keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

425/03.10.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

03.10.2008

... local al municipiului Timişoara pe anul 2008 Având în vedere adresa nr. 4890/02.10.2008 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi prin care solicită aprobarea de subvenţii din bugetul local pentru o bună desfăşurare a activităţii RATT Timişoara în trimestrul...
... achiziţiilor publice pentru anul 2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6/04.01.2008; HCL 232/24.05.2005 privind acordarea subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către RATT Timişoara; HCL 466/18.12.2007 privind aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

12.02.2008

... 0,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.150,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.538,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2006 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT...
...- TIUNI BUGET LOCAL Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00...

Consiliul Local Timișoara

313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

29.07.2008

.../15.07.2008 Directia Patrimoniu : 9696/DP/09.05.2008 Aquatim SC 013331/17.06.2008 RATT; 166/18.04.2008 Cntrul Gradinite; 14745/01.07.2008 Directia Mediu; 12682/11.06.2008 Directia Edilitara – Serviciul Salubrizare; SC 014692/30.06.2008 Teatrul German...
... (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C...

Consiliul Local Timișoara

479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

... (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări...
... Achizitii mijloace de transport 1.000,00 1.000,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 0,00 0,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00 160,00 Sistem integrat...

Consiliul Local Timișoara

114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.03.2008

.... Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări independente şi alte investiţii 411,30 0,00 0,00 0,00 0,00 411,30 Dotări independente 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30...
... 2.000,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00 160,00...

Consiliul Local Timișoara

181/22.04.2008 privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

22.04.2008

... 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări independente şi alte investiţii...
... 3.995,00 5,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice...

Consiliul Local Timișoara

521/11.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.12.2008

... Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 11...
... administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00 Amenzi...

Consiliul Local Timișoara

201/22.04.2008 privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara - "TIMIŞOARA ECOLOGICĂ"

22.04.2008

... Lite 5. Zona Calea Şagului Hebe nr. 59 Sunde Fly Lite 6. Zona Elisabetin Z.Petrovici nr. 4 Black Hole 7. Zona Iosefin Mangalia nr. 52/B Sunde Fly Lite 8. Zona Dâmboviţa Depoul 2 RATT Sunde Fly Lite 9 Zona Fraidorf Lic. Auto Sunde Fly Lite 10. Zona...
... sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 500 lei, plimbarea pe domeniul public – alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate – a animalelor de companie, PPRRIIMMĂĂRRIIAA MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII...