keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

373/18.12.2001 privind indexarea taxei de concesionare a terenurilor de pe domeniul public şi privat în municipiul Timişoara pentru construire de garaje

18.12.2001

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

376/18.12.2001 privind acordarea unor înlesniri la transportul în comun pentru pensionarii din municipiul Timişoara în anul 2002

18.12.2001

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

221/18.09.2001 privind încheierea contractelor de închiriere între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Centrumag Eleganţa S.R.L., S.C. Centrumag Laura S.R.L., S.C. Centrumag Horia S.R.L., S.C. Centrumag Victoria S.R.L. şi S.C. Centrumag Select S.R.L.

18.09.2001

... ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...

Consiliul Local Timișoara

233/18.09.2001 privind aprobarea Procesului-Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial care face obiectul H.G. Nr.389/1996, modificată, deţinut de S.C. UNTIM S.A.

18.09.2001

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 11702/29.08.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

272/30.10.2001 privind privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 207 mp în vederea construirii unui bloc în regim de înălţime S +P+ 2E+ M

30.10.2001

...- 12525/30.07.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi...

Consiliul Local Timișoara

275/30.10.2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, Piaţa E. Murgu, către Consiliului Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări

30.10.2001

.... SC2001-16094/10.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi...

Consiliul Local Timișoara

278/30.10.2001 privind privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a castelului de apă, a puţurilor forate, a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă până la branşament, situate în incinta Cazarmei 752 - strada Aeroport nr.1

30.10.2001

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 15854/05.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

280/30.10.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.459/2000 - privind modificarea capitalului social şi a patrimoniului S.C. "Administrarea Domeniului Public" S.A.

30.10.2001

... nr. SC2001-16578/17.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări...

Consiliul Local Timișoara

128/17.05.2001 privind privind alocarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999

17.05.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în...

Consiliul Local Timișoara

129/17.05.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Modernizarea sistemului de pompare şi tratare a apei la Uzinele nr.2 - 4 Timişoara - etapa a II-a . Optimizarea funcţionării staţiilor de pompare treapta a II-a"

17.05.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

183/10.07.2001 privind aprobarea Procesului- Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial care face obiectul H.G. nr. 389/1996, modificată, deţinut de S.C. GENERAL TRADING & INVESTMENTS S.A. Bucureşti

10.07.2001

.... SC2001- 10826/29.06.2001 încheiat de Comisia de negociere constituită potrivit prevederilor H.G. nr. 505/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

185/10.07.2001 privind privind aprobarea Procesului -Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial care face obiectul H.G. nr. 389/1996, modificată, deţinut de S.C. ARS LUMEN S.R.L.

10.07.2001

... negociere constituită potrivit prevederilor H.G. nr. 505/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

75/27.03.2001 privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - strada Brediceanu - Calea Circumvalaţiunii" Timişoara

27.03.2001

... Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

8/29.01.2001 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

29.01.2001

... nr. SC2000 - 15785/16.11.2000 al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

363/18.12.2001 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei parcele de 30000 mp. teren în Parcul Industrial Freidorf Timişoara, în vederea realizării unei unităţi industriale

18.12.2001

... vedere Referatul nr. SC2001- 19835/07.12.2001 al cadrul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

367/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/01.11.2001 - privind dotarea cu autoturisme a Primăriei Municipiului Timişoara

18.12.2001

... Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

350/18.12.2001 privind vânzarea spaţiului comercial situat în Piaţa Victoriei nr.5 deţinut de S.C. UNTIM S.A., care face obiectul H.G. 389/1996, modificată

18.12.2001

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

226/18.09.2001 privind privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, strada Bocşa, pentru amplasarea unui post de transformare, în favoarea S.C. Electrica S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Timişoara

18.09.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

234/18.09.2001 privind aprobarea Procesului-Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea spaţiului comercial din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.5, care face obiectul H.G. nr.389/1996, modificată, deţinut de S.C. UNTIM S.A.

18.09.2001

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

270/30.10.2001 privind concesionarea prin licitaţie publică a 2 parcele de teren de 5000 mp. fiecare, în vederea construirii de clădiri industriale în Parcul Industrial Freidorf

30.10.2001

... nr. SC2001- 16752/19.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări...

Consiliul Local Timișoara

284/30.10.2001 privind aprobarea Procesului-Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea spaţiului comercial situat în strada Piatra Craiului nr.1, care face obiectul H.G.389/1996, modificată, deţinut de S.C. AMERO S.R.L.

30.10.2001

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

287/30.10.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Centru Regional de Afaceri " Timişoara

30.10.2001

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

11/29.01.2001 privind privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinute de C.A.R.P.

29.01.2001

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

124/17.05.2001 privind aprobarea Protocolului încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Primăria Faenza

17.05.2001

... între Primăria Municipiului Timişoara şi Primăria Faenza- Italia la data de 13.04.2000; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...