keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

83/28.06.1994 privind privind incheierea unui Protocol intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timisoara

28.06.1994

... Pensionarilor din Timisoara; Avand in vedere referatul Serviciului Social din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe si Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

14.06.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 14.06.1994 Hotararea Consiliului Local 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avind in...
... vedere Referatul nr.SC01933/24.05.1994 intocmit de Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1994; Avind in vedere adresanr.4752/12.05.1994 a...

Consiliul Local Timișoara

75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale,in conformitate cu Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale

14.06.1994

... Buget Contabilitate privind stabilirea noilor taxe locale; Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Inconformitatecu Legea nr...
... abroga orice alte dispozitii contrare. Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciul Obiective Publice; Serviciul Buget Contabilitate; Regia Autonoma a Pietelor,Targurilor si Oboarelor; Directia Generala a Finantelor...

Consiliul Local Timișoara

74/14.06.1994 privind aprobarea contului de inchiriere a exercitiului bugetar pe anul 1993

14.06.1994

... anul 1993 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avind in vedere Raportul privind executia bugetului local pe anul 1993, intocmit de primarul municipiului Timisoara; Avind in vedere Referatul nr.SC01934/24.05.1994 a ServiciuluiBugetContabilitate din...
... cadrulConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara; Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit...

Consiliul Local Timișoara

72/14.06.1994 privind alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru asigurarea participarii unei echipe de copii la TURNEUL ORASELOR INFRATITE ce are loc in orasul Karlsruhe

14.06.1994

... prin care se propune examinarea posibilitatii de a suporta o parte din costurile transportului din bugetul local,tinind seama de interesul municipiului Timisoara de a participa la aceasta manifestare sportiva, pentru a strange relatiile pe toate...
... planurile cu orasele infratite; Avind in vedere referatul nr.SC03103 /09.06.1994 al Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

66/17.05.1994 privind privind exceptarea de aplicare a prevederilor Hotararii nr.43/24.11.1992 privind majorarea unor impozite si taxe locale

17.05.1994

...; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe a Consiliului Local; In baza prevederilor art.21 lit.(f)dinLegea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind...

Consiliul Local Timișoara

65/10.05.1994 privind unele masuri pentru organizarea Congresului European de ScienceFiction "EUROCON'94"

10.05.1994

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara inregistrat cu nr.SCO 921/04.05.1994; Avind in vedere avizul favorabil al comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

64/26.04.1994 privind privind unele masuri pentru organizarea "SAPTAMANII RECUNOSTINTEI" in municipiul Timisoara

26.04.1994

... Timisoara; Avind in vedere referatul domnului consilier Nemes Mircea prin care se propune participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la organizarea "SAPTAMANII RECUNOSTINTEI"; Avind in vedere referatul Serviciului Buget Contabilitate din...

Consiliul Local Timișoara

52/05.04.1994 privind privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat la intersectia dintre Calea Circumvalatiunii si Calea Bogdanestilor pentru construirea unui sediu administrativ pentru Regia Autonoma Apa si Canal "AQUATIM" Timisoara

05.04.1994

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Tehnice; Serviciului Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana; Directiei Economie; Serviciului Buget...

Consiliul Local Timișoara

51/05.04.1994 privind privind prelungirea valabilitatii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 121/14.12.1993 privind stabilirea taxelor ce se aplica persoanelor fizice si agentilor comerciali pentru serviciile de piata pe raza municipiului Timisoara

05.04.1994

... Local al Municipiului Timisoara si avizul favorabil al Comsiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(f) si (k) din Legea nr.69/1991; In...

Consiliul Local Timișoara

50/05.04.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.

05.04.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 50/05.04.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani...
.... 05.04.1994 Hotararea Consiliului Local 50/05.04.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani. Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

49/05.04.1994 privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun din municipiul Timisoara pentru minorii internati la Centrul de Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" TIMISOARA si la Satul de Copii RUDOLF WALTHER Timisoara

05.04.1994

... al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si propunerea domnilor consilieri Radoslav Dan, Perju Dan si Mutiu Caius de acordare a gratuitatii pe mijloacele de...

