keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

482/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara

15.12.2009

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2009-016905/04.12.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

481/15.12.2009 privind adoptarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu "Pensiune si restaurant D+P+1E+M", situate in Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, Timisoara", conform Deciziei Civile nr. 797/26.05.2009 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila

15.12.2009

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

480/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare materiale", str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timisoara

15.12.2009

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

479/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Zona Calea Torontalului, parcelele A 694/5, A 690/1/2, A 690/1/1 extravilan, Timisoara

15.12.2009

... vedere Referatul nr. U22008-6111/18.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

478/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective si funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, zona DN 6/ Calea Torontalului

15.12.2009

.../04.12.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

477/15.12.2009 privind atribuirea de denumiri la doisprezece străzi fără nume din municipiul Timişoara

15.12.2009

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

476/15.12.2009 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara"

15.12.2009

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...
... indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul...

Consiliul Local Timișoara

475/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara"

15.12.2009

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2:Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul local, TVA fonduri...

Consiliul Local Timișoara

474/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara"

15.12.2009

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2:Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul...

Consiliul Local Timișoara

473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara"

15.12.2009

.../24.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
...., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri...

Consiliul Local Timișoara

472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara"

15.12.2009

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...
... indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara"

15.12.2009

... vedere Referatul nr. SC2009-10563/24.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul local, TVA fonduri Bugetul local. Art.3: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 599/19.12.2006 - privind...

Consiliul Local Timișoara

470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara"

15.12.2009

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10570/24.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
... din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul local, TVA fonduri Bugetul local. Art.3: Începând cu data intrării în...

Consiliul Local Timișoara

469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"

15.12.2009

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul local, TVA...

Consiliul Local Timișoara

468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici şi str. Polonă - Timişoara"

15.12.2009

.... SC2009-10562/24.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...
... Uniunii Europene, fonduri Bugetul de stat, fonduri Bugetul local, TVA fonduri Bugetul local. Art. 3: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 599/19.12.2006- privind aprobarea Studiului de...

Consiliul Local Timișoara

467/15.12.2009 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitare "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"

15.12.2009

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului...

Consiliul Local Timișoara

466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă"

15.12.2009

... tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi...

Consiliul Local Timișoara

465/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

15.12.2009

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2009-28899/24.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si...
...: I-1277.02.001-G0-002 Pag. 78 Fo rm ul ar c od : F IL 42 3- 00 2- 03 A ct .0  Riscuri financiare Riscurile financiare pot consta în:  Depăşirea bugetului proiectului datorata creşterii costurilor echipamentelor şi serviciilor  Depăşirea perioadei...

Consiliul Local Timișoara

464/15.12.2009 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare si refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara"

15.12.2009

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2009- 28358/18.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, proiect nr. 18/2009 intocmit de SC ZAM GRUP SRL, conform contractului de prestare de servicii nr.244/23.12.2008, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 51.02.01.03, Autoritati...

Consiliul Local Timișoara

463/15.12.2009 privind aprobarea unei cote de carburant pentru autoutilitara PEUGEOT BOXER cu numărul de înmatriculare TM 99 GZT

15.12.2009

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

462/15.12.2009 privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Canavea Cosmin Florin, chiriaş al ap. 16 din str. Miloia bl. B2 şi Mavritsakis Monica Eugenia, chiriaşă a ap. 47 din str. Miloia bl. B1 sc.A

15.12.2009

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-28925/24.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

461/15.12.2009 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara, prin Infocentrul Turistic, la Asociaţia "European Cities Marketing" şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul acestei asociaţii

15.12.2009

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă aderarea Municipiului Timişoara, prin Infocentrul Turistic, la Asociaţia "European Cities Marketing". Art. 2: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 2.200 Euro pentru achitarea...

Consiliul Local Timișoara

460/15.12.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, pentru anul 2009, Fundatiei "RONALD McDONALD CHILDREN'S CHARITIES OF ROMANIA"

15.12.2009

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
..., datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul 2009, Fundatiei "RONALD McDONALD CHILDREN'S CHARITIES OF ROMANIA" , in cuantum de 32.635 lei. Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a...

Consiliul Local Timișoara

459/15.12.2009 privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăţi comerciale, în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara

15.12.2009

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

458/15.12.2009 privind aprobarea Proiectului „DIRECŢIA FISCAL A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA INVESTEŞTE ÎN OAMENI, ÎN FOLOSUL CETŢENILOR" din cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative" şi a cheltuielilor legate de proiect

15.12.2009

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
... "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" în valoare totală de 530.033 lei la care se adaugă T.V.A. în sumă de 90.681, 77 lei. Art.2: Se aprobă includerea în bugetul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara a sumelor reprezentând obligaţiile financiare privind...