keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.05.2012

... cheltuielilor ia RATT 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 7.845,66| 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.845,66 b.Dotări independente 7.003,97) 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.003,97 Maşini, echipamente si...
... tramvai şi modernizare trame stradale pe sir Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 [Studii si proiecte RATT 583,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,18 Page 9 SURSE DE FINANTARE din care a DENUMIREA...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

.../01.06.07 a RATT Timisoara privind disponibilizarea sumei de 170 mii lei cheltuieli caital la capital „C” sursa de finantare buget local pentru studiul de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii la reteaua de transport in comun cu tramvaiul in...
... 10.000,00 10.000,00 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 0,00 2 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau...

Consiliul Local Timișoara

593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

21.11.2013

... Municipiul Timisoara 292/2012; majorare capital social SC 84.02.03 Transport rutier 22.039,81| 000| 0,00] 0,00] 443,19] 21.596,62| incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL producere si distributie a energiei termice Retehnologizarea centralelor termice...
... din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru a an co ww + o N o N 2.825,02 2.825,02 340202 | 000| Amenzi, penalitati si confiscari | 59 [35.02 | 9.673,52| 0,00 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate...

Consiliul Local Timișoara

333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

25.10.2011

... 84.02.03.02- Transportul în comun 859,47 0,00[_ 0,00 0,00 859,47 A. Lucrări în continuare 5,00 0,00 0,00 0,00 5.00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 5,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 854,47 0,00 0,00...
... stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 166,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 166,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 200 2,00 SF+PF Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea...

Consiliul Local Timișoara

367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

...| __ 250,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HOL 250,00 000| 000| 000| 000| 000| 000| 250,00 C. Dotări independente şi alte investiții 16,212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00, 16,212,92 b.Doțări independente...
... cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.139,62 0,00 3.133,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati...

Consiliul Local Timișoara

441/20.12.2010 privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

20.12.2010

... contravenient a procesului- verbal într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare: 1. s-a depus plângere; 2. nu s-a depus plângerea; 3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile. 1. Dacă s-a primit...
... Locală este competentă să o soluţioneze; 2. Dacă nu s-a primit plângerea în circa 20 de zile de la comunicarea procesului-verbal, originalul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându-se menţiune în registrul de evidenţă a...

Consiliul Local Timișoara

536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

22.10.2013

... 0,00 0,00) 11.034,79 A. Lucrări în continuare 2.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00) 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2008,HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.900,00 C. Dotări independente şi...
... Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,09 0,00 0,00 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovița 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 000 0.00...

Consiliul Local Timișoara

466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

... si cheltuielilor la RATT HCL 4101/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0.00 0,00 0,00 000| 2.900,00 [C. Dotări independente şi alte investiții 8.134,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.134,79 b.Dotări independente 7.467,19 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.467,19 Maşini...
... 0.00 0.00 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 0,00 278,71...

Consiliul Local Timișoara

55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

12.02.2008

... 0,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.150,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.538,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2006 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT...
...- TIUNI BUGET LOCAL Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00...

Consiliul Local Timișoara

320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

15.09.2017

...) zona LI.de la Brad (baza RATT) 390,00 SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 u.l. tip apartament) 390,00 SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 u.l. fip casa) 390,00 DALI +AT pentru " Cresterea eficientei...
... venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 [34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 13.948,90 2.000,30 15.949,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01...

Consiliul Local Timișoara

313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

29.07.2008

.../15.07.2008 Directia Patrimoniu : 9696/DP/09.05.2008 Aquatim SC 013331/17.06.2008 RATT; 166/18.04.2008 Cntrul Gradinite; 14745/01.07.2008 Directia Mediu; 12682/11.06.2008 Directia Edilitara – Serviciul Salubrizare; SC 014692/30.06.2008 Teatrul German...
... (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C...

Consiliul Local Timișoara

35/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

25.02.2014

... obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii; - monitorizarea activității Polițiştilor locali care execută sarcini pe linie de taxi, auto abandonate, RATT şi urbanism; - eliberarea numărului de somații şi înregistrarea datelor...
... aproximativ 20 de zile a apărut una din situațiile următoare: 1. s‐a depus plângere; 2. nu s‐a depus plângerea; 3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile. 1. Dacă s‐a primit plângerea: - menționează în registrul de evidență a proceselor...

