keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

45/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA MANGALIA"

24.02.2004

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finaţarea Studiului de Fezabilitate prevăzut la art.1. se face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

218/21.12.2004 Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere a sportivilor de la secţia de Navomodele a Clubului Sportiv Municipal Timisoara care au obţinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial de Navomodele din Franţa

21.12.2004

... Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara...
... Navomodele a Clubului Sportiv Municipal Timisoara care au obţinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial de Navomodele din Franţa. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni...

Consiliul Local Timișoara

203/21.12.2004 Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator la festivitatea de premiere a primilor 10 sportivi ai Clubului Sportiv Şcolar nr.1 Timisoara în anul 2004 şi a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor

21.12.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/ 2003...
... s-au ocupat de pregătirea lor. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni sportive" pentru acţiunea prevăzută la art.1. Art.3: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate...

Consiliul Local Timișoara

180/21.12.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare- strada Cercului(parţial)" - municipiul Timişoara

21.12.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de...

Consiliul Local Timișoara

181/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- Zona Bobâlna" - Municipiul Timişoara

21.12.2004

... Ciuhandu ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi canalizare în Zona...

Consiliul Local Timișoara

182/21.12.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare- strada Aprodul Movilă" - municipiul Timişoara

21.12.2004

... Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de canalizare a străzii...

Consiliul Local Timișoara

183/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- strada Pius Brânzeu" - Municipiul Timişoara

21.12.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi...

Consiliul Local Timișoara

185/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- strada Euripide" - Municipiul Timişoara

21.12.2004

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă a străzii Euripide. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

143/30.11.2004 Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere a elevilor participanţi la "Saptămâna Comenius", eveniment organizat de Colegiul Naţional Bănăţean

30.11.2004

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004-19602/ 12.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...
... alocarea sumei de 21.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni sportive" (590221 "Activitatea de tineret"), pentru festivitatea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei...

Consiliul Local Timișoara

147/30.11.2004 Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere a sportivilor Clubului Sportiv Municipal Timisoara care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile interne şi internaţionale din anul 2004

30.11.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă...
... aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni sportive" (590221 "Activitatea de tineret") pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea...

Consiliul Local Timișoara

98/26.10.2004 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivitaţii de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara

26.10.2004

..., protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ...
... Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi...

Consiliul Local Timișoara

99/26.10.2004 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere a tinerilor scriitori din cadrul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara pentru operele de excepţie (proză, poezie, eseu) apărute în Banat în anul 2004

26.10.2004

.... SC2004- 18216/ 18.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...
..., Filiala Timiş. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni sportive" (590221 "Activitatea de tineret") pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

55/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare str. Independenţei + str. Drubeta"

28.09.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
.... Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

43/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ULPIA TRAIANA

24.02.2004

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea Studiului de Fezabilitate prevăzut la art. 1 se face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi...

Consiliul Local Timișoara

46/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ARH.HORIA CREANGĂ"

24.02.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
..., prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea Studiului de Fezabilitate prevăzut la art.1. se face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

127/30.11.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare- strada Comuna din Paris" - municipiul Timişoara

30.11.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de canalizare...

Consiliul Local Timișoara

131/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare- strada Corneliu Nepos" - Municipiul Timişoara

30.11.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de canalizare a...

Consiliul Local Timișoara

132/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare- strada Banul Severinului" - Municipiul Timişoara

30.11.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de...

Consiliul Local Timișoara

134/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare- strada Olarilor" - Municipiul Timişoara

30.11.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
.... Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de canalizare a străzii Olarilor. Art.3: Cu...

Consiliul Local Timișoara

157/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă -canal- strada Octav Băncilă" - municipiul Timişoara

18.05.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
...), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

158/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Sistem major de canalizare-cartier Ciarda Roşie"

18.05.2004

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... valoare de 245.000 mii lei (fără TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului " Sistem major de canalizare-cartier Ciarda Roşie"se face din bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

159/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea canal -strada Agricultorilor"

18.05.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii...

Consiliul Local Timișoara

164/18.05.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Semicerc" - Municipiul Timişoara

18.05.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor", iar contribuţia cetăţenilor...

Consiliul Local Timișoara

167/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- strada Mureş (zona Tosca)" - municipiul Timişoara

18.05.2004

... Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar...

Consiliul Local Timișoara

100/26.10.2004 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere a elevilor care au obţinut performanţe deosebite la faza naţională a olimpiadelor şcolare în anul şcolar 2003 - 2004, cu suma de 100.000.000 lei

26.10.2004

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme...
... anul şcolar 2003 - 2004. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni sportive" (590221 "Activitatea de tineret"), pentru festivitatea prevăzută la art.1. Suma menţionată la alin. 1...