Consiliul Local Timișoara

22/07.07.2016 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinelor

07.07.2016

... soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor...
... sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2016 privind...

Consiliul Local Timișoara

230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 30660/15.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

231/20.12.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara

20.12.2016

... 4768 mp., LOT 4 (444153) - teren intravilan in suprafata de 2743 mp., LOT 5 (444152) - teren intravilan in suprafata de 3715 mp. si LOT 6 (444154) - teren intravilan - drum in suprafata de 2676 mp., conform Proiectului nr. 2522/2016 întocmit de S.C...

Consiliul Local Timișoara

232/20.12.2016 privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara

20.12.2016

... Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile Lot 1 in suprafata de 7665mp si Lot 2 in suprafata de 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA - proiect nr.10542/2016. Art. 2: Se atribuie in folosinta...
... si dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10542/2016. In vederea asigurarii bunei functionarii a Centrului Reformat Timisoara este necesara suplimentarea...

Consiliul Local Timișoara

252/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara

20.12.2016

...; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Având în vedere...
... ENGINEERING S.R.L martie 2016Ing. BOGDAN LAZIE Ing. ADRIAN ZBIRCEA Ing. ADRIAN ZBIRCEA Elaborare Plan Urbanistic Zonal Calea Sagului: zonă sportivă și de agrement P.U.Z. Municipiul Timișoara .../2016 1:500 AMPLASAMENT: Str. GHEORGE BARIȚIU Nr. 40...

Consiliul Local Timișoara

253/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara

20.12.2016

... 2016, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei...
... SC. 1: 500 08A VOLUMETRII SC. 1: 1000 09A. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC. 1: 500 01E. REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA SC. 1: 600 Timisoara 2016 SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015 5 SC...

Consiliul Local Timișoara

254/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara

20.12.2016

... teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor...
... S S.R .L. Tim isoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B TEL. + 40 356 411598; + 40 722 896868; + 40 723 527701 A U G . 2016 N O TA : IN O R IEN TA R EA O B IEC TIVELO R , P.O .T. SI C .U .T. SE R ESPEC TA PR EVED ER ILE C U PR IN SE H G 525/1996...

Consiliul Local Timișoara

256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale

20.12.2016

... performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului...
... Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016...

Consiliul Local Timișoara

257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara

20.12.2016

... structura "Sport Club Municipal Timişoara", la Federaţia Română de Motociclism. Art. 2: Se aprobă înscrierea , în Certificatul de Identitate Sportivă nr. TM/A1/00002/2016, al Sport Club Municipal Timişoara, la Secţiunea Menţiuni: "Secţii pe ramura de sport...
... afilierii secției sportive “Motociclism” la Federația Română de Motociclism şi încrierea ei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara În decursul anului 2016, mai multe structuri şi entități sportive (karate, tenis, motociclism, etc.), au...

Consiliul Local Timișoara

258/20.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

20.12.2016

... În data de 21 iunie 2016 a fost semnată de către primarul municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu, scrisoarea de intenție nr. SC2016-14726/21.06.2016 privind participarea Municipiului Timișoara ca partener în proiectul URB-Inclusion, cofinanțat...
... în cadrul Programului de cooperare URBACT III al Comisiei Europene, pe care o atașăm la prezentul referat. În data de 27 octombrie 2016 am primit prin e-mail scrisoarea înregistrată sub nr. 5472/27.10.2016, transmisă de Secretariatul URBACT liderului...

Consiliul Local Timișoara

259/20.12.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara

20.12.2016

... pentru Protecția Copilului și Familiei Timişoara În lista de investiţii pentru anul 2016 –Capitolul 68.02.06 Asistenta Sociala pentru Familie si Copii –aprobată de ordonatorul principal de credite şi înregistrată sub nr.202/27.01.2016, figurează un...

Consiliul Local Timișoara

25/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller

29.07.2016

... Referatul cu nr. SC2016-013520/03.06.2016 depus de domnii consilieri locali Ruşeţ Vasile (mandatul 2012-2016) si Grigoroiu Grigore, prin care a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare, domnul Marcel Nicolae Botscheller; Având în...
... în mandatul 2012-2016 si Grigoroiu Grigore - consilier local, conform Referatului inregistrat cu nr. SC2016-013520 din 03.06.2016, a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, domnul Marcel Nicolae...

Consiliul Local Timișoara

262/20.12.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS

20.12.2016

...: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS - ales pe lista Partidului Social Democrat la data de 5 iunie 2016. Art. 2: Se declară vacant locul deţinut de...

Consiliul Local Timișoara

264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989, nr. 13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

20.12.2016

... Municipiului Timişoara nr. 386/2014, nr. 543/31.10.2014, nr. 91/01.03.2016 şi nr. 21/2016, din data de 29.11.2016. În conformitate cu prevederile art.36alin. (2) lit. c, art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată...

Consiliul Local Timișoara

265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

20.12.2016

... Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2016-030896 din 19.12.2016 SC14 Corespondenta Directia Tehnica la Directia Tehnica Am preluat de la Firma: 23560/2016 COLTERM Cu adresa: Timişoara, Str, Total 1 file Termen de rezolvare: 18.01.2017 Termen direcţie...
... Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice În completarea adresei noastre nr. 23130/13.12.2018, înregistrată la dvs. cu nr. RE 2016- 002443/13.12.2016, vă transmitem și HCA COLTERM 116/16.12.2016, privind aprobarea ajustării...