobarea actualizării valorii devizului general al investiţiei "Extindere iluminat public în zona de blocuri str.Polonă - Timişoara"

21.12.2004

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
.../16.12.2003, de la valoarea de 792.435,9 mii lei la valoarea de 1.703.378 mii lei conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la...

Consiliul Local Timișoara

92/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Aradului"

26.10.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ, regii...
... investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se...

Consiliul Local Timișoara

97/26.10.2004 privind alocarea sumei de de 600.000.000 lei pentru împodobirea brazilor de Crăciun din Primăria Municipiului Timişoara şi pentru pachetele ce vor fi oferite colindătorilor şi caselor de copii şi de bătrâni

26.10.2004

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul...
... pachetele ce vor fi oferite colindătorilor şi caselor de copii şi de bătrâni. Art.2: Alocarea sumei de 600.000.000 lei se va face din bugetul local Cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestarea...

Consiliul Local Timișoara

196/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului"

21.12.2004

.../06.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face parţial din bugetul local, parţial prin finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Phare 2004-2006 - Coeziune Economică şi Socială. Art.3 : Cu aducerea...

Consiliul Local Timișoara

197/21.12.2004 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 cu Proiectul intitulat "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului"

21.12.2004

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate...
... revine Consiliului Local al Municipiului Timişoara va fi stabilită pe baza analizei economico-financiare realizată în cadrul proiectului şi asigurată din bugetul local. Dupa aprobarea Proiectului de catre autoritatile competente, se va aproba în...

Consiliul Local Timișoara

184/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- strada Arh. Horia Creangă" - Municipiul Timişoara

21.12.2004

... Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local , "Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea...

Consiliul Local Timișoara

186/21.12.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare- strada Călimăneşti(parţial)" - municipiul Timişoara

21.12.2004

..., domnul Gheorghe Ciuhandu ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
... face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare...

Consiliul Local Timișoara

187/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- strada Mureş-Tosca" - Municipiul Timişoara

21.12.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi...

Consiliul Local Timișoara

189/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Canalizare menajeră în zona Calea Şagului", Timişoara

21.12.2004

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... cursul B.N.R., conform proiectului nr.48016/080/2004 întocmit de SC IPROTIM SA, cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului se va face din bugetul local sau din...

Consiliul Local Timișoara

14/27.01.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea lucrărilor pentru "Amenajare scenă" la Parcul Rozelor

27.01.2004

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...
... hotărâre Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local din cap.59.02.07 "Casa de Cultură". Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

75/30.03.2004 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara

30.03.2004

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara, în limita fondurilor din bugetul local aprobat, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se acordă spor pentru condiţii grele...

Consiliul Local Timișoara

188/21.12.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare strada Tosca - zona Mureş" - municipiul Timişoara

21.12.2004

... Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
..., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare...

Consiliul Local Timișoara

145/30.11.2004 privind redistribuirea fondurilor rămase necheltuite din Festivalul Interetnic de Teatru , fonduri destinate Teatrului Csiky Gergely către proiectul aceleiaşi instituţii - montarea spectacolului "Şatra"

30.11.2004

... spectacolului "Şatra" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 19259/08.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... - privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii , asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ ce vor fi finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara în anul 2004; În baza prevederilor...

Consiliul Local Timișoara

217/21.12.2004 Privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Florin Teodorescu Timişoara pentru continuarea activităţilor sportive

21.12.2004

... Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local...
... „Cultură, religie şi acţiuni sportive”. Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Alina Coraş Mirela Lasuschevici Consilier Biroul Relaţii Publice Avizat Juridic Lavinia Popescu Inspector de specialitate...

Consiliul Local Timișoara

162/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,, Sistem major canal-cartier Kuntz-municipiul Timişoara"

18.05.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... - Municipiul Timişoara " se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică...

Consiliul Local Timișoara

47/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea lucrărilor pentru "Înfiinţare alimentare cu gaze naturale şi instalaţie de încălzire centrală si apă caldă menajeră la imobilul din Timişoara P- ţa Avram IANCU, nr.14"

24.02.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... Local de catre I.P.J. Timis iar beneficiarul este Sectia 4 Politie. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.63.02.50 - "Alte acţiuni de gospodărire comunală". Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

209/21.12.2004 Privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Profesionist UM Timişoara pentru continuarea activităţilor sportive

21.12.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al...
... publice locale, alocarea sumei de 150 de milioane de lei, din cap.59.02 „Cultură, religie şi acţiuni sportive”. Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Alina Coraş Mirela Lasuschevici Consilier Biroul Relaţii Publice...

Consiliul Local Timișoara

212/21.12.2004 Privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Fotbal CFR Timişoara pentru continuarea activităţilor sportive de performanţă

21.12.2004

..., domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul...
... Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Alina Coraş Mirela Lasuschevici Consilier Biroul Relaţii Publice Avizat Juridic Lavinia Popescu Inspector de specialitate...

Consiliul Local Timișoara

214/21.12.2004 Privind susţinerea financiară a Liceului Sportiv Banatul pentru îmbunătăţirea activităţilor sportive de performanţă

21.12.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având...
... de milioane de lei, din cap.59.02 „Cultură, religie şi acţiuni sportive”. Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Alina Coraş Mirela Lasuschevici Consilier Biroul Relaţii Publice Avizat Juridic Lavinia Popescu...

Consiliul Local Timișoara

215/21.12.2004 Privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Şcolar Banatul Timişoara pentru continuarea activităţilor sportive

21.12.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al...
.... 45/2003 privind Finanţele publice locale, alocarea sumei de 100 de milioane de lei, din cap.59.02 „Cultură, religie şi acţiuni sportive”. Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Alina Coraş Mirela Lasuschevici...