Consiliul Local Timișoara

47/05.04.1994 privind privind instituirea unei taxe speciale pentru fotografii autorizati ce isi desfasoara activitatea la oficierea casatoriilor in municipiul Timisoara

05.04.1994

... Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propun reglementari care vizeaza activitatea fotovideo la oficierea casatoriilor care au loc in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avind in vedere...
... avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe exprimat in cadrul sedintei din data de 29.03.1994; In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69...

Consiliul Local Timișoara

46/05.04.1994 privind exceptarea de majorare taxa autorizatie de construire pentru Spitalul de Politraumatologie Timisoara

05.04.1994

... pentru construirea Spitalului de Politraumatisme Timisoara; Avand in vedere referatul Biroului Finante, Impozite si Taxe si avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al...
... privind competentele de solutionare a cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat si bugetului local; In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin...

Consiliul Local Timișoara

44/29.03.1994 privind privind infiintarea Cantinei de Ajutor Social ca institutie de asistenta sociala partial autofinantata in subordinea directa a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

29.03.1994

... infiintata se va conduce pe baza unui buget de venituri si cheltuieli, in care, la partea de venituri se va trece subventiile pentru partea de asistenta sociala si veniturile proprii realizate din prestarile de servicii realizate. Cheltuielile se...

Consiliul Local Timișoara

31/15.03.1994 privind privind exceptarea de taxa de autorizatie construire pentru Biserica Martirilor 1989

15.03.1994

... altor sume datorate bugetului de stat si bugetului local; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21...

Consiliul Local Timișoara

24/22.02.1994 privind privind probarea programului de investitii urbane de urgenta sprijinit de B.E.R.D.

22.02.1994

... prezenta hotarare. Art.3. Se aproba disponibilizarea la timp a prevederilor in contrapartida de la bugetul local si din veniturile R.A.AQUATIM,care sa reprezinte in jur de 5%(671.200 $ sau echivalentul in lei) din totalul necesitatilor de investitii...
...,in plus fata de procentul de 45% care este pus la dispozitie de catre bugetul national central. Art.4. Se aproba participarea intrun acord de subimprumut cu Ministerul de Finante,in conditiile care sunt descrise in mod sintetic in anexe si care vor...

Consiliul Local Timișoara

20/15.02.1994 privind aprobarea unor cheltuieli minime pentru functionarea pe trimestrul I a unitatilor finantate de la Consiliul Local al Municipiului Timisoara

15.02.1994

... Serviciului Finante,Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara,prin care se solicita aprobarea cheltuielilor pe trimestrul I 1994 in absenta Legii bugetului pe anul 1994; Avand in vedere Nota nr.60023/24.12.1993 a Ministerului...
... Finantelor cu privire la modul de finantare a cheltuielilor institutiilor publice pe anul 1994 in conditiile in care bugetul de stat nu a fost inca aprobat; In conformitate cu Legea nr.10/1991 a finantelor publice; In baza prevederilor art.21,lit.(e),art...

Consiliul Local Timișoara

6/18.01.1994 privind instituirea unor taxe speciale pe anul 1994 pentru autovehiculele inmatriculate in Municipiul Timisoara

18.01.1994

...,autobuze,autospeciale50.000lei/autovehicul. Art.2 Sunt exceptate institutiile publice finantatedela bugetul local sau de stat,precum si agentii economici care au ca profil transportul in comun in Municipiul Timisoara. Art.3 Sumele incasate vor fi...

Consiliul Local Timișoara

4/18.01.1994 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol.

18.01.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 4/18.01.1994 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol. 18.01.1994 Hotararea Consiliului Local 4/18.01.1994 privind...
... alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.322/11.01.1994 a Biroului Agricol din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

2/18.01.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.

18.01.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 2/18.01.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani...
.... 18.01.1994 Hotararea Consiliului Local 2/18.01.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani. Consiliul...