keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

243/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare", Calea Mosnitei, CF nr. 434178 nr. cad. 434178, Timişoara

23.04.2019

...; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005529; 6159/16.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

76/01.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara,

01.03.2011

...-001823/03.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

103/20.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara

20.09.2016

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... Beneficiar: Municipiul Timişoara Surse de finanţare: Bugetul local al Municipiului Timişoara 2 CUPRINS CAPITOLUL Pagina CAPITOLUL 1 Obiectul contractului 3 CAPITOLUL 2 Obiectivele activității de întreținere a spațiului verde public Zona Centrală 7...
... funcție de alocația bugetară aprobată pentru aceste activități în Bugetul Local. SC Horticultura SA va comunica zilnic, până la ora 8,30, programul de lucru pentru ziua respetivă cu: adresele unde acționează, tipul operațiilor pe care le va realiza...

Consiliul Local Timișoara

436/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara

12.09.2014

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. ▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

384/26.10.2010 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2010, în vederea repartizării parcelelor conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

26.10.2010

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

503/02.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara

02.10.2019

... dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat...

Consiliul Local Timișoara

607/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara

16.11.2018

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

323/29.07.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente", Timişoara

29.07.2010

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

239/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara

23.04.2019

... cadrul Primăriei Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005550/15.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

394/01.08.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara

01.08.2014

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2014-010715/15.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

4/25.01.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara

25.01.2017

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR 2017-000314/ 18.01.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

127/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara

31.03.2020

... Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

255/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara

27.06.2017

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.UR2017-009072/ 21.06.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

321/25.07.2006 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timisoara

25.07.2006

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

332/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ" - Calea Şagului nr. 141, Timişoara

22.06.2018

... data de 14.06.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-009519/12.06.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

102/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara

12.03.2019

... 01.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-001307/15.02.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

459/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis

13.09.2018

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

23/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, Timişoara

30.01.2018

... Raportul de Specialitate nr. UR2017 -021537/03.01.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

27/26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara"

26.01.2010

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... ale drumului trebuiesc care trebuie efectuata din nou pe acele por iuni asfaltarea nou a acestuia - constituie totodat un dezavantaj din punct de vedere al aspectului estetic. Acestea B. Pavare cu bugetul de care se dispune pot fi amenajate alei...

Consiliul Local Timișoara

320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara

29.07.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... aplica tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcŃii şi demolări; populaŃia va trebui să fie informată şi să se conformeze noilor practici, chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei. - deşeurile menajere...

Consiliul Local Timișoara

530/31.10.2014 privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare receptionate în perioada 2011-2013

31.10.2014

... Având în vedere Referatul nr.SC2014-28571 /27.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

57/15.02.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

15.02.2019

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

460/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara

13.09.2018

... Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...