keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

170/19.12.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Sistem control acces" în Primăria Municipiului Timişoara

19.12.2000

... al Direcţiei Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...
.... Accesul angajaţilor se face printr-o singură intrare şi nu afectează accesul publicului. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local al Primăriei Timişoara pe anul 2000. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

167/19.12.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea sistemului major de canalizare la Parcul Industrial Freidorf"

19.12.2000

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică , Direcţia Urbanism , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4...

Consiliul Local Timișoara

166/19.12.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Viabilizare terenuri - prin echipare cu utilităţi şi amenajare drumuri - în vederea construirii de locuinţe cu credit imobiliar ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Piaţa Istria " Timişoara

19.12.2000

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...
... indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

165/19.12.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2001 a lucrării " Extindere conductă apă rece potabilă - strada Progresul " - Municipiul Timişoara

19.12.2000

... Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2000-10359/22.11.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări de canalizare şi alimentări cu apă cu contribuţia cetăţenilor". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

164/19.12.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2001 a lucrării " Extindere reţea de canalizare strada Herculane-Cartierul Chişoda " - TIMIŞOARA

19.12.2000

... " - TIMIŞOARA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul RE2000-425/22.11.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări de canalizare cu contribuţia cetăţenilor". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi...

Consiliul Local Timișoara

163/19.12.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2001 a lucrării " Extindere reţea de canalizare strada N. Copernic " - TIMIŞOARA

19.12.2000

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2000-9983/22.11.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări de canalizare cu contribuţia cetăţenilor". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

162/19.12.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2001 a lucrării " Extindere reţea de canalizare strada Progresul - Cartierul Chişoda " - TIMIŞOARA

19.12.2000

... " - TIMIŞOARA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2000-10359/22.11.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări de canalizare cu contribuţia cetăţenilor". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

161/19.12.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2001 a lucrării " Extindere reţea de canalizare - strada Veronica Micle " - Municipiul Timişoara

19.12.2000

... Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul RE2000-362/22.11.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări de canalizare cu contribuţia cetăţenilor". Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi...

Consiliul Local Timișoara

160/19.12.2000 privind A NR.160 Din data de 19.12.2000 Pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.111/13.04.1999 - privind atitudinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în problema retrocedării caselor naţionalizate

19.12.2000

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

158/19.12.2000 privind repartizarea unei sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999

19.12.2000

... Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

156/19.12.2000 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Carusso nr.1, către Organizaţia Judeţeană a Partidului Naţional Liberal Consiliul Local al Municipiului Timişoara

19.12.2000

... de 12.12.2000 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

155/19.12.2000 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, Piaţa Libertăţii nr.2 , către Organizaţia Judeţeană Timiş a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat Consiliul Local al Municipiului Timişoara

19.12.2000

... municipiului Timişoara; Având în vedere Procesul-verbal din data de 12.12.2000 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

152/19.12.2000 privind vânzarea spaţiului comercial, situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.7, către actualii deţinători, conform Hotărârii de Guvern nr.505/1998

19.12.2000

... Direcţiei Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

150/19.12.2000 privind privind A NR.150 Din data de 19.12.2000 Pentru prelungirea Contractului de concesiune nr.7/2000 - privind lucrările horticole de amenajare şi întreţinere a unor spaţii verzi, încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. HORTICULTURA S.A.

19.12.2000

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

149/19.12.2000 privind prelungirea Contractului de concesiune nr.8 /1999 - pentru administrarea Parcului Copiilor, încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. HORTICULTURA S.A.

19.12.2000

... în vedere Referatul nr. PA8X- 4187/08.12.2000 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanşe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

148/19.12.2000 privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a unei baze sportive şi de agrement situată în Zona Stadion , aflată în proprietatea S.C. I.C.M. Timiş S.A.

19.12.2000

... Referatul SC2000- 17155/08.12.2000 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... de achiziţie, potrivit Procesului -verbal sus menţionat, este de 3,5 miliarde lei şi este suportat din bugetul local, Cap.63 "Gospodărie comunală şi locuinţe" . Art.2: Baza sportivă şi de agrement achiziţionată de Primăria Municipiului Timişoara, va...

Consiliul Local Timișoara

147/19.12.2000 privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a două construcţii denumite "cămine" situate în Timişoara, strada Polonă nr.2 , aflate în proprietatea S.C. ALPHA S.A.

19.12.2000

... Timisoara Având în vedere Referatul SC2000- 17156/08.12.2000 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... suportat din bugetul local Cap.96.02.04 - Cheltuieli din fondul de locuinţe, poz.C - Dotări independente. Art.2: Construcţiile achiziţionate de Primăria Municipiului Timişoara, vor fi reabilitate ca locuinţe sociale în limita fondurilor alocate şi...

Consiliul Local Timișoara

146/19.12.2000 privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a 30 de camere situate în Timişoara, strada Ialomiţa nr.61, blocul nr.1, scara B , aflate în proprietatea S.C. RECON S.A.

19.12.2000

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2000- 17153/08.12.2000 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... de achiziţie, potrivit Procesului -verbal sus menţionat, este de 1,5 miliarde lei şi este suportat din bugetul local Cap.96.02.04 - Cheltuieli din fondul de locuinţe, poz.C "Dotări independente". Art.2: Construcţia achiziţionată de Primăria...

Consiliul Local Timișoara

145/19.12.2000 privind privind stingerea majorărilor de întârziere între Regia Autonomă AQUATIM şi Regia Autonomă de Termoficare CALOR

19.12.2000

... Timişoara; Având în vedere Memoriul Regiei Autonome de Termoficare Calor Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanşe, impozite şi taxe Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

144/19.12.2000 privind privind indexarea taxei de concesiune a domeniului public în Municipiul Timişoara

19.12.2000

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

143/19.12.2000 privind privind A NR.143 Din data de 19.12.2000 Pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local datorate de persoanele juridice

19.12.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 143/19.12.2000 privind privind A NR.143 Din data de 19.12.2000 Pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local datorate de persoanele juridice 19.12.2000 Hotararea Consiliului Local 143...
.../19.12.2000 privind privind A NR.143 Din data de 19.12.2000 Pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local datorate de persoanele juridice Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2000- 17094...

Consiliul Local Timișoara

139/19.12.2000 privind preluarea personalului ce deserveşte Sala de sport nr.2 şi Complexul Bega Timişoara şi aprobarea tarifelor de închiriere a acestor baze sportive

19.12.2000

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

138/28.11.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere - Student Eminent - 2000

28.11.2000

... Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local...
... Eminent - 2000, ce urmează a se desfăşura în data de 14.12.2000. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la...

Consiliul Local Timișoara

137/28.11.2000 privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna Decembrie 2000 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 11 ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2000 - 2001

28.11.2000

... Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte...
... alocarea de la bugetul local a sumei de 450.000.000 lei pentru organizarea festivităţilor de la 1 Decembrie, aniversarea a 11 ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, a sărbătorilor de Crăciun şi a Anului Nou 2000 - 2001, conform Anexei care face parte...

Consiliul Local Timișoara

136/28.11.2000 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Lucrări de consolidare şi mansardare, în vederea realizării de spaţii pentru locuit şi birouri, la clădirea situată în Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1 - strada Ştefan cel Mare nr.2"

28.11.2000

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi...
... face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Finanţarea obiectivului se face din bugetul local, cu recuperarea de la coproprietarul S.C. Termoelectrica S.A. Sucursala Timişoara a cotei de 7,84% din valoarea lucrărilor executate la părţile...