keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

441/23.05.2000 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000

23.05.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 441/23.05.2000 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000 23.05.2000 Hotararea Consiliului Local 441/23.05.2000 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului...
..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

93/07.11.2000 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000

07.11.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/07.11.2000 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000 07.11.2000 Hotararea Consiliului Local 93/07.11.2000 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...

Consiliul Local Timișoara

73/26.10.2000 privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local

26.10.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 73/26.10.2000 privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local 26.10.2000 Hotararea Consiliului Local 73/26.10.2000 privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru...
... care constituie venituri la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2000 - 13390/06.10.2000 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

105/28.11.2000 privind privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local

28.11.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/28.11.2000 privind privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local 28.11.2000 Hotararea Consiliului Local 105/28.11.2000 privind privind majorarea taxelor...
... extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în...

Consiliul Local Timișoara

336/22.02.2000 privind rectificarea bugetului local şi aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 336/22.02.2000 privind rectificarea bugetului local şi aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 336/22.02.2000...
... privind rectificarea bugetului local şi aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO- 1592/08.02.2000 al Direcţiei...

Consiliul Local Timișoara

143/19.12.2000 privind privind A NR.143 Din data de 19.12.2000 Pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local datorate de persoanele juridice

19.12.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 143/19.12.2000 privind privind A NR.143 Din data de 19.12.2000 Pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local datorate de persoanele juridice 19.12.2000 Hotararea Consiliului Local 143...
.../19.12.2000 privind privind A NR.143 Din data de 19.12.2000 Pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local datorate de persoanele juridice Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2000- 17094...

Consiliul Local Timișoara

76/26.10.2000 privind includerea în bugetele locale ale Primăriei Municipiului Timişoara, pe anii 2001 - 2005 a sumelor necesare achiziţionării de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara a unor echipamente de măsură şi control

26.10.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 76/26.10.2000 privind includerea în bugetele locale ale Primăriei Municipiului Timişoara, pe anii 2001 - 2005 a sumelor necesare achiziţionării de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara a unor...
... echipamente de măsură şi control 26.10.2000 Hotararea Consiliului Local 76/26.10.2000 privind includerea în bugetele locale ale Primăriei Municipiului Timişoara, pe anii 2001 - 2005 a sumelor necesare achiziţionării de către Regia Autonomă de Termoficare...

Consiliul Local Timișoara

410/11.04.2000 privind atribuirea directă, printr-un contract de concesiune a lucrărilor de investiţii, amenajare şi întreţinere a unor zone verzi, Societăţii Comerciale "HORTICULTURA "S.A. Timişoara

11.04.2000

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO- 4600/03.04.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
...: Lucrările horticole de amenajare şi întreţinere a unor spaţii verzi de pe raza municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre, finanţate din bugetul local, se atribuie direct printr-un contract de concesiune, pe perioada anului 2000...

Consiliul Local Timișoara

66/28.09.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării "TM 00 BASE"

28.09.2000

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... perioada 20-21 octombrie 2000. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

36/25.07.2000 privind privind aprobarea cofinanţării proiectului "Reabilitarea tehnologiei de tratare a apei uzate, îmbunătăţirea aprovizionării cu apă şi a canalizării pentru populaţia oraşului Timişoara" realizat prin programul I.S.P.A. Consiliul Local al Municipiului Timişoara

25.07.2000

... Economice din cadrul Primăriei municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din...
... bugetul local, Cap. 63.02 "Servicii şi dezvoltare publică", subcap. 63.02.09 "Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare". Art.3: Suma ce urmează a fi defalcată din bugetul local este estimată la echivalentul a...

Consiliul Local Timișoara

104/28.11.2000 privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2001, în municipiul Timişoara

28.11.2000

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru...
... incheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de reclamă şi publicitate care este de 2% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. Persoanele fizice şi juridice care efectuează reclama şi...

Consiliul Local Timișoara

486/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STRADA PRAYER"

23.05.2000

... STRADA PRAYER" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO-5820/21.04.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... PRAYER", în valoare de 2.606.118 mii lei, conform Proiectului nr. 50/1999 întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L. Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap...

Consiliul Local Timișoara

83/26.10.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE PIAŢA TRAIAN" - TIMIŞOARA

26.10.2000

... TRAIAN" - TIMIŞOARA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2000-9461/11.07.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... bugetul local. Art.-3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; - Direcţiei...

Consiliul Local Timișoara

167/19.12.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea sistemului major de canalizare la Parcul Industrial Freidorf"

19.12.2000

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică , Direcţia Urbanism , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4...

Consiliul Local Timișoara

65/28.09.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al competiţiei "CUPA LIBERTĂŢII - CULTURISM"

28.09.2000

... Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din...
... LIBERTĂŢII - CULTURISM" , ce va avea loc în perioada 9 - 10 decembrie 2000. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru...

Consiliul Local Timișoara

67/28.09.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "FESTIVITĂŢII DE PREMIERE - GALA SPORTULUI TIMIŞEAN - 2000"

28.09.2000

... - 10337/26.07.2000 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ...
... coorganizator al " FESTIVITĂŢII DE PREMIERE - GALA SPORTULUI TIMIŞEAN - 2000", ce va avea loc în 15 decembrie 2000. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 15.000.000 lei de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind...

Consiliul Local Timișoara

68/28.09.2000 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de organizator al Festivalului Vinului - "FESTIMVIN 2000"

28.09.2000

... Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din...
... Vinului "FESTIMVIN - 2000" , ce se va desfăşura în perioada 27 - 29 octombrie 2000. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local , cap. 59.02 "Alte acţiuni de cultură", pentru organizarea festivalului. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

69/28.09.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului Internaţional "Identitatea Culturală a Tuturor Românilor"

28.09.2000

... Referatul nr. SC2000 - 12491/18.09.2000 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe ; Având în vedere prevederile art.11 din...
... perioada 19-22 octombrie 2000. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

481/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare Bv. 16 DECEMBRIE 1989 - TIMIŞOARA"

23.05.2000

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...
...: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

482/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STR. 1 DECEMBRIE Timişoara"

23.05.2000

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap. 63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

483/23.05.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CONSOLIDARE BD. CETĂŢII - sector cuprins între Calea Bogdăneştilor şi Str. Gh. Lazăr"

23.05.2000

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...
... întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L.Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap. 63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi". Art.3...

Consiliul Local Timișoara

484/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare STR. GHEORGHE DOJA - TIMIŞOARA"

23.05.2000

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local Cap. 63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

485/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CONSOLIDAREA PODULUI TRAIAN ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA"

23.05.2000

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...
...: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local , Cap. 63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

487/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CONSOLIDARE CALEA ARADULUI Timişoara" sector Piata Mărăşti-intersecţie Calea Circumvalaţiunii - Calea Torontalului

23.05.2000

... Referatul SCO-5826/21.04.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări...
... face din bugetul local , Cap. 63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4...

Consiliul Local Timișoara

488/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CONSOLIDARE CALEA BUZIAŞULUI Timişoara" sector B-dul Eroilor - Giraţie

23.05.2000

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...
... PROIECT S.R.L.Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap. 63.02.02 "Întreţinerea şi repararea străzilor", subcap. B "Lucrări noi". Art.3...