keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

.... Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - str.Gh.Dima - P-ţa Mărăşti 50 275 P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta LC.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Bastion 50 276 Barnutiu - C.Lugojului Poliţia Jud. Timiş 50 277 RATT 50 278 P-ţa Badea Cârţan...
... 1989 - Str. T.Grozavescu Complex Terra = 427 Gara de Est 50 428 Stuparilor 50 429 Bastion 50 430 Poliţia Jud. Timiş 50 431 RATT 50 432 | Traseul: P-ta LC.Bratianu - Bv. Take Ionescu - str. Kogalniceanu - str. A. Telegrafului 50 433 Imbroane - Muzeul...

Consiliul Local Timișoara

418/03.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara

03.08.2018

... Mărăşti 50 275 P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta LC,Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Bastion 30 276 Barnutiu - C.Lugojului Poliţia Jud, Timiş 50 277 RATT 50 278 P-ţa Badea Cârţan 50 279 Samuil Micu 50 280 Renaşterii 50 281 P-ţa V. Economu 50 282...
... - Calea Sever Bocu - Calea Aradului - str.Oituz - str. Martin Luther - 426 Bv. Revolutiei din 1989 - Str. T.Grozavescu Complex Terra 50 427 Gara de Est 50 428 Stuparilor 50 429 Bastion, 50 430 Poliția Tud, Timiş 50 431 RATT 50 432 | Traseul: P-ta...

Consiliul Local Timișoara

184/23.04.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

23.04.2019

...) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 500 — 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 -— 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin.1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin.1, art. 20, art. 21...
...% 274 P-ța Mărăști 50 100% 275 Bastion 50 100% 276 Poliția Jud. Timiș 50 100% 277 RATT 50 100% 278 P-ța Badea Cârțan 50 100% 279 Samuil Micu 50 100% 280 Renașterii 50 100% 281 P-ța V. Economu 50 100% Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen.I.Dragalina...

Consiliul Local Timișoara

423/13.09.2018 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

13.09.2018

... - str.Oituz - P-ta L.C.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Barnutiu - C.Lugojului Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% Bastion 50 100% Poliţia Jud. Timiş 50 100% RATT 50 100% P-ţa Badea Cârțan 50...
... Mall 50 100% Cimitirul Eroilor 50 100% Div 9 Cavalerie 50 100% Complex Terra 50 100% Gara de Est 50 100% Stuparilor 50 100% 429 Bastion 50 100% 14/15 430 431 432 433 434 435 436 Poliţia Jud. Timiş 50 100% Traseul: P-ta L.C.Bratianu RATT 50 100% - Bv...

Consiliul Local Timișoara

57/15.02.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

15.02.2019

... cum pot intra masinile, va pun: intrebarea se poate prin statia de firobuz sa se faca intrarea in parcare? Eu stiu ca nu. DI, Orlescu Cristian - Da, sa stiti ca am primit si avizul Comisiei de Circulatiei si avizul de la RATSPPT , de la fostul RATT...
..., chiar vis-a vis de mine, sunt doua blocuri, care initial or avut 4 etaje si acuma au mai pus inca doua, au platit nouasute de milioane amenda, exact cat costa o garsoniera, sta si in ziua de astazi cu toate, le-a demolat cineva? Asa vom pati si noi...

Consiliul Local Timișoara

27/29.01.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

29.01.2019

... masinile, va pun: intrebarea se poate prin statia de firobuz sa se faca intrarea in parcare? Eu stiu ca nu. DI, Orlescu Cristian - Da, sa stiti ca am primit si avizul Comisiei de Circulatiei si avizul de la RATSPPT , de la fostul RATT. Avocat Obirsanu...
... de mine, sunt doua blocuri, care initial or avut 4 etaje si acuma au mai pus inca doua, au platit nouasute de milioane amenda, exact cat costa o garsoniera, sta si in ziua de astazi cu toate, le-a demolat cineva? Asa vom pati si noi? Nu? Cine imi...

Consiliul Local Timișoara

521/14.11.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

14.11.2006

... subordonate. ATRIBUŢII: Atribuţiile generale care privesc statutul funcţionarului public condiţionate de legislaţia emisă de administraţia centrală şi locală, cuprinzând următoarele: a) Coordonează activitatea R.A.T.T. (verificarea graficelor de...
... de legislaţia emisă de administraţia centrală şi locală, cuprinzând următoarele: a) Coordonează activitatea R.A.T.T. (verificarea graficelor de circulaţie, a deconturilor lunare – reduceri şi gratuităţi, a lucrărilor de investiţii şi a gradului de...

Consiliul Local Timișoara

548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara

20.12.2017

... funcţionalităţilor oferite de către software-ul de supraveghere video; f) Menţinerea comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privinţa funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură publică (nontrafic...
... fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local şi redistribuirea la Direcția Fiscală; e) Preluarea de adrese interne, referate, cereri concediu de odihnă, înştiințări de incapacitate de muncă, etc; distribuirea la...

Consiliul Local Timișoara

124/24.04.2007 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

24.04.2007

... valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule; e) Urmărirea criteriilor de performanţă ale managerului R.A.T.T.; f) Concesionarea traseelor de transport în...
... reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ARTIBUTII: a) Coordonarea activităţii R.A.T.T. (verificarea...

Consiliul Local Timișoara

611/16.11.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

16.11.2018

... comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privința funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură publică (nontrafic) la dispeceratul poliției locale; h) Monitorizarea funcţionării sistemului de...
... Relaționare Directă cu Cetăţenii , pe bază de semnătură, și distribuirea la compartimentele instituției; d) Preluarea actelor care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit...

Consiliul Local Timișoara

292/22.05.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

22.05.2018

... tuturor serviciilor şi funcţionalităţilor oferite de către software-ul de supraveghere video; Menţinerea comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privința funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură...
... bază de semnătură, şi distribuirea la compartimentele instituţiei; 1) Preluarea actelor care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local şi redistribuirea la...

Consiliul Local Timișoara

178/25.05.2010 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

25.05.2010

... identificare, ridicare şi valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule; e) Urmărirea criteriilor de performanţă ale managerului R.A.T.T.; f) Concesionarea...
... electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUTII: a) Coordonarea activităţii R.A.T.T. (verificarea graficelor de circulaţie, a deconturilor...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

... efectuat în aria de competență a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara şi se sacționează cu amendă de 200 lei a următoarele fapte: a. Călătoria fără titlu de călătorie valabil. b. Călătoria cu un titlu de călătorie valabil dar nevalidat. c...
... Contractantă şi unul pentru Operator. ENTITATEA CONTRACTANTĂ, OPERATOR, SMTT STPT Pagină 29 din 29 Anexa nr. 1la Contract Nr. crt. LEGISLAȚIA APLICABILĂ TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI ( se trec, după caz, actele normative de mai jos, fără a se limita la...

Consiliul Local Timișoara

547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

08.12.2015

... 4 - PT10, PT10A, PT10D 2008 31 52 - PT8A, PT8B, PT8C 2008 32 53 - PT19 2007 33 55 - PT21, PT22 2005 34 57 - PT23 2007 35 78 - PT20, 79-80 - PT RATT; 81 - PT74 2005 36 59 - PT38A 2009 37 64 - PT40, PT41 2009 38 68 - PT28, PT 29 2009 39 60 - 138...
... la bugetul de stat si local. Prin ajustarea profitului cu veniturile din încasare debitelor de la bugetul de stata si local si cu cheltuielile cu provizioanele de riscuri si cheltuieli si din amenzi si penalități comerciale si la stat, rezulta o...