Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/24.06.2016 privinddeclararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

24.06.2016

Hotararea Consiliului Local 3/24.06.2016
privinddeclararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Hotărârea nr.2/ 24.06.2016 - privind validarea mandatelor consilierilor locali;
În temeiul prevederilor art.34 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată,actualizată - adoptă prezenta;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Timişoara în următoarea componenţă:

1. BARABAS LORENZO - FLAVIUS - Partidul Naional Liberal
2. BORDEAŞU ILARE - Partidul Aliana Liberalilor i Democrailor
3. CĂLDĂRARU LUCIAN - Partidul Naional Liberal
4. CSOKANY PETRONELA MIHAELA- Uniunea Democrată Maghiară din România
5. DIACONU DAN AUREL - Partidul Naional Liberal
6. DIMECA RADU DRAGOŞ - Partidul Naional Liberal
7. DUGULESCU MARIUS-CRISTINEL- Partidul Micarea Populară
8. FARKAS IMRE - Uniunea Democrată Maghiară din România
9. GRIGOROIU GRIGORE - Partidul Naional Liberal
10. IDOLU IULIAN DANIEL - Partidul Social Democrat
11. IEREMIA ION - ARDEAL - Partidul Social Democrat
12. IONESCU SORIN GABRIEL - Partidul Social Democrat
13. KRISTOF ROBERT - Partidul Naional Liberal
14. LULCIUC ADRIAN-RĂZVAN - Partidul Naional Liberal
15. MARIŞ DANIELA - MIRELA - Partidul Naional Liberal
16. MATEESCU IOAN - Partidul Social Democrat
17. MIHOK CIPRIAN - ŞTEFAN - Partidul Naional Liberal
18. MOŞIU SIMION - Partidul Naional Liberal
19. ORZA ADRIAN - ROMIŢĂ - independent
20. POPESCU RALUCA IOANA - Partidul Micarea Populară
21. POPOVICI GABRIELA - Partidul Social Democrat
22. SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN - Partidul Naional Liberal
23. SIMONIS ALFRED - ROBERT - Partidul Social Democrat
24. SZATMARI IOAN-TEFAN - Partidul Social Democrat
25. TAROPA LUCIAN-DOREL - Partidul Social Democrat
26. TÎRZIU ADELINA - LARISSA - Partidul Naional Liberal
27. ŢUNDREA LUMINIŢA - Partidul Social Democrat


Presedinte de sedinta
CĂLDĂRARU LUCIAN ASISTENI CONSILIER KRISTOF ROBERT CONSILIER POPESCU RALUCA IOANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI