keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

312/21.12.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii Sportului Timişean

21.12.1999

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... se va desfăşura în luna decembrie 1999. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru desfăşurarea acţiunii prevăzute la art.1...

Consiliul Local Timișoara

310/21.12.1999 privind privind încheierea unui Contract de credit între Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

21.12.1999

.../21.12.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

309/14.12.1999 privind dovada calităţii de beneficiar al Legii nr.42/1990 în baza căreia se face scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr. 27/1994, republicată şi modificată

14.12.1999

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO99- 18039/13.12.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

308/14.12.1999 privind privind reactualizarea bazei de date, recalcularea şi regularizarea impozitelor şi taxelor locale stabilite potrivit Legii nr. 27/1994 republicată şi modificată

14.12.1999

... vedere Referatul SCO99-18097/13.12.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

307/14.12.1999 privind privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a Obiectivului "Ştrand Termal" situat în Timişoara, B-dul V.Pârvan nr.9

14.12.1999

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO99-17870/09.12.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

306/14.12.1999 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999

14.12.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 306/14.12.1999 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999 14.12.1999 Hotararea Consiliului Local 306/14.12.1999 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru protecţie...

Consiliul Local Timișoara

304/14.12.1999 privind modificarea Contractului de concesiune nr.26 /31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

14.12.1999

...- 17590/06.12.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi...

Consiliul Local Timișoara

303/14.12.1999 privind privind modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

14.12.1999

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe ,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

300/14.12.1999 privind stabilirea ordinei de prioritate şi corelarea executării lucrărilor publice pentru anul următor, în Municipiul Timişoara

14.12.1999

...: drumurile publice, reţelele de apă- canal şi de termoficare, căile de rulare ale tramvaielor , spaţiile verzi . Art.2: La întocmirea Proiectului de Buget pentru anul următor , se va avea în vedere finanţarea lucrărilor de executat în ordinea priorităţilor...

Consiliul Local Timișoara

295/23.11.1999 privind privind aprobarea contractului de creditare cu LEMNA INTERNATIONAL în vederea modernizării sistemului de termoficare în municipiul Timişoara

23.11.1999

... Direcţiei Tehnice şi Referatul SCO99-16991/23.11.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

293/23.11.1999 privind privind transmiterea terenurilor ce se dau în folosinţă gratuită de către Consiliul Local, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

23.11.1999

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

291/23.11.1999 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara

23.11.1999

... coeficientul ratei inflaţiei, pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice, proprietari de clădiri şi terenuri din municipiul Timişoara şi în acelaşi timp pentru a asigura constanţa încasărilor de impozite şi taxe la bugetul local pentru anul 2000; Având în...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

289/23.11.1999 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al "Festivalului Naţional de Dans" - Timişoara 1999

23.11.1999

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... noiembrie 1999 în Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru desfăşurarea festivalului. Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

288/23.11.1999 privind privind aprobarea finanţării cheltuielilor necesare pentru soluţionarea unor cauze civile aflate pe rolul instanţelor de judecată

23.11.1999

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...
..., republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă finanţarea de la bugetul local cu sumele de bani care se impun conform legii, în vederea soluţionării unor cauze...

Consiliul Local Timișoara

281/23.11.1999 privind privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Pavlov nr. 19, Asociaţiei Sf. Petru şi Pavel, pentru realizarea unui Centru de Probaţiune

23.11.1999

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din...

Consiliul Local Timișoara

280/23.11.1999 privind aprobarea modificării Devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare intersecţie Calea Aradului - Calea Torontalului - Circumvalaţiunii"

23.11.1999

.... SC099-9642/07.07.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

279/23.11.1999 privind privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna Decembrie 1999 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 10 ani de la Revoluţia din 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 1999-2000

23.11.1999

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru...
... lit. (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a...

Consiliul Local Timișoara

278/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T."

02.11.1999

.../11.10.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi individualizarea contorizării a blocurilor de locuinţe din strada Hărniciei, Intrarea Mierlei, Intrarea Castanilor, Intrarea Iederei"

02.11.1999

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara"

02.11.1999

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-14598/11.10.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

274/02.11.1999 privind prelungirea contractului de antrepriză pentru lucrările de întreţinere, reparaţii, modernizări la imobilele şi obiectivele aparţinând fondului locativ de stat sau domeniului privat al Municipiului Timişoara

02.11.1999

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

270/19.10.1999 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Jazz "GALA BLUES JAZZ" Timişoara, ediţia a IX-a

19.10.1999

... al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură...
... Festivalului Internaţional de Jazz "GALA BLUES-JAZZ" , Timişoara, ediţia a IX-a, ce va avea loc în perioada 13-14 noiembrie 1999. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind...

Consiliul Local Timișoara

269/19.10.1999 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al Concertului Simfonic din Peştera Româneşti, ediţia a XV-a

19.10.1999

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al...
..., ediţia a XV-a. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru desfăşurarea concertului. Justificarea şi decontarea cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

263/19.10.1999 privind privind coparticiparea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la finanţarea proiectului "Parteneriatul instituţional şi al societăţii civile pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei Timişoara"

19.10.1999

... finanţare nr. FPA 9942 - 2141/29.04.1999 a Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei...
... a "Bugetului centralizator al Proiectului" care se anexează şi constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă finanţarea din bugetul local, în proporţie de 50%, a Proiectului "Parteneriatul instituţional şi al societăţii civile...

Consiliul Local Timișoara

257/19.10.1999 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 29.01.1998 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 639 mp. în Timişoara, str. Torac-Virgilius

19.10.1999

...-Virgilius Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-14505/11.10.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...