keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

95/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru Regia Autonoma de Termoficare "CALOR" Timisoara in vederea recuperarii debitelor de la Asociatiile de locatari actionate in instanta

10.12.1996

.../29.10.1996 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara...
... incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Biroului Buget; Regiei Autonome...

Consiliul Local Timișoara

79/26.11.1996 privind privind infiintarea Centrului de Asistenta Sociala pentru Minori in strada Cooperatiei nr.5, in subordinea directa a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

26.11.1996

... Referatul nr.SC09611162/19.11.1996 al Serviciului Social din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Anexei nr.8 cap.B, pct.4 din Legea nr.29/1996 Legea bugetului de stat pe anul 1996; In baza Hotararii Guvernului nr.281...
.../1993, Hotararii Guvernului nr.860/1996 si Anexei la avizul nr.79062/1993 al Ministerului de Finante; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala...

Consiliul Local Timișoara

18/23.07.1996 privind revocarea Hotararii nr.254/21.05.1996 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

23.07.1996

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO966797/18.07.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile Legii nr.27/17.05.1994...
...; Directiei Tehnice; Biroului Corp Control Comert; Biroului Buget; Directiei Generale a Finantelor Publice si Control Financiar de Stat Timis; Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara; Regiilor autonome subordonate Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

150/23.01.1996 privind privind acordarea "MARELUI PREMIU AL MUNICIPIULUI TIMISOARA" Domnisoarei CORINA PEPTAN

23.01.1996

..." Domnisoarei Corina Peptan. Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala,mediu,sanatate, invatamant cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... prevazuta va fi alocata din bugetul local, Capitolul 72.02 " Alte actiuni ". Art Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Massmediei locale. Presedinte de sedinta RADIAN...

Consiliul Local Timișoara

151/23.01.1996 privind privind acordarea " DIPLOMEI DE ONOARE " a Municipiului Timisoara Domnisoarei NICOLE OTTO

23.01.1996

... Otto; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala,mediu,sanatate, invatamant cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in...
... 250.000 lei. Art.2: Suma prevazuta va fi alocata din bugetul local, Capitolul 72.02 " Alte actiuni ". Art Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Massmediei locale...

Consiliul Local Timișoara

152/23.01.1996 privind acordarea " DIPLOMEI DE ONOARE " a Municipiului Timisoara Domnului LIVIUS CIOCARLIE scriitor si profesor universitar

23.01.1996

... acordarea " Diplomei de Onoare " Domnului Livius Ciocarlie; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala,mediu,sanatate, invatamant cultura si sport din...
... didactica, ca eminent eseist, prozator, comparatist si profesor universitar. Totodata i se atribuie suma de 250.000 lei. Art.2: Suma prevazuta va fi alocata din bugetul local, Capitolul 72.02 " Alte actiuni ". Art Prezenta hotarare se comunica...

Consiliul Local Timișoara

62/22.10.1996 privind vizareafavorabila asolicitariiServiciului de Ajutor Maltez in Romania in vederea scutirii de plata taxei la Autorizatia de Construire pentru imobiluldin strada Ghe. Baritiu nr.8

22.10.1996

... favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala; In...
... Urbana si Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Serviciului de Ajutor Maltez...

Consiliul Local Timișoara

203/26.03.1996 privind investitia: "Modernizare linie tramvai pe strada 3 August 1919 in municipiul Timisoara"

26.03.1996

... pe strada 3 August 1919 in municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SCO962358/12.03.1996 al Directiei Tehnice prin care se propune aprobarea investitiei si alocarea de fonduri din bugetul de stat...
... pentru continuarea lucrarilor in anul curent; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr...

Consiliul Local Timișoara

33/17.09.1996 privind privind completarea Hotararii nr.23/23.07.1996 a Consiliului Local al municipiului Timisoara privind stabilirea taxei de concesionare pentru terenurile aflate in administrarea Consiliului Local in vederea construirii de garaje

17.09.1996

... in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara...
... completeaza art.2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Timisoara nr.23/23.07.1996 dupa cum urmeaza: "Se abroga Hotararea Consiliului Local al municipiului Timisoara nr.91/16.11.1993 privind taxa datorata bugetului local pentru folosirea...

Consiliul Local Timișoara

225/23.04.1996 privind promovarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Extinderea Uzinei de apa nr.1 Timisoara cu 500 l/s"

23.04.1996

... Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu si al Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
.... Finantarea obiectivului de investitii de mai sus in valoare de 80.187.000,0 mii lei se va face integral de la bugetul de stat, conform documentatiei anexate (referat de specialitate nr. SCO962910/27.03.1996). Art.2: Cuaducerea laindeplinire aprezentei...

Consiliul Local Timișoara

19/23.07.1996 privind instituirea unei taxe speciale pentru casatoriile oficiate in ziua de sambata a saptamanii, in municipiul Timisoara

23.07.1996

... Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(f) din Legea nr. 69/1991...
...: Veniturile realizate din plata acestei taxe vor constitui venit la bugetul local si vor fi afectate pentru amenajarea unei sali pentru oficierea casatoriilor. Art.4: Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari salariatii Primariei...

