keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

346/16.12.2003 privind obiectivul "Parcul de tehnologia informaţiei Timişoara"

16.12.2003

... Informaţiei Timişara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
... administratie) si cenzorii; (c) sa propuna remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor; (d) sa se pronunte asupra gestiunii membr ilor Consiliului de Administratie; (e) sa stabileasca bugetul...

Consiliul Local Timișoara

345/16.12.2003 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L.

16.12.2003

... Hotărârea Consiliului Local nr.213/14.10.2003 - privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în domeniul Software Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

344/16.12.2003 privind prelungirea contractelor de concesiune pentru activitatea de deszăpezire şi combatere polei pe arterele de circulaţie şi podurile din municipiul Timişoara

16.12.2003

... nr. SC2003 - 21883/11.12.2003 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

343/16.12.2003 privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare datorate bugetului local de catre S.C. PLEIADA SA Timisoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 343/16.12.2003 privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare datorate bugetului local de catre S.C. PLEIADA SA Timisoara 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 343/16.12.2003 privind acordarea de...
... inlesniri la plata obligatiilor bugetare datorate bugetului local de catre S.C. PLEIADA SA Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.EC1X3013677/10.12.2003 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe...

Consiliul Local Timișoara

342/16.12.2003 privind respingerea cererii de scutire la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente impozitelor si taxelor restante la data de 31.12.2001 datorate bugetului local de catre S.N.T.R. S.A. BUCURESTI - SUCURSALA FABRICA DE TIGARETE Timisoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 342/16.12.2003 privind respingerea cererii de scutire la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente impozitelor si taxelor restante la data de 31.12.2001 datorate bugetului local de catre S.N.T.R...
... data de 31.12.2001 datorate bugetului local de catre S.N.T.R. S.A. BUCURESTI - SUCURSALA FABRICA DE TIGARETE Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.EC2X301 - 4060/05.12.2003 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

341/16.12.2003 privind respingerea cererii pentru scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor restante la data de 31.12.2001, datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 341/16.12.2003 privind respingerea cererii pentru scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor restante la data de 31.12.2001, datorate bugetului local de către...
... 31.12.2001, datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2003 -19935/14.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU...

Consiliul Local Timișoara

340/16.12.2003 privind scutirea la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale restante la data de 31.12.2001 datorate bugetului local de catre S.C. TERMOCET 2002 S.A. Timisoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 340/16.12.2003 privind scutirea la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale restante la data de 31.12.2001 datorate bugetului local de catre S.C. TERMOCET 2002 S.A...
.... Timisoara 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 340/16.12.2003 privind scutirea la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale restante la data de 31.12.2001 datorate bugetului local de catre S.C. TERMOCET...

Consiliul Local Timișoara

339/16.12.2003 privind acordarea de inlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de catre S.C. RADIO VEST S.R.L. Timisoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 339/16.12.2003 privind acordarea de inlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de catre S.C. RADIO VEST S.R.L. Timisoara 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 339/16.12.2003 privind...
... acordarea de inlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de catre S.C. RADIO VEST S.R.L. Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.EC1X 3013712/05.12.2003 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

338/16.12.2003 privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor la 31.12.2001 datorate bugetului local de către Societatea Română de Radiodifuziune - Studioul Teritorial de Radio Timişoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 338/16.12.2003 privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor la 31.12.2001 datorate bugetului local de către Societatea Română de Radiodifuziune - Studioul...
... Teritorial de Radio Timişoara 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 338/16.12.2003 privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor la 31.12.2001 datorate bugetului local de către Societatea Română...

Consiliul Local Timișoara

337/16.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public

16.12.2003

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...

Consiliul Local Timișoara

336/16.12.2003 privind acceptarea donaţiei oferite Consiliului Local al Municipiului Timişoara de către SC ALPHA SA, a unei barăci - birou situate în str. Polonă nr.2 şi intabularea acesteia în Cartea Funciară

16.12.2003

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 21410/05.12.2003 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

335/16.12.2003 privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc Centrul Comunitar de Asistenţă Socială

16.12.2003

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

334/16.12.2003 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2003 privind constituirea şi utilizarea fondurilor de stimulente acordate personalului din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara care contribuie la atragerea sumelor la bugetul local

16.12.2003

... Municipiului Timişoara care contribuie la atragerea sumelor la bugetul local 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 334/16.12.2003 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2003 privind constituirea şi utilizarea fondurilor de stimulente...
... acordate personalului din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara care contribuie la atragerea sumelor la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 14723/26.08.2003 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

333/16.12.2003 privind modificarea art. 1 si art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 62 din 25.03.2003- privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara , str. Pompiliu Stefu nr. 5 catre Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, modificată

16.12.2003

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

332/16.12.2003 pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 103/02.05.2001 privind atribuirea in folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat înTimisoara, str. Podgoriei nr. 10, Asociaţiei Sf. Petru si Pavel pentru realizarea unui Centru de Probaţiune

16.12.2003

.../24.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

331/16.12.2003 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.50/2003 - privind încheierea unor contracte de comodat cu S.C. F.D.F.E.E. ELECTRICA BANAT S.A. - S.D.F.E.E. , pentru lucrările de reţele electrice executate de Primăria Municipiului Timişoara

16.12.2003

... - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

329/16.12.2003 privind atribuirea prin negociere cu o singură sursă a executării lucrărilor de reparaţii construcţii şi instalaţii în regim de avarie la obiectivele edilitare, locuinţe, spitale şi instituţiile de învăţământ (şcoli, licee, grădiniţe) preluate de Primăria Municipiului Timişoara prin Protocol, către SC"Administrarea Domeniului Public"SA.

16.12.2003

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

328/16.12.2003 privind indexarea taxei de concesionare a terenurilor din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara

16.12.2003

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

327/16.12.2003 privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Transport Timişoara, aupra imobilului situat în Timişoara, str. Drăgăşani nr.1

16.12.2003

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

325/16.12.2003 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.868/23.07.2003 incheiat cu SC ELAINE SRL

16.12.2003

... SC ELAINE SRL; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

324/16.12.2003 privind spatiul cu alta destinatie situat in Municipiul Timisoara str. Telegrafului nr. 8.

16.12.2003

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

323/16.12.2003 privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenului situat în Timişoara, strada S. Bărnuţiu nr.80

16.12.2003

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

322/16.12.2003 privind concesionarea fără licitaţie publică către S.C. " DISTRIGAZ - NORD" S.A. Târgu-Mureş - Sucurslala Timişoara a unei parcele cu suprafaţa de 100 mp. pentru realizarea unei staţii de reglare - măsurare gaze naturale în Timişoara, Calea Torontalului - Zona Spitalului Municipal

16.12.2003

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

321/16.12.2003 privind concesionarea şi închirierea fără licitaţie publică a suprafeţei de 2.908,5 mp respectiv a 702 mp, teren aferent unui număr de 10 case de locuit construite de SC BRAYTIM SRL în zona Mureş-Muzicescu

16.12.2003

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... bugetului local de către SC BRAYTIM SRL Timişoara si HCLMT nr. 245/11.11.2003; În baza Deciziei nr. 1656/30.07.1991; Având în vedere solicitarea SC BRAYTIM SRL cu nr. D82003-8855/6.11.2003; În baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul...

Consiliul Local Timișoara

320/16.12.2003 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna decembrie 2003, unui număr de 3434 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

16.12.2003

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...
... unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna decembrie 2003 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul...