keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

97/14.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara

14.03.2017

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

98/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara

23.02.2018

... raportul de specialitate nr. UR2017 - 020924/08.01.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

413/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara

31.10.2017

... de locuit", zona Plopi Sud Timişoara - al BIroului Clădiri, Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu nr. UR2017 - 016250/26.10.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
... efectua pe cheltuiala beneficiarului, cu excepţia amenajărilor rutiere, precum şi a dotărilor tehnico-edilitare care sunt cuprinse în proiectul "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" și care se vor realiza din bugetul local al...

Consiliul Local Timișoara

276/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate

28.07.2009

..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale...
... Deta √ 20% (reabilitare) √ Denta Brestea - Faget √ 10% (reabilitare) √ Batesti Temeresti Sintesti Bichigi (parte a comunei Margina) Gataia √ 10% (reabilitare) √ Sculea Statie de epurare finantata de la bugetul de stat Jimbolia √ 100% (inlocuire...

Consiliul Local Timișoara

380/05.07.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", Str. Demetriade nr. 19, Timişoara

05.07.2013

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

452/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă locuire colectivă, servicii, comert si birouri", str. Calea Aradului nr. 1, Timişoara

21.11.2017

... Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.11.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017 -017262/25.10.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

474/31.10.2006 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timisoara

31.10.2006

.... SC . 2006 - 019510 / 04.10.2006 a Institutiei Prefectului judetului Timis ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

6/27.01.2009 privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Timis-Depozit deseuri nepericuloase Sanovita, comuna Ghizela

27.01.2009

.... SC2009-940/19.01.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

350/18.06.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu, Str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timisoara

18.06.2013

... Referatul nr. UR2013-008173/22.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

304/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto", str. Chişodei nr. 2, Timişoara

28.07.2017

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

305/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8+950, Timişoara

28.07.2017

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

280/20.05.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte pentru doua familii in regim P+2E", str. Livezilor nr. 73, Timişoara

20.05.2014

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

263/14.05.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parc agrement, sport şi servicii hoteliere", str. Avram Imbroane nr. 56, Timişoara

14.05.2013

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

178/08.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential, locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timişoara

08.05.2017

.../20.03.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.  Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a...

Consiliul Local Timișoara

397/26.10.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Infrastructura regionala de afaceri si inovatie in sector TI&C", str. Circumvalatiunii nr. 4, Timisoara

26.10.2010

...- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

412/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic", str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara

31.10.2017

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

37/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire imobil servicii si comert S+P+3E", Calea Martirilor nr. 94, Timişoara

31.01.2012

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

534/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara

25.10.2019

... sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. ▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii...

Consiliul Local Timișoara

563/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timişoara

12.11.2019

... Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-016165/21.10.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara

13.09.2018

... Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-010786/03.07.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

469/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona depozitare, service auto si servicii" - Extravilan Timisoara DN 59A

20.12.2010

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

292/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

25.06.2015

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2015-003828/08.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

276/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ" str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara

22.05.2018

... de 08.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-006094, 007242/07.05.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

284/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara

21.05.2019

... de 03.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005390/02.05.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...