keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

224/23.04.1996 privind probareainvestitiei"Listadeutilaje independente si dotari pentru modernizare stand verificare si etalonare a contoarelor de apa calda si energie termica

23.04.1996

.... SC0961197/06.02.1996 al Directiei Tehnice Biroul Investitii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune aprobarea investitiei si alocarea de fonduri din bugetul local pentru achizitionarea de dotari si utilaje pentru...
... modernizare stand si dotari de utilaje pentru modernizare stand de verificare si etalonare a contoarelor de apa calda si energie termica; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si a Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

253/21.05.1996 privind scutirea la plata taxei de timbru pentru SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE

21.05.1996

.../31.01.1996 a Societatii Nationale de Cruce Rosie a Romaniei Filiala Timis; Avand in vedere Referatul nr. SC0964050/03.05.1996 al Directiei Economice Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune avizarea favorabila...
..., pct. 3, aliniatul ultim; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art. 21 lit. (e) din Legea nr. 69/1991 privind...

Consiliul Local Timișoara

155/23.01.1996 privind acordarea in anul 1996 a gratuitatii pe o linie pentru transportul in comun din municipiul Timisoara, pentru pensionarii care au depasit varsta de 70 ani si au domiciliul in municipiul Timisoara

23.01.1996

... municipiul Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC09533/04.01.1996 al Directiei Economice Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii...
..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (s) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69...

Consiliul Local Timișoara

153/23.01.1996 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1995

23.01.1996

... anul 1995; Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 123/05.12.1995 privind rectificarea bugetului local pe anul 1995; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...
... Venituri TOTAL, din care 66.419.464 65.664.515 Venituri proprii 20.903.076 20.900.075 Sume defalcate din impozitul pesalarii 18.318.535 18.318.535 Transferuri de la bugetul de stat 27.198.053 26.445.905 La cheltuieli: Prevederi Realizat mii lei mii...

Consiliul Local Timișoara

103/10.12.1996 privind achizitionarea de catre Primaria municipiului Timisoara a imobilului situat in strada Polona nr.2 aflat in proprietatea SC Indconstruct SA

10.12.1996

... bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale si alte fonduri publice; Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In...
... achizitionarea de catre Primaria municipiului Timisoara a imobilului cu parter si patru etaje situat in Timisoara str.Polona nr.2 aflat in proprietatea SC Indconstruct SA, la valoarea de 450.000,0 mii lei. Plata se va face de la bugetul local, Cap.63.02...

Consiliul Local Timișoara

50/01.10.1996 privind amanarea la platataxei de timbru pentru divort pentru doamna CRETIU ILEANA

01.10.1996

... divort; Avand in vedere referatul nr.SC0964958/24.06.1996 al Biroului Buget , din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul...
... , pentru doamna CRETIU ILEANA . Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.3 Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis...

Consiliul Local Timișoara

13/16.07.1996 privind finantareaa100deportii laCantina Serviciului de Ajutor Maltez din Romania Filiala Timisoara

16.07.1996

... aproba finantarea de la bugetul local a 100 de portii la Cantina Serviciului de Ajutor Maltez din Romania Filiala Timisoara. Art.2: Finantarea se va face din momentul predarii Cantinei in stare de functionare. Art.3: Cu aducerealaindeplinire a...
... prezenteihotararise incredinteaza Directia Economica Biroul Buget si Directia DreptOrdine prin Serviciul Social din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine...

Consiliul Local Timișoara

43/01.10.1996 privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea simpozionului international cu tema "Identitatea Culturala a tuturor romanilor"

01.10.1996

... alocarea unei sume de bani pentru organizarea simpozionului international cu tema "Identitatea Culturala a tuturor romanilor" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC0969175/27.09.1996 al Directiei EconomiceBirou Buget...
... al municipiului Timisoara, in calitate de coorganizator al simpozionului international cu tema "Identitatea Culturala a tuturor romanilor" Art.2:Se aproba alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local Cap."72.02" "Alte actiuni",pentru...

Consiliul Local Timișoara

44/01.10.1996 privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Congresului de Hepatologie al Societatii de Gastroenterologie BanatCrisana

01.10.1996

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu,invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara...
... aproba participarea Consiliului Local al municipiului Timisoara, in calitate de coorganizator al Congresului de Hepatologie al Societatii de Gastroenterologie Banat Crisana". Art.2:Se aproba alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local Cap...

Consiliul Local Timișoara

35/17.09.1996 privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea manifestarii culturale "RUGA BANATEANA" in municipiul Timisoara

17.09.1996

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu,invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... Art.1:Se aproba participarea Consiliului Local al municipiului Timisoara, in calitate de coorganizator al manifestarii culturale "RUGA BANATEANA". Art.2:Se aproba alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local Cap."72.02" "Alte actiuni",pentru...

Consiliul Local Timișoara

269/21.05.1996 privind acordarea avizului de scutire la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara

21.05.1996

... Timisoara prin care se solicita avizarea scutirii la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante,impozite si taxe din cadrul...
... Local al Municipiului Timisoara in procesul cu S.C. "UMT" S.A. Timisoara , aflat pe rol la Tribunalul Timis, Dosar nr. 4899/C/1995. Art.2: Cu aducereala indeplinire a prezenteihotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

158/23.01.1996 privind privind investitia "Reamenajarea Pietei Badea Cartan Timisoara

23.01.1996

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr. SC096636/19.01.1996 al Directiei Tehnice din Cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea investitiei si alocarea de fonduri din bugetul local...
... pentru continuarea lucrarilor de amenajare a Pietei Badea Cartan; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu Legea nr...

