keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

52/03.08.2016 privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1

03.08.2016

... stabilirea acestuia. Destinația imobilului situat în Timişoara, str. Drăgăşani nr.l, se va menține, aceasta fiind în continuare tot aceea de creşă. Prin adresa cu nr. SC 2016 - 018644/28.07.2016 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu...

Consiliul Local Timișoara

53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.

03.08.2016

... ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18387/26.07.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru...
... Civil; Având în vedere adresa Consiliul Judeţean Timiş cu nr. SC2016-018051/22.07.2016 prin care ne înştiinţează că începând cu luna august 2016 renunţă la dreptul de administrare a Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" . În conformitate...

Consiliul Local Timișoara

54/03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7

03.08.2016

.../03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18547...
... Nr.: SC 2016-18547/28.07.2016 REFERAT privind aprobarea “D.T.A.D.” pentru obiectivul de investitii «Demolare imobil si imprejmuire teren» in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in...

Consiliul Local Timișoara

55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

... realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18546/28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

02.02.2016

... disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2016 şi cu condiţia aprobării acestei finanţări în bugetul local pe 2016. Aceste fonduri au fost prevăzute de către Direcţia Comunicare in propunerea de buget pe anul 2016. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

41/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE" si a Anexei la aceasta , modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 230/20.05.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/20.03.2015

29.07.2016

... modificarile si completarile ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legii nr. 207/2015 privind Codul de...
... 2016, facilitatea reglementata in Anexa la prezenta, se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2016 persoanelor care detin certificate ce atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, valabile la 31 decembrie 2015 si care au fost depuse la...

Consiliul Local Timișoara

42/29.07.2016 privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

29.07.2016

.... C.D.Loga, nr. 1 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 7548 /28.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL ns 5 icolae Robu Nr. 48 os 2016 REFERAT privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „D.A.LI. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"

29.07.2016

... urbanism şi amenajare a teritoriului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 015290/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
...; Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001...

Consiliul Local Timișoara

44/02.02.2016 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016

02.02.2016

..., din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 44/02.02.2016 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu...
... contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 249/19.01.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, aprobat de Primarul...

Consiliul Local Timișoara

44/29.07.2016 privind aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal"

29.07.2016

... aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-017335/15.07.2016 - al Primarului Municipiului...
... pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru...

Consiliul Local Timișoara

48/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 560/18.12.2015, rămân neschimbate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru Cod FO 53-01, Ver.1 anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului...

Consiliul Local Timișoara

49/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 558/18.12.2015, rămân neschimbate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea...

Consiliul Local Timișoara

49/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"

03.08.2016

... aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 18632/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...
... operatorului regional AQUATIM SA Timişoara; Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA...

Consiliul Local Timișoara

4/24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

24.06.2016

Consiliul Local Timișoara

50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice...
... centralizat pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015-3675/16.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

51/01.03.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

01.03.2016

... COJOCARI Atasament: Referat.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – _________/16.02..2016 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de...
... URGENTA TIMISOARA Str,Hector, nr.1 APROBAT Categoria 2 Nr. Paturi - 1024 Mex e. 10) fa ICC w 5 / 01-93. Zet CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII pentru personalul platit de la bugetul asigurarilor de stat valabil din 01 ianuarie 2016 Nr.crt. |Functia Cuantum...