Consiliul Local Timișoara

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

... de stat 79 42.02 19.515,40 0,00 9.377,00 28.892,40 A.De.capital _ 80. 4.208,40. -0,00 0,00 4.208,40 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 81 420201 800,00 0,00 0,00 800,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor...
... A.Lucrări în continuare 1.251,44 486,46 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 � SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE [ExcepENT| SURSE BUGET OBIECTIVE...

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

... NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 00.18 33.464,91 73 42.02 32.176,91 TA 4.545,91 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 75 4202.12 4.545,91 B. Curente 76 27.631,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale...
... sistemului de locuințe 23.940,52| 10.767,52 119,00| 1.800,00) 1.254,00 A.Lucrări în continuare 20.767,52| 20.767,52 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 767,20 767,20 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06...

Consiliul Local Timișoara

439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

15.12.2009

...+branşament + | centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 222,54 ti — a centr. termică Gr. PP7, HCL 524/2006 2,27 B.Lucrărinoi | 12250) | 000| 000| 000 PT Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, | HCL 431/2007 72,50 ndopandente şi at ii...
... BE Branşament gaz + centrală termică + plita 1.000,00 100,00 402,00 29,0 Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 O 22,00 377,00 Achizitie plita gaz la Liceul FS Nitti str. Corbului | 25,00 |DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta...

Consiliul Local Timișoara

298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

... A.Lucrări în continuare 1.251,44] 486,46 0,00 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03...
...) 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10...

Consiliul Local Timișoara

557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 557/28.11.2006 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 23437/21.11.2006 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

545/28.11.2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 545/28.11.2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 545/28.11.2006 privind...
... instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 21186/24.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

29/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes

20.07.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 29/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes 20.07.2004 Hotararea Consiliului Local 29...
.../20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 -11910...

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

... 0,00|.. 1.684,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 23.940,52| 20.767,52 119,00| 1.800,00 0,00 1.254,00) A.Lucrări în continuare 20.767,52| 20.767,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piata Mărăşti nr. 1-2 767,20 767,20 � ALTE OND...
...-9 1.010,10; 1.010,10 0,00 � ALTE FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 179,99 179,99 0,00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 89,43 89,43 0,00...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

... Subventii de la bugetul de stat 73 42.02 35.126,91 15,72 35.142,63 A. De capital 74 7.495,91 4,09 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 75 42.02.12 749591 4,09 7.500,00 B. Curente 76 27.631,00 11,63 27.642,63 Subventii...
... 21.091,83) 21.091,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 1.009,75; 1.009,75 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100,09 100,09 0,00...

Consiliul Local Timișoara

44/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str.Dumitru Kiriac nr.2, 2/A"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 44/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil...
... obiectivul "Reabilitare termica imobil str.Dumitru Kiriac nr.2, 2/A" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC2018 - 4080/21.02.2018, a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

74/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Bvd. Cetăţii nr. 30"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 74/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil Bvd. Cetăţii nr. 30" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 4112/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

490/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Nicolae Labiş,bl. 1"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 490/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Nicolae Labiş,bl. 1" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

493/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Sirius nr. 32"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 493/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil, str. Sirius nr. 32" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

495/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 19, bl. C6"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 495/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 19, bl. C6" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 27375/03.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

489/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.10A"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 489/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.10A" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

30/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investitiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi

20.07.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 30/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investitiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi 20.07.2004 Hotararea Consiliului Local 30...
.../20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investitiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 11909...

Consiliul Local Timișoara

434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Ştiinţei nr.3 - 5"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil, str. Ştiinţei nr.3 - 5" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

435/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Ioan Stanciu, nr.2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 435/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Ioan Stanciu, nr.2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de...

Consiliul Local Timișoara

128/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 128/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 128/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de...
... fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004-18143 din 15.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele...

Consiliul Local Timișoara

129/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 129/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 129/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... "Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004-18139 din 15.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004- 18141 din 15.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

137/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 137/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 137/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004-18142 din 15.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele...

Consiliul Local Timișoara

494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 27374/03.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului...

Consiliul Local Timișoara

345/29.07.2008 privind constituirea Comisiei pentru Eficienţă Energetică

29.07.2008

... reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara; În conformitate cu prevederile art. 2 alin.6 şi art.6, alin.1, 2, 3 şi 4 din Legea nr.260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.187/2005...
... pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.a) şi alin.(9) din Legea...