Consiliul Local Timișoara

23/23.07.1996 privind stabilirea taxei de concesionare pentru terenurile aflate in administrarea Consiliului Local in vederea construirii de garaje

23.07.1996

... stabilirea taxei de concesionare pentru terenurile aflate in administrarea Consiliului Local in vederea construirii de garaje Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO966809/19.07.1996 al Biroului Buget din cadrul...
... Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit. (f) si (m...

Consiliul Local Timișoara

63/22.10.1996 privind acordarea avizului de scutire la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in procesul cu S.C. "STANTRANS" S.R.L. Moldova Veche

22.10.1996

... referatul nr.SC0969931/17.10.1996 al Serviciului JuridicContencios prin care se solicita avizarea scutirii la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... Timisoara in Dosar nr.4485/1996. Art.2: Cu aducerea la indeplinirea prezenteihotararise incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis...

Consiliul Local Timișoara

45/01.10.1996 privind participarea Consiliului Local al municipiului Timisoara la organizarea Consfatuirii de Pediatrie cu tema "Infectia cu virus HB la copil"

01.10.1996

... de Pediatrie I; Avand in vedere referatul nr.SC0968538/10.09.1996 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si...
... tema "Infectia cu virusul HB la copil". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local, Cap.72.02. "Alte actiuni", pentru organizarea consfatuirii, conform devizului estimativ si pe baza de documente estimative ce vor fi...

Consiliul Local Timișoara

229/23.04.1996 privind privind acordarea avizului de scutire la plata taxei de timbru pentru Muzeul Banatului Timisoara

23.04.1996

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr. 1362/1993 pct.3 aliniatul ultim. In conformitate cu prevederile...
... Finantelor a scutirii la plata taxei de timbru in valoare de 1.314.079 lei pentru Muzeul Banatului Timisoara. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

184/19.03.1996 privind privind participarea la organizarea Simpozionului "Instalatii pentru constructii si confort ambiental"

19.03.1996

... organizarea Simpozionului "Instalatii pentru constructii si confort ambiental" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC096197/27.02.1996 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind...
... organizarea Simpozionului "Instalatii pentru constructiisiconfortul ambiental" inperioada2829martie 1996; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local...

Consiliul Local Timișoara

271/21.05.1996 privind amanarea la plata taxei de timbru pentru BADEA ANCA MARIA

21.05.1996

... Economice Biroul Buget prin care se propune amanarea la plata taxei de timbru pana la solutionarea cauzei, pentru Badea Anca Maria; Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si a...
... prezenteiHotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice...

Consiliul Local Timișoara

191/19.03.1996 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al "Programului de activitati educative extrascolare" al Palatului Copiilor din Timisoara

19.03.1996

... Municipiului Timisoara Avand in vedere cererea nr. EC596599/22.02.1996 al Palatului Copiilor din Timisoara; Avand in vedere Referatul EC596599/12.03.1996 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune...
... sprijinirea din punct de vedere financiar a "Programului de activitati educative extrascolare pe anul 1996" al "Palatului Copiilor Timisoara"; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

241/23.04.1996 privind privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea manifestarii culturale "Sarbatoarea Saltimbancilor Timisoara 1996"

23.04.1996

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze, economie, buget, finante,impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu sanatate, invatamant cultura si sport din cadrul Consiliului Local al...
...:Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in calitate de coorganizator al manifestarii culturale "Sarbatoarea Saltimbancilor Timisoara 1996." Art.2:Se aproba alocarea sumei de 10 milioane lei de la bugetul local, Cap.72.02...

Consiliul Local Timișoara

98/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii taxei de timbru pentru Consiliul Local al municipiului Timisoara in actiunea civila in pretentii formulat impotriva S.C. "POIANA MARULUI" Caransebes

10.12.1996

... Serviciului Juridic Contencios din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr...
... civila in pretentii, formulata impotriva S.C. "POIANA MARULUI" Caransebes. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezenteihotararise incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget si Serviciul Juridic Contencios din cadrul Primariei municipiului...

Consiliul Local Timișoara

99/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru Spitalul Clinic nr.4 "Victor Babes" in vederea recuperarii cheltuielilor banesti de la Centrul de Cardiologie Timisoara

10.12.1996

... Directiei Economice din cadrul Primarieimunicipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996...
... cheltuielilor banesti de la Centrul de Cardiologie Timisoara. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezenteihotararise incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica...

Consiliul Local Timișoara

64/22.10.1996 privind privind acordarea avizului de scutire la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in actiunea in revendicare a imobilului situat in Timisoara strada Semenic nr.4

22.10.1996

...; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.1362/1994 pct.3 alin. ultim; In...
... in revendicare a imobilului situat in Timisoara strada Semenic nr.4 aflata pe rol la Curtea de Apel Timisoara in Dosar nr.964/C/1996. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din...

Consiliul Local Timișoara

69/26.11.1996 privind privind aprobarea actualizarii valorii documentatiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investitii "Ob.85. Bloc locuinte si lucrari exterioare in zona Ion Ionescu de la Brad"

26.11.1996

... la investitiile finantate, integral sau in completare, din bugetul de stat, bugetele locale, din fonduri extrabugetare si din credite externe garantate de stat; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

70/26.11.1996 privind privind aprobarea actualizarii valorii documentatiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investitii "Ob.72. Bloc cu magazine la parter. Lucrari exterioare Calea Dorobantilor nr.1"

26.11.1996

... referitor la investitiile finantate, integral sau in completare, din bugetul de stat, bugetele locale, din fonduri extrabugetare si din credite externe garantate de stat; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...