keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

141/18.10.2016 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul societăţii Start Afaceri T&D SRL - administrator al "Structurii Locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăviţa - Incubator de Afaceri"

18.10.2016

... Adunarea Generală a Asociaţilor. Deoarece, în urma alegerilor locale din 05 iunie 2016, dl. Andrei Petrişor nu mai deţine funcţia de consilier local, este necesar să se ia act de încetarea mandatului de reprezentare al acestuia şi desemnarea unui...

Consiliul Local Timișoara

138/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara"

18.10.2016

... pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 22818/19.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

135/18.10.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ aprobat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016

18.10.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016 - 23061/21.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... functionare a clubului. Certificatul de identitate sportivă, pe baza căruia funcționează Sport Club Municipal Timișoara, cuprinde următoarele ramuri sportive: handbal, baschet, rugby, volei, sportul pentru toți. În decursul anului 2016, mai multe...

Consiliul Local Timișoara

134/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si modificarea Statului de Functii la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala

18.10.2016

... Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat 2016 3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia acesteia...
... creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat 2016 5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a...

Consiliul Local Timișoara

133/18.10.2016 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres", proiect strategic domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305

18.10.2016

... domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305 18.10.2016 Hotararea Consiliului Local 133/18.10.2016 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „Creating a framework and developing...
... contents for tomorrow's youth centres", proiect strategic domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-24281/05.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

131/18.10.2016 privind aprobarea modificării Art. 4 şi a Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/10.05.2016, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integral în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare-cumpărare şi aprobarea preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării pentru locuinţele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara

18.10.2016

.../2016, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; Având în vedere Legea nr. 65/2016 - pentru modificarea Legii nr. 152/1998...
... preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării pentru locuinţele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara; În conformitate cu Ordinul nr. 1077 din 29 iulie 2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei...

Consiliul Local Timișoara

130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice"

18.10.2016

... 2016 obiectivul de investiţii ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”. Pentru asigurarea necesarului de apă utilizată la udatul zonelor verzi cât şi pentru funcţionarea unor fântâni ornamentale se utilizează apă potabilă din reţeaua...

Consiliul Local Timișoara

129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016

18.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 18.10.2016 Hotararea Consiliului Local...
... 129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2016...

Consiliul Local Timișoara

128/18.10.2016 privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie, str. Armoniei nr.28

18.10.2016

... considerare Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală...
... Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curţii de Apel Timişoara, Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016 şi Procesul Verbal nr. 6 /22.09.2016 al Comisiei de Negociere, se propune...

Consiliul Local Timișoara

127/18.10.2016 privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

18.10.2016

... serviciului public de alimentare cu energie termică ; Având în vedere art.101 din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215...
... din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice...

Consiliul Local Timișoara

126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara

18.10.2016

... rezolvare: 12.10.2016 Obs. SOLIC APROBARE HCL - Termen directie: 27.09.2016 ANEXA AVIZ ANRE NR. 32/2016 Timisoara, la 12.09.2016 Consilier/Referent, Alexandra Ciortan -24 - 01, ver.2 de av en co tei wm COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. e J35...

Consiliul Local Timișoara

125/18.10.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populatie

18.10.2016

... productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populatie Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 25084/13.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...
... 2016; În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia...

Consiliul Local Timișoara

123/18.10.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare

18.10.2016

... imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiului Timisoara prezinta un interes” si inaintate catre Biroul Spatii cu Alta destinatie prin adresele SC 2016-13046/25.08.2016 pentru SAD-ul nr. 4 P-ta...
... februarie 2016. Imobilul situat in Timisoara, str. Preyer 1A, parter, SAD 2 este cuprins in Ansamblul urban V, Cod TM-II-a-B-06105, poz. 71, in Lista Monumentelor Istorice -2015, Anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 publicata in...

Consiliul Local Timișoara

120/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 incheiat cu Dr.SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional

18.10.2016

... Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/2016 , Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr.91/01.03.2016 si...