keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... Judeţean Timiş, primăriile localităţilor din polul de creştere, Regia Autonomă de Transport RATT, Poliţia locală, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Aeroportul Internaţional Timişoara, Regionala CFR Timişoara - este prezentată în capitolul 7 al...
... general înspre zona de sudvest a țării. 2.3.2 Transportul public urban – infrastructură RATT (Regia Autonomă de Transport Timișoara) este principalul operator de transport public non-feroviar din polul de creștere, operând servicii de transport cu...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

... efectuat în aria de competență a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara şi se sacționează cu amendă de 200 lei a următoarele fapte: a. Călătoria fără titlu de călătorie valabil. b. Călătoria cu un titlu de călătorie valabil dar nevalidat. c...
... Contractantă şi unul pentru Operator. ENTITATEA CONTRACTANTĂ, OPERATOR, SMTT STPT Pagină 29 din 29 Anexa nr. 1la Contract Nr. crt. LEGISLAȚIA APLICABILĂ TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI ( se trec, după caz, actele normative de mai jos, fără a se limita la...

Consiliul Local Timișoara

280/21.05.2019 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

21.05.2019

... pentru executare, făcându-se menţiune în registrul electronic de evidenţă a proceselor-verbale. iii. Dacă contravenientul a achitat amenda în termenul prevazut de lege – procesul-verbal nu se mai trimite spre executare, făcându-se menţiunea...
... obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii; x) monitorizarea activităţii poliţiştilor locali care execută sarcini pe linie de taxi, auto abandonate, RATT şi urbanism; y) eliberarea numărului de somaţii şi înregistrarea datelor persoanelor...

Consiliul Local Timișoara

184/23.04.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

23.04.2019

...) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 500 — 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 -— 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin.1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin.1, art. 20, art. 21...
...% 274 P-ța Mărăști 50 100% 275 Bastion 50 100% 276 Poliția Jud. Timiș 50 100% 277 RATT 50 100% 278 P-ța Badea Cârțan 50 100% 279 Samuil Micu 50 100% 280 Renașterii 50 100% 281 P-ța V. Economu 50 100% Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen.I.Dragalina...

Consiliul Local Timișoara

57/15.02.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

15.02.2019

... cum pot intra masinile, va pun: intrebarea se poate prin statia de firobuz sa se faca intrarea in parcare? Eu stiu ca nu. DI, Orlescu Cristian - Da, sa stiti ca am primit si avizul Comisiei de Circulatiei si avizul de la RATSPPT , de la fostul RATT...
..., chiar vis-a vis de mine, sunt doua blocuri, care initial or avut 4 etaje si acuma au mai pus inca doua, au platit nouasute de milioane amenda, exact cat costa o garsoniera, sta si in ziua de astazi cu toate, le-a demolat cineva? Asa vom pati si noi...

Consiliul Local Timișoara

27/29.01.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

29.01.2019

... masinile, va pun: intrebarea se poate prin statia de firobuz sa se faca intrarea in parcare? Eu stiu ca nu. DI, Orlescu Cristian - Da, sa stiti ca am primit si avizul Comisiei de Circulatiei si avizul de la RATSPPT , de la fostul RATT. Avocat Obirsanu...
... de mine, sunt doua blocuri, care initial or avut 4 etaje si acuma au mai pus inca doua, au platit nouasute de milioane amenda, exact cat costa o garsoniera, sta si in ziua de astazi cu toate, le-a demolat cineva? Asa vom pati si noi? Nu? Cine imi...

Consiliul Local Timișoara

611/16.11.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

16.11.2018

... comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privința funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură publică (nontrafic) la dispeceratul poliției locale; h) Monitorizarea funcţionării sistemului de...
... Relaționare Directă cu Cetăţenii , pe bază de semnătură, și distribuirea la compartimentele instituției; d) Preluarea actelor care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit...

Consiliul Local Timișoara

483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

19.10.2018

... în vedere: Expunerea de motive nr.SC2018 — 24191 / 16.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara; Referatul Directiei Edilitare nr. SC2018 - 22852 / 03.10.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul IV — 40 „Subventii STPT” la...
... extrajudiciare de timbru 57 34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni...

Consiliul Local Timișoara

423/13.09.2018 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

13.09.2018

... - str.Oituz - P-ta L.C.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Barnutiu - C.Lugojului Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% Bastion 50 100% Poliţia Jud. Timiş 50 100% RATT 50 100% P-ţa Badea Cârțan 50...
... Mall 50 100% Cimitirul Eroilor 50 100% Div 9 Cavalerie 50 100% Complex Terra 50 100% Gara de Est 50 100% Stuparilor 50 100% 429 Bastion 50 100% 14/15 430 431 432 433 434 435 436 Poliţia Jud. Timiş 50 100% Traseul: P-ta L.C.Bratianu RATT 50 100% - Bv...

Consiliul Local Timișoara

418/03.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara

03.08.2018

... Mărăşti 50 275 P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta LC,Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Bastion 30 276 Barnutiu - C.Lugojului Poliţia Jud, Timiş 50 277 RATT 50 278 P-ţa Badea Cârţan 50 279 Samuil Micu 50 280 Renaşterii 50 281 P-ţa V. Economu 50 282...
... - Calea Sever Bocu - Calea Aradului - str.Oituz - str. Martin Luther - 426 Bv. Revolutiei din 1989 - Str. T.Grozavescu Complex Terra 50 427 Gara de Est 50 428 Stuparilor 50 429 Bastion, 50 430 Poliția Tud, Timiş 50 431 RATT 50 432 | Traseul: P-ta...

