keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

290/27.06.2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Timisoara

27.06.2006

... stâlpii reţelei de transport în comun (R.A.T.T.) sau a celei de iluminat stradal (Electrica), contractul de închiriere semnat de părţi ţine loc de acord expres. Art. 19. În cazul tuturor sistemelor publicitare, pentru obţinerea autorizaţiei de...
..., disciplinară sau contravenţională, după caz. Art. 32. Constituie contravenţie, conform acestui regulament, şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează: Nr. crt. Contravenţia Cuantumul amenzii Minim (lei) Maxim (lei) 6 1...

Consiliul Local Timișoara

401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara"

26.09.2006

.... Instalare şi configurare, documentaţie depouri/garaje 4 2.380 8.568 9.520 34.272 Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente, reţele de utilităţi din incintă 3 Directia RATT 3.1. Servere sistem de taxare (cluster baza de date, servere...
... depou/garaj - Direcţia RATT, serviciul comercial, centre emitere /reîncărcare, controlori) 1 900.000 3.240.000 900.000 3.240.000 3.3. Licenţe COTS Direcţia RATT (Oracle, WebSphere, Windows etc) 1 350.000 1.260.000 350.000 1.260.000 3.5. Alte dotări...

Consiliul Local Timișoara

36/31.01.2006 privind aprobarea "Studiului de rentabilizare si modernizare a activitatii Regiei Autonome de Transport Timisoara in vederea armonizarii cu standardele europene"

31.01.2006

... valoarea amenzii aplicate se face venit la bugetul autorităţii din care face parte agentul constatator. În cazul RATT amenzile aplicate în baza HCL 349/2002 se fac integral venit la bugetul local, iar RATT nu încasează nici contravaloarea serviciului...
... ...................................................10 1.3. Concluzii utile pentru studiul RATT.......................................................................................12 ANEXA 2. Extrase din studiul “Eficientizarea circulaţiei în aglomerarea urbană Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

19.12.2006

... Teatrului Maghiar privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 24 mii lei si diminuarea cheltuielilor materiale cu acceasi suma, Adresa nr. 16288/13.12.2006 a RATT privind transferul de surse din bugetul „Credite interne” cap. 84.02...
... (rd.6 64 34.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27...

Consiliul Local Timișoara

521/14.11.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

14.11.2006

... subordonate. ATRIBUŢII: Atribuţiile generale care privesc statutul funcţionarului public condiţionate de legislaţia emisă de administraţia centrală şi locală, cuprinzând următoarele: a) Coordonează activitatea R.A.T.T. (verificarea graficelor de...
... de legislaţia emisă de administraţia centrală şi locală, cuprinzând următoarele: a) Coordonează activitatea R.A.T.T. (verificarea graficelor de circulaţie, a deconturilor lunare – reduceri şi gratuităţi, a lucrărilor de investiţii şi a gradului de...