keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

229/24.05.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

24.05.2005

... : cheltuieli materiale = 519.131 mii lei cheltuieli personal = 1.545.411 mii lei; - Adresa nr.8118/12.05.2005 a RATT prin care regia propune in baza unei analize economice a investitiilor, transferul unor surse de la bugetul local de 40.000.000 mii lei...
... 40 112.518,00 112.518,00 0,00 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 41 7.628.147,00 7.628.147,00 0,00 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 42 125.759.121,00 125.759.121,00 0,00 220206 Impozit pe...

Consiliul Local Timișoara

26/22.02.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

22.02.2005

..../09.02.2005 a Directiei Urbanism ; adresa nr.S.C.2005-2239/09.02.2005 a Biroului Relatii Publice ; adresa nr.S.C.2005- 2357/10.02.2005 a Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana; adresa nr.9/13.01.2005 a R.A.T.T.; precum si in baza contractului de...
... 112.518,00 112.518,00 0,00 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 41 7.628.147,00 7.628.147,00 0,00 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 42 125.759.121,00 125.759.121,00 0,00 220206 Impozit pe...