Consiliul Local Timișoara

450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

03.09.2013

... Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.900,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 8.194,79 0,00 0,00 0,00 0,00) 8.194,79 b.Dotări independente 7.527,18...
... municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 9,90 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovita 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou...

Consiliul Local Timișoara

195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

04.04.2013

... 0,00 0,00| 26.034,40 84.02.03.02 Transportul în comun 9.919,79 0,00 0,00 9,00 0,00| 9.919,79 A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127...
... Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 378,71 0,09 0,00 0,00 000| 37871 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovita 50,90 0,00 0,90 0,00 0,00 50,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 0,00 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

... Transportul în comun 16.222,92) 1.987,00 9.00/ 0,00 0,00 0,00 0,00] 16.222,92 B. Lucriri noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 10,00 lAmenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HCL 10,00 000| 0.00 000) 000) 0.00 10,00 C...
... 3.139,62 0.00[ 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 11.081,18 0,00 11.081,18 Venituri din amenzi si aite sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61 0,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni...

Consiliul Local Timișoara

272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

25.06.2015

... și parcare supratorană (RATT) HCL 1,000,09 000) 000| 000, ooo| 0,00) 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi aite investiții 25.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00) _0,00| 25.212,92 b.Datări independente 24.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00...
... 33.02.28 10,56 2,51 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.081,05 0,13 10.081,18...

Consiliul Local Timișoara

194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

12.05.2017

... locuinte ANL - 4 blocuri P+6E (120 ull. tip apartament) zona LLde la Brad (baza RATT) SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 ull. tip apartament) SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 ul. tip casa) DALI +AT...
... extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 13.907,06 0,00 13.907,06 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 13.896,86 0,00 13.896,86 Venituri din...

Consiliul Local Timișoara

150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

20.03.2015

...| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 26.212,92 B. Lucrări noi 1.000,00 000| 0.00 000| 000) __0,00| 1.000,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi si parcare supraterană (RATT) 1.000.00 000| 000| 000| 000| 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte...
... administrative, eliberari de permise si 34.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.081,05 0,00 10.081,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform...

Consiliul Local Timișoara

36/31.01.2006 privind aprobarea "Studiului de rentabilizare si modernizare a activitatii Regiei Autonome de Transport Timisoara in vederea armonizarii cu standardele europene"

31.01.2006

... valoarea amenzii aplicate se face venit la bugetul autorităţii din care face parte agentul constatator. În cazul RATT amenzile aplicate în baza HCL 349/2002 se fac integral venit la bugetul local, iar RATT nu încasează nici contravaloarea serviciului...
... ...................................................10 1.3. Concluzii utile pentru studiul RATT.......................................................................................12 ANEXA 2. Extrase din studiul “Eficientizarea circulaţiei în aglomerarea urbană Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

... (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări...
... Achizitii mijloace de transport 1.000,00 1.000,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 0,00 0,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00 160,00 Sistem integrat...

Consiliul Local Timișoara

31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

15.02.2011

...) | 626.58 Studii si proiecte RATT 842 51| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 842.51 SF + PT Statie intermodala Dambovita 4891) 48.91 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz i Timisoara-Dumbrăvița...
... 0.00 0.00 0.00, 1,469.09 Studii si proiecte Primarie 526.58 0.00 0.00| 0.00 0.00) 626.58 SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea Lipovei si racordul inelului W cu str Demetriade 626.58 ] 626.58 Studii si proiecte RATT 842.51 0.00 0.00| 0.00 000...

Consiliul Local Timișoara

114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.03.2008

.... Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări independente şi alte investiţii 411,30 0,00 0,00 0,00 0,00 411,30 Dotări independente 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30...
... 2.000,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00 160,00...

Consiliul Local Timișoara

168/02.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

02.11.2012

... la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8.508,67) 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.508,67 b.Dotări independente 7.607,47, 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.607,47 Maşini...
... şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 642,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,67 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița...

Consiliul Local Timișoara

379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

05.07.2013

...[:, 443,19) 84.02.03.02 Transportul în comun 11.678,29 0,00 0,00 0,00 0,00) 11.678,2$ A. Lucrări în continuare 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 491/2006;HCL 127/2012 2.900,00...
... 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 0,09 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv, Dâmbovița 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 PT Extindere...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

...- CT Dunarea HCL 556/2006 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) HCL Reabilitarea, reamenajarea si echiparea...
... 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 11.081,18 500,00 11.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61...