keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

106/27.03.2012 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 25 posturi din structura regiei

27.03.2012

...: CONSILIUL DIRECTOR: 3 PERSONAL TESA: 96 PERSONAL OPERATIV: 96 PERSONAL MUNCITOR: 713 Atasament: Anexa_2.pdf REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cod: ROF Ediţia: 5 Revizia: 0 Pagina: 1 din 74 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea...
... proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cod: ROF Ediţia: 5 Revizia: 0 Pagina: 3 din 74...

Consiliul Local Timișoara

41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

07.02.2012

... comun. 7.945.66[. 1.156,00 7.945,66 A. Lucrări în continuare 100,00 0,00 100,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 7.845,66...
... (traseul 1) 258,53 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 583,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,16 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 191,48...

Consiliul Local Timișoara

105/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

28.09.2012

... HCL 435/27.11.2007 (RATT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a...
... RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi aite investiții 8.535,79) 1.156,00 0,00 0.00 0,00 000| 8.535,79 b.Dotări independente 7.634,59) 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 7.634,59 Maşini, echipamente...

Consiliul Local Timișoara

102/27.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

27.03.2012

... 15.728,71| 1.792,06 713,0 1 o „00 84.02.03 Transport rutier | 15:729,71[ 0:00]. 713,00 84.02.03.02 Transportul în comun _ 7.945,66 [000| 0,00 A. Lucrări în continuare 100.00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT C...
... 100,00 0,00 Studii si proiecte Primarie 258,53 100,00 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare Mm Municipiul Timişoara (traseul 1 258,53 100,00 Studii si proiecte RATT 583,16 | 000| SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 191,48 SF + PT...

Consiliul Local Timișoara

18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

13.07.2012

... cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8.535,79) 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.535,79 b.Dotări independente 7.834,59| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.634,59 Maşini...
... modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 642,67 0,00 0,0A 0,00 0,00 0,00 642,67 Page 9 SURSE DE FINANTARE din care DENUMIREA OBIECTIVULUI...

Consiliul Local Timișoara

235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.05.2012

... cheltuielilor ia RATT 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 7.845,66| 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.845,66 b.Dotări independente 7.003,97) 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.003,97 Maşini, echipamente si...
... tramvai şi modernizare trame stradale pe sir Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 [Studii si proiecte RATT 583,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,18 Page 9 SURSE DE FINANTARE din care a DENUMIREA...

Consiliul Local Timișoara

168/02.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

02.11.2012

... la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8.508,67) 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.508,67 b.Dotări independente 7.607,47, 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.607,47 Maşini...
... şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 642,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,67 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița...

Consiliul Local Timișoara

101/27.03.2012 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 31 Decembrie 2011

27.03.2012

... 0,00 0,00 230,70 A. Lucrări în continuare „0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor ia RATT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00...
... modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Studii si proiecte RATT 57,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,19 SF + PT Statie intermodala Dambovita 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00...