keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

252/19.10.1999 privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Instrucţiunilor pentru Ofertanţi în vederea selectării evaluatorului , prin licitaţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr.389/1996, modificată

19.10.1999

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC099-14067/04.10.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

253/19.10.1999 privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Instrucţiunilor pentru Ofertanţi în vederea selectării evaluatorului , prin licitaţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr.389/1996, modificată

19.10.1999

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC099-14067/04.10.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

182/29.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la apariţia revistei "MEMENTO"

29.06.1999

... in anul 1990. Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", a sumei de10.000.000 lei. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de apariţia acestei...

Consiliul Local Timișoara

188/13.07.1999 privind privind vânzarea unor spaţii comerciale către actualii deţinători, conform Hotărârii de Guvern nr. 389/1996, modificată

13.07.1999

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

152/01.06.1999 privind transmiterea fără plată a unui autoturism către Primăria comunei Zăvoi, judeţul Caraş Severin

01.06.1999

... solicitarea Primăriei Comunei Zăvoi jud. Caraş Severin nr.SC099-4319/31.03.1999; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

243/19.10.1999 privind privind concesionarea prin licitaţie publică a unor trasee destinate activităţii de maxi-taxi pe teritoriul municipiului Timişoara

19.10.1999

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

310/21.12.1999 privind privind încheierea unui Contract de credit între Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

21.12.1999

.../21.12.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

281/23.11.1999 privind privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Pavlov nr. 19, Asociaţiei Sf. Petru şi Pavel, pentru realizarea unui Centru de Probaţiune

23.11.1999

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din...

Consiliul Local Timișoara

255/19.10.1999 privind trecerea de la Primăria Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome AQUATIM Timişoara, a autocamionetei STEYR 891-170/038/4x2 cu număr de înmatriculare TM 05 WUE

19.10.1999

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-7615/01.06.1999 al Direcţiei Relaţii Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi...

Consiliul Local Timișoara

249/19.10.1999 privind privind participarea Societăţii Comerciale Drumuri Municipale S.A. Timişoara împreună cu societăţile franceze MATIS NISA, TRAFIPARC MONACO şi URTECH NISA la înfiinţarea unei societăţi mixte

19.10.1999

... mixte Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-11086/20.09.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

229/14.09.1999 privind avizarea Planului Urbanistic General Timişoara

14.09.1999

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-12496/03.09.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

304/14.12.1999 privind modificarea Contractului de concesiune nr.26 /31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

14.12.1999

...- 17590/06.12.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi...

Consiliul Local Timișoara

309/14.12.1999 privind dovada calităţii de beneficiar al Legii nr.42/1990 în baza căreia se face scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr. 27/1994, republicată şi modificată

14.12.1999

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO99- 18039/13.12.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

122/27.04.1999 privind adaptarea construcţiilor şi locurilor publice la cerinţele persoanelor handicapate

27.04.1999

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

257/19.10.1999 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 29.01.1998 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 639 mp. în Timişoara, str. Torac-Virgilius

19.10.1999

...-Virgilius Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-14505/11.10.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

145/01.06.1999 privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 16158 mp. teren, situat în Timişoara , Bv. Dr. Iosif Bulbuca ( fost Bv. L. Rebreanu), din incinta bazei sporive Elba în vederea amenajării unui teren de fotbal

01.06.1999

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

8/26.01.1999 privind înfiinţarea Serviciului public de sport, cultură, artă şi ştiinţă precum şi instituirea unei taxe speciale pentru finanţarea activităţilor specifice din aceste domenii

26.01.1999

....1: Se aprobă înfiinţarea Serviciului public des port, cultură, artă şi ştiinţă, fără personalitate juridică, care va gestiona veniturile destinate activităţilor de acest gen, venituri care vor fi cuprinse în bugetul local al Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

204/13.07.1999 privind anularea Protocolului încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara, la data de 18 iulie 1994, şi prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinute de C.A.R.P.

13.07.1999

... Referatul nr.SC099-4579/02.07.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

154/01.06.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 290/22.12.1998 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

01.06.1999

... aceea de locuinţă Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-7086/21.05.1999 Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

195/13.07.1999 privind privind aprobarea metodologiei de contorizare individuală a consumurilor de apă, pe apartamente, în Municipiul Timişoara

13.07.1999

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al...