keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

5/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara

30.01.2007

... zona A: se porneste de la 3 lei/mp/zi, iar pentru restul orasului se porneste de la 2 lei/mp/zi) CAP.VII CONTRAVENTIILE PRIVIND COMERTUL STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI TIMISOARA Art.23 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre...
... unitatilor proprii; e) Neafisarea datelor de identificare ale agentului economic, asociatiei familiale si persoanelor fizice ; f) Neefectuarea salubrizarii permanente a amplasamentului ocupat ; Art.24 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda...

Consiliul Local Timișoara

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

30.10.2007

... cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.1, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.5000 lei; SECŢIUNEA II OBLIGATIILE CETATENILOR SI ALE...
... feroviară. v) să nu murdărească prin scriere sau desenare a clădirile, gardurile, monumentele şi statuile de pe raza municipiului Timişoara. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2, lit. a – v se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă...

Consiliul Local Timișoara

357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

30.10.2007

... Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii /sursa de finantare „Credite” conform anexa cap. 84.02.03 „Strazi” precum si adresa nr. 23.187/18.10.2007 - Adresa nr. 358/05.10.2007 a R.A.T.T. privind rectificarea obiectivelor de investitii de...
... modernizare si reabilitare ale liniei cale tramvai sursa de finantare fiind bugetul local aconfor, anexa - Adresa nr. 21982/0310.2007 a RATT privind solicitarea de suplimentare a subventiilor art.40 pana la finele anului 2007 cu suma de 7000 mii lei la...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

.../01.06.07 a RATT Timisoara privind disponibilizarea sumei de 170 mii lei cheltuieli caital la capital „C” sursa de finantare buget local pentru studiul de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii la reteaua de transport in comun cu tramvaiul in...
... 10.000,00 10.000,00 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 0,00 2 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau...

Consiliul Local Timișoara

324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007

25.09.2007

... reabilitarea termica a unor cladiri de locuit” respectiv studii de fezabilitate si proiecte tehnice de executie, - Adresa nr. 16594/19.07.2007 si adresa nr. F.N./14.09.2007 a RATT privind rectificarea obiectivelor de investitii la cap. 84.02.03.02 “Transpot...
... 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate...

Consiliul Local Timișoara

446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

18.12.2007

... salubrizare; - Adresa nr. 22851/11.12.07 a Directiei Edilitare – Serviciul Energetic; - Adresa nr. 264/05.12.2007 a Directiei Drumuri si Transporturi privind redistribuirea surselor, intre obiectivele de investitii; - Adresa nr. 14692/04.12.2007 a RATT...
...) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27...

Consiliul Local Timișoara

124/24.04.2007 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

24.04.2007

... valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule; e) Urmărirea criteriilor de performanţă ale managerului R.A.T.T.; f) Concesionarea traseelor de transport în...
... reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ARTIBUTII: a) Coordonarea activităţii R.A.T.T. (verificarea...