keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

61/30.03.2004 privind recodificarea şi completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara

30.03.2004

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

153/21.12.2004 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri din domeniul public al municipiului Timişoara, ce asigură transportul urban

21.12.2004

... Referatul nr.SC2004 - 20116/19.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

109/27.04.2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 in Municipiul Timişoara

27.04.2004

... , prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

154/21.12.2004 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara , a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului

21.12.2004

... oraşului Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...