keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.11.2015

... ordinea publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri...
... lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau...

Consiliul Local Timișoara

23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

23.01.2015

... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara a fost aprobat de Consiliul de Administrație al RATT prin Hotărârea nr. 2/15.01.2015. In proiectia...
... de Consiliul local (HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT, HCL 503/22.10.13, prin care se aproba componenta Consiliului de administratie, Planul de Administrare, organigrama, ROF si Statul de functiuni al Regiei Autonome de...

Consiliul Local Timișoara

205/08.05.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 şi modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014

08.05.2015

... FUNCŢIONARE Pagina: - NE IOAN GOIA 7 FI | REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE APRILIE 2015 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. “esjuad e)so nu [e sWoS RIȘI BoleZIINN) “1 LV E 9Js9...
... proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Ediţia: 8 Revizia: 0 FUNCȚIONARE Pagina: 4 din 99 ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuţii conform...

Consiliul Local Timișoara

333/31.07.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/12.09.2014 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/08.05.2015

31.07.2015

... în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2015-001410/16.07.2015; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al RATT nr. 143/09.07.2015; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503...
... integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean. RATT desfăşoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general, desfăşurate...

Consiliul Local Timișoara

367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

...| __ 250,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HOL 250,00 000| 000| 000| 000| 000| 000| 250,00 C. Dotări independente şi alte investiții 16,212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00, 16,212,92 b.Doțări independente...
... cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.139,62 0,00 3.133,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati...

Consiliul Local Timișoara

404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

... Transportul în comun 16.222,92) 1.987,00 9.00/ 0,00 0,00 0,00 0,00] 16.222,92 B. Lucriri noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 10,00 lAmenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HCL 10,00 000| 0.00 000) 000) 0.00 10,00 C...
... 3.139,62 0.00[ 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 11.081,18 0,00 11.081,18 Venituri din amenzi si aite sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61 0,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni...

Consiliul Local Timișoara

272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

25.06.2015

... și parcare supratorană (RATT) HCL 1,000,09 000) 000| 000, ooo| 0,00) 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi aite investiții 25.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00) _0,00| 25.212,92 b.Datări independente 24.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00...
... 33.02.28 10,56 2,51 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.921,12 218,50 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.081,05 0,13 10.081,18...

Consiliul Local Timișoara

150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

20.03.2015

...| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 26.212,92 B. Lucrări noi 1.000,00 000| 0.00 000| 000) __0,00| 1.000,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi si parcare supraterană (RATT) 1.000.00 000| 000| 000| 000| 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte...
... administrative, eliberari de permise si 34.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.081,05 0,00 10.081,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

...- CT Dunarea HCL 556/2006 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) HCL Reabilitarea, reamenajarea si echiparea...
... 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 11.081,18 500,00 11.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61...

Consiliul Local Timișoara

355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

31.07.2015

... 0,00 0.00. 500,00 Capitolul 84.02 Transporturi 50 a SSB 84.02.03.02 Transpartul 116.462, 6.462,92 B. Lucrări noi 250,00 0,00 0,00 000| 000| 250,00 |Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HCL 250,00 000| 000| 000...
... 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 10.081,18 1.000,00 11.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.050,81 1.000,00| 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre...

Consiliul Local Timișoara

29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015

13.02.2015

.... Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) 1.000,00 000| 0,00 000| 000| 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 25.212,92| 1.987,00 0,00 000| _0,00| 000| 25.212,92 b.Dotări independente 24.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 24.256,74...
..., eliberari de permise 61 |34.02 2.921,12 2.964,93 2.979,54 2.994,14 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 2.921,12 2.964,93 2.979,54 2.994,14 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 10.081,16 10.232,37 10.282,77 10.333,17 Venituri din amenzi si...

Consiliul Local Timișoara

193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.05.2015

... Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier -_- 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) HCL C. Dotări independente şi alte investiții b.Dotări independente...
... Taxe extrajudiciare de timbru 62 |34.02.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 10.081,05 0,00 10.081,05 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 [35.02.01 10.050,61 0,00 10.050,61...

Consiliul Local Timișoara

547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

08.12.2015

... 4 - PT10, PT10A, PT10D 2008 31 52 - PT8A, PT8B, PT8C 2008 32 53 - PT19 2007 33 55 - PT21, PT22 2005 34 57 - PT23 2007 35 78 - PT20, 79-80 - PT RATT; 81 - PT74 2005 36 59 - PT38A 2009 37 64 - PT40, PT41 2009 38 68 - PT28, PT 29 2009 39 60 - 138...
... la bugetul de stat si local. Prin ajustarea profitului cu veniturile din încasare debitelor de la bugetul de stata si local si cu cheltuielile cu provizioanele de riscuri si cheltuieli si din amenzi si penalități comerciale si la stat, rezulta o...