Consiliul Local Timișoara

168/20.02.1996 privind privind avizarea favorabila a solicitarii Directiei Sanitare a Judetului Timis in vederea scutirii complete de plata Certificatului de Urbanism si Autorizatiei de Construire pentru Leaganul de Copii Timisoara

20.02.1996

... Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 21...
... incredinteazaDirectiaTehnicaprin Serviciul Urbanism,Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana si Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara. Art. Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis...

Consiliul Local Timișoara

213/26.03.1996 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reactualizarea utilitatilor de alimentare cu apa la Spitalul ClinicMunicipalTimisoara"

26.03.1996

... catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (m...
... sus in valoare de 1.693.900,0 mii lei se va face integral de la bugetul de stat. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica prin Biroul Investitii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

226/23.04.1996 privind privind promovarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Extinderea front captare din subteran si Uzina de apa nr.5 Timisoara"

23.04.1996

... Tehnice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu si...
... nr.5 Timisoara" in vederea aprobarii de catre Guvernul Romaniei. Finantarea obiectivului de investitii de mai sus in valoare de 35.715.000,0 mii lei se va face integral de la bugetul de stat, conform documentatiei anexate (referat de specialitate nr...

Consiliul Local Timișoara

260/21.05.1996 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara Nr.12/09.02.1993 privind aplicarea unor taxe locale speciale

21.05.1996

... Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate...

Consiliul Local Timișoara

32/17.09.1996 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Timisoara cu Asociatia "ARMONIA" pentru aprobarea Proiectului de finantare a acesteia prin programul PHARE

17.09.1996

..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al...
... si analiza documentatiei necesare in sedinta Consiliului Local, urmeaza a se hotara masurile ce se impun. Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia EconomicaServiciul Buget si Directia DreptOrdine Serviciul...

Consiliul Local Timișoara

212/26.03.1996 privind promovarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Reactualizarea utilitatilor de canalizare la Spitalul Clinic Municipal Timisoara"invederea aprobarii decatre Guvernul Romaniei

26.03.1996

... canalizarela Spitalul Clinic Municipal" in vederea aprobarii de catre Guvernul Romaniei; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza...
... general conform H.G. 376/05.08.1994 ) finantarea obiectivului de investitie de mai sus in valoare de 2.492.600,0 mii lei se va face integral de la bugetul de stat. Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea 166...

Consiliul Local Timișoara

31/17.09.1996 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Timisoara cu Asociatia Handicapatilor Locomotori din judetul Timis in vederea aprobarii Proiectului de finantare prin programul PHARE a asociatiei

17.09.1996

... judetul Timis, pentru aprobarea Proiectului de finantare prin programul PHARE. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile...
... justificativa va fi supusa analizei Consiliului Local, urmand sa decida in consecinta. Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia EconomicaServiciul Buget si Directia DreptOrdine Serviciul Social din cadrul Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

84/26.11.1996 privind unele masuri de organizare de catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a manifestarilor comemorative din luna Decembrie 1996 si a sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 19961997

26.11.1996

... al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al...
... localarepublicata; In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata; HOTARASTE Art.1: Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 60.000.000 lei pentru organizarea si finantarea festivitatilor de la 1...

Consiliul Local Timișoara

71/26.11.1996 privind constituirea Comisiei municipale pentru probleme de mobilier urban"

26.11.1996

... 3. PITROP STEFAN Consilier Membru 4. DAN RADOSLAV Consilier Membru 5. NICOLAE ISPAS Sef.Serv.Sistematizare Membru 6. SMARANDA HARACICUSef Birou Buget Membru 7. NINETA TENCZLER Inspector Obiective Publice Membru 8.AURELIA JUNIE...
... Arh.peisagistR.A.Horticultura Membru 9. LADISLAU GALL Inspector Obiective Publice Membru Art.2: Comisia are urmatoarele atributii: propune sumele din bugetul local alocate pentru dotarea cu mobilier urban; aproba Normele tehnice si lucrarile de investitii in domeniul...

Consiliul Local Timișoara

92/10.12.1996 privind privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local nr.45/1993 referitor la constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara

10.12.1996

... Avand in vedere Referatul nr.SC0969841/15.10.1996 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

36/17.09.1996 privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul " Modernizare a trei puncte termice zona Timisoara Sud "

17.09.1996

... investitii " Modernizare a trei puncte termice zona Timisoara Sud" avand indicatori tehnicoeconomici prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2:Finantarea obiectivului se face integral de la bugetul de stat in limita...

Consiliul Local Timișoara

26/23.07.1996 privind privind avizarea tarifelor la energia termica percepute de Regia Autonoma de Termoficare "CALOR" Timisoara

23.07.1996

... vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

48/01.10.1996 privind privind asocierea Consiliului Local al municipiului Timisoara cu Asociatia "SPERANTA" pentru aprobarea Proiectului de finantare a acesteia prin programul PHARE

01.10.1996

... indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia EconomicaServiciul Buget si Directia DreptOrdine Serviciul Social din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei...

Consiliul Local Timișoara

34/17.09.1996 privind rectificarea Hotararii nr.172/20.02.1996 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind imobilul din str. Oituz nr.3A

17.09.1996

... Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat , servicii publice si comert si al Comisiei...