Consiliul Local Timișoara

395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

27.07.2018

..., eliberari de permise 58 34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispo: 60 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni...
... Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 550 mii lei; - Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul IV – 40 „Subventii STPT” cu suma de 12.000 mii lei; - Referatul Directiei...

Consiliul Local Timișoara

292/22.05.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

22.05.2018

... tuturor serviciilor şi funcţionalităţilor oferite de către software-ul de supraveghere video; Menţinerea comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privința funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură...
... bază de semnătură, şi distribuirea la compartimentele instituţiei; 1) Preluarea actelor care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local şi redistribuirea la...

Consiliul Local Timișoara

548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara

20.12.2017

... funcţionalităţilor oferite de către software-ul de supraveghere video; f) Menţinerea comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privinţa funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură publică (nontrafic...
... fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local şi redistribuirea la Direcția Fiscală; e) Preluarea de adrese interne, referate, cereri concediu de odihnă, înştiințări de incapacitate de muncă, etc; distribuirea la...

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

.... Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - str.Gh.Dima - P-ţa Mărăşti 50 275 P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta LC.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Bastion 50 276 Barnutiu - C.Lugojului Poliţia Jud. Timiş 50 277 RATT 50 278 P-ţa Badea Cârţan...
... 1989 - Str. T.Grozavescu Complex Terra = 427 Gara de Est 50 428 Stuparilor 50 429 Bastion 50 430 Poliţia Jud. Timiş 50 431 RATT 50 432 | Traseul: P-ta LC.Bratianu - Bv. Take Ionescu - str. Kogalniceanu - str. A. Telegrafului 50 433 Imbroane - Muzeul...

Consiliul Local Timișoara

320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

15.09.2017

...) zona LI.de la Brad (baza RATT) 390,00 SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 u.l. tip apartament) 390,00 SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 u.l. fip casa) 390,00 DALI +AT pentru " Cresterea eficientei...
... venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 [34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 13.948,90 2.000,30 15.949,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01...

Consiliul Local Timișoara

257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

04.07.2017

... blocuri P+6E (120 ul. tip apartament) zona II.de la Brad (baza RATT) SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 u.l. tip apartament) SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 u.l. tip casa) DALI +AT pentru " Cresterea...
... judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Amenzi, penalitati si confiscari 82...

Consiliul Local Timișoara

251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"

27.06.2017

... delegare a gestiunii, constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”, potrivit art.47 alin. (4) litera c^1) din Legea nr. 51/2006, republicată şi actualizată Concluzia celor...
... Vandalizat 4 45,74674422 21,24550776 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5 45,7437861 21,23703098 1 Decembrie (M4) vidrighin torac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 6 45,74379113 21,23710033 1 Decembrie (M4...

Consiliul Local Timișoara

194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

12.05.2017

... locuinte ANL - 4 blocuri P+6E (120 ull. tip apartament) zona LLde la Brad (baza RATT) SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 ull. tip apartament) SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 ul. tip casa) DALI +AT...
... extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 13.907,06 0,00 13.907,06 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 13.896,86 0,00 13.896,86 Venituri din...

Consiliul Local Timișoara

100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

31.03.2017

... apartament) zona 1.I.de la Brad (baza RATT) SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 u.l. tip apartament) 2017 48,00 SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 u.l. tip casa) DALI +AT pentru " Cresterea eficientei...
... timbru 34.02.02 2.809,13 2.865,31 2.893,40 2.921,49 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 13.907,06 14.185,20 14.324,27 14.463,34 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 13.896,84 14.174,78 STEI 14.452,72...

Consiliul Local Timișoara

249/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.12.2016

... publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri publice...
..., potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau zonele...

Consiliul Local Timișoara

547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

08.12.2015

... 4 - PT10, PT10A, PT10D 2008 31 52 - PT8A, PT8B, PT8C 2008 32 53 - PT19 2007 33 55 - PT21, PT22 2005 34 57 - PT23 2007 35 78 - PT20, 79-80 - PT RATT; 81 - PT74 2005 36 59 - PT38A 2009 37 64 - PT40, PT41 2009 38 68 - PT28, PT 29 2009 39 60 - 138...
... la bugetul de stat si local. Prin ajustarea profitului cu veniturile din încasare debitelor de la bugetul de stata si local si cu cheltuielile cu provizioanele de riscuri si cheltuieli si din amenzi si penalități comerciale si la stat, rezulta o...

Consiliul Local Timișoara

482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.11.2015

... ordinea publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri...
... lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

...- CT Dunarea HCL 556/2006 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) HCL Reabilitarea, reamenajarea si echiparea...
... 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 11.081,18 500,00 11.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61...

Consiliul Local Timișoara

404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

... Transportul în comun 16.222,92) 1.987,00 9.00/ 0,00 0,00 0,00 0,00] 16.222,92 B. Lucriri noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 10,00 lAmenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HCL 10,00 000| 0.00 000) 000) 0.00 10,00 C...
... 3.139,62 0.00[ 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 11.081,18 0,00 11.081,18 Venituri din amenzi si aite sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61 0,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni...

Consiliul Local Timișoara

367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

...| __ 250,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HOL 250,00 000| 000| 000| 000| 000| 000| 250,00 C. Dotări independente şi alte investiții 16,212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00, 16,212,92 b.Doțări independente...
... cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.139,62 0,00 3.133,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati...