keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

23.04.2013

... 84.02.03.02 Transportul în comun 12.319,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 12.315,79 A. Lucrări îi ti A 290000| 000) 0.00 0,00 000| 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00...
... 0,00 0,00 0,00 9,00 50,00 Studii si proiecte RATT 378,71 0,00 0,00 0,00 000| 378,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmboviţa 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Extindere...

Consiliul Local Timișoara

311/30.05.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei

30.05.2013

... document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Acest document este...
... proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR Op TITLU CAPITOL Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare Ed.2, - | FOPERTA...

Consiliul Local Timișoara

64/26.02.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei

26.02.2013

... + Serviciul Financiar Contabi Serviciul Vanzari + Birou Titluri de Calatorie Atasament: ANEXA_2.pdf ANEXA 2 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul...
... scris al proprietarului nu este permisă. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu...

Consiliul Local Timișoara

503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

... vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2013-003793/07.10.2013; Având în vedere Hotărârile Consiliului de Administraţie al RATT nr. 125/26.09.2013, 127/26.09.2013, 128/26.09.2013; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de...
... personalului RATT: (ar. reclamaţii pentru una lună) nrlună 23 11 12 0,09 1,00 2. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ Nr. Crt. Denumire criteriu U.M. Propunere, nivel de referință 2012 Realizat 2012 Propunere, nivel de referință 2013 Coeficient de pondere Gradul de...

Consiliul Local Timișoara

593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

21.11.2013

... Municipiul Timisoara 292/2012; majorare capital social SC 84.02.03 Transport rutier 22.039,81| 000| 0,00] 0,00] 443,19] 21.596,62| incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL producere si distributie a energiei termice Retehnologizarea centralelor termice...
... din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru a an co ww + o N o N 2.825,02 2.825,02 340202 | 000| Amenzi, penalitati si confiscari | 59 [35.02 | 9.673,52| 0,00 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate...

Consiliul Local Timișoara

536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

22.10.2013

... 0,00 0,00) 11.034,79 A. Lucrări în continuare 2.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00) 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2008,HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.900,00 C. Dotări independente şi...
... Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,09 0,00 0,00 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovița 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 000 0.00...

Consiliul Local Timișoara

466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

... si cheltuielilor la RATT HCL 4101/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0.00 0,00 0,00 000| 2.900,00 [C. Dotări independente şi alte investiții 8.134,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.134,79 b.Dotări independente 7.467,19 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.467,19 Maşini...
... 0.00 0.00 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 0,00 278,71...

Consiliul Local Timișoara

450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

03.09.2013

... Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.900,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 8.194,79 0,00 0,00 0,00 0,00) 8.194,79 b.Dotări independente 7.527,18...
... municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 9,90 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovita 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou...

Consiliul Local Timișoara

195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

04.04.2013

... 0,00 0,00| 26.034,40 84.02.03.02 Transportul în comun 9.919,79 0,00 0,00 9,00 0,00| 9.919,79 A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127...
... Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 378,71 0,09 0,00 0,00 000| 37871 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovita 50,90 0,00 0,90 0,00 0,00 50,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 0,00 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

05.07.2013

...[:, 443,19) 84.02.03.02 Transportul în comun 11.678,29 0,00 0,00 0,00 0,00) 11.678,2$ A. Lucrări în continuare 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 491/2006;HCL 127/2012 2.900,00...
... 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 0,09 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv, Dâmbovița 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 PT Extindere...