keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

.... Lucrări noi 2,790.00 0.00 0.00] 1,800.00 990.00 PT+ Execuiie Locuinte sociale str. l.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1,800.00 1,800.00 0.00 |Reabi itare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu...
... organizării parcării publice în mun. Timişoara 96.10 96.10 Studii si proiecte RATT 1,243.12 0.00 0.00 0.00 0.00] 1,243.12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285.60 285.60 SF Amenajare alveole 50.00 50.00 SF + PT Statie intermodala...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

... 522,03 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,63 B. Lucrări noi 2.790,00 0,00 0,00) 1.800,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. l.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1...
... 119,00 119,00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şii organizării parcării publice în mun. Timişoara 96,10 96,10 Studii și proiecte RATT 1.243,12 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.243,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

..., 0,00 1.800,00 990,00 PT+ Executie Locuinte sociale sir. la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 ilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 ilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 0,00 ilitare termică Calea Circumvalaţiunii...
... pentru biciclete si zone pietonale 5,00 5,00 Studii si proiecte RATT 1.266,12 0,00 0,00 0,00 000, 1.265,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285,60 285,60 SF Amenajare alveole 50,00 50,00 SF + PT Statie intermodala...

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

... 298,23 298,23 ilitare termică str. Burebista, nr. 1 522,03 522,03 ilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,63 B. Lucrări noi 2.790,00 0,00 1.800,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. |.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00...
... ,, park and ride” 5,00 | 5,00 Studii si proiecte RATT 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 250,00 250,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 5,00 5,00 Sr Amenajare...

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

... sociale str. |.I.de ia Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea...
... de parcuri industriale 5,00 5,00 Studiu privind implementarea sistemului ,, park and ride” 5,00 5,00 Studii si proiecte RATT 865,00 865,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 250,00 250,00 Studiu privind valorificarea...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

... 357,63 0,00 B. Lucrări nei 2.790,00 0,00 0,00) 1.800,00 0,00 990,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. l.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 10,00 0,00 UN 0,00 Reabilitare...
... proiecte RATT 1.266,12 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.266,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285,60 _ 285,60 SF Amenajare aiveole 50,00 50,00[ SF + PT Statie intermodala Dambovita 104,21 104,21) SF+PT Exiindere retea troleibuz...

Consiliul Local Timișoara

292/29.07.2010 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei

29.07.2010

... Admitistratie RATT LCD ITS E GRETA Formare Profesional DIRECTOR TEHNIC SESIUNI ESTI) m oii Tibi | [tău | peri 1 | Tools lnforaația| [ispita] | | | Price TI TE EREI dl Îi CI ZE Biroul Anii și Tarile iSpeeurat CB 2.2. RETEAUA DE TRANSPORT PUBLIC DE...
... OHSAS 18001:2008 şi SA 8000:2008, are ca punct de plecare: + Dorinţa de a demonstra abilitatea R.A.T.T, de a furniza consecvent produse şi servicii care să satisfacă cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile; e Dorinţa exprimată...

Consiliul Local Timișoara

140/27.04.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin completarea cu postul de director adjunct, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2010 şi a responsabilităţilor acestuia

27.04.2010

... Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. VALABILITATE DIN : 01 MAI 2010 DIRECTOR GENERAL DR. ING. CONS. JURIDIC IOAN GOIA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cod: ROF Ediţia: 3...
... Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Pagina: 2 din 67 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE...

Consiliul Local Timișoara

441/20.12.2010 privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

20.12.2010

... contravenient a procesului- verbal într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare: 1. s-a depus plângere; 2. nu s-a depus plângerea; 3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile. 1. Dacă s-a primit...
... Locală este competentă să o soluţioneze; 2. Dacă nu s-a primit plângerea în circa 20 de zile de la comunicarea procesului-verbal, originalul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându-se menţiune în registrul de evidenţă a...

Consiliul Local Timișoara

82/09.03.2010 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

09.03.2010

... Locuinte sociale str. |.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termica bloc Pta Marasti nr.1-2 HCL 228/2009 15,65 10,96 4,69 0,00 Reabilitare termica bloc str.1 Decembrie 1918 nr.20 HCL 226/2009 121,28 75,81 45,48 0,00...
... proiecte RATT 445,60 0,00 0,00 0,00 0,00 445,60 SF + PT Modernizare linie cale 380,97 0,00 380,97 SF + PT Statie intermodala Dambovita 54,63 0,00 64,63 84.02.03.01 Drumuri si poduri 692,09 0,00 530,18 0,00 0,00 161,91 A. Lucrări în continuare 673.81 0,00...

Consiliul Local Timișoara

178/25.05.2010 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

25.05.2010

... identificare, ridicare şi valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule; e) Urmărirea criteriilor de performanţă ale managerului R.A.T.T.; f) Concesionarea...
... electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUTII: a) Coordonarea activităţii R.A.T.T. (verificarea graficelor de circulaţie, a deconturilor...