keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... Judeţean Timiş, primăriile localităţilor din polul de creştere, Regia Autonomă de Transport RATT, Poliţia locală, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Aeroportul Internaţional Timişoara, Regionala CFR Timişoara - este prezentată în capitolul 7 al...
... general înspre zona de sudvest a țării. 2.3.2 Transportul public urban – infrastructură RATT (Regia Autonomă de Transport Timișoara) este principalul operator de transport public non-feroviar din polul de creștere, operând servicii de transport cu...

Consiliul Local Timișoara

106/27.03.2012 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 25 posturi din structura regiei

27.03.2012

...: CONSILIUL DIRECTOR: 3 PERSONAL TESA: 96 PERSONAL OPERATIV: 96 PERSONAL MUNCITOR: 713 Atasament: Anexa_2.pdf REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cod: ROF Ediţia: 5 Revizia: 0 Pagina: 1 din 74 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea...
... proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cod: ROF Ediţia: 5 Revizia: 0 Pagina: 3 din 74...

Consiliul Local Timișoara

311/30.05.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei

30.05.2013

... document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Acest document este...
... proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR Op TITLU CAPITOL Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare Ed.2, - | FOPERTA...

Consiliul Local Timișoara

205/08.05.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 şi modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014

08.05.2015

... FUNCŢIONARE Pagina: - NE IOAN GOIA 7 FI | REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE APRILIE 2015 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. “esjuad e)so nu [e sWoS RIȘI BoleZIINN) “1 LV E 9Js9...
... proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Ediţia: 8 Revizia: 0 FUNCȚIONARE Pagina: 4 din 99 ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuţii conform...

Consiliul Local Timișoara

441/12.09.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503/22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

12.09.2014

... vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al RATT nr. 129/28.08.2014; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; În conformitate cu...
...: evizia: ——— Pagina: 1 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Septembrie 2014 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REST. TJ REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 1 y FUNCȚIONARE Ediția:8...

Consiliul Local Timișoara

439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

15.12.2009

.../2007 1 DV IL E QOo TM = 3 n os — N IO ez JS Ss om Oa «o; 3 _) m te . m O 3 E ama su _-) —. o o - a «e O | 11218.34 8.331,45| 1.500,50| 1.386,55 EEE TORI TO: esse | [ramas 435127, 11,2007 RATT) 1.386,55 1.386,55 EET HCL 226/2009 66,17 61,47 TE E alu...
... ineluluilV__| 2000) | | | | 20,00 Studiu de circulatie 1] 10000 | | | | 100,00 Studiu de extindere a retelei de transport supraveghere video | 50,00 50,00 0 136,5 O 2.612,50 310,0 O Studii si proiecte RATT 2.439,00 156,50 00 0,00) 2.302,5 SF Extindere retea...

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

... sociale str. |.I.de ia Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea...
... de parcuri industriale 5,00 5,00 Studiu privind implementarea sistemului ,, park and ride” 5,00 5,00 Studii si proiecte RATT 865,00 865,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 250,00 250,00 Studiu privind valorificarea...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

... 357,63 0,00 B. Lucrări nei 2.790,00 0,00 0,00) 1.800,00 0,00 990,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. l.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 10,00 0,00 UN 0,00 Reabilitare...
... proiecte RATT 1.266,12 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.266,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285,60 _ 285,60 SF Amenajare aiveole 50,00 50,00[ SF + PT Statie intermodala Dambovita 104,21 104,21) SF+PT Exiindere retea troleibuz...

Consiliul Local Timișoara

292/29.07.2010 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei

29.07.2010

... Admitistratie RATT LCD ITS E GRETA Formare Profesional DIRECTOR TEHNIC SESIUNI ESTI) m oii Tibi | [tău | peri 1 | Tools lnforaația| [ispita] | | | Price TI TE EREI dl Îi CI ZE Biroul Anii și Tarile iSpeeurat CB 2.2. RETEAUA DE TRANSPORT PUBLIC DE...
... OHSAS 18001:2008 şi SA 8000:2008, are ca punct de plecare: + Dorinţa de a demonstra abilitatea R.A.T.T, de a furniza consecvent produse şi servicii care să satisfacă cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile; e Dorinţa exprimată...

Consiliul Local Timișoara

64/26.02.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei

26.02.2013

... + Serviciul Financiar Contabi Serviciul Vanzari + Birou Titluri de Calatorie Atasament: ANEXA_2.pdf ANEXA 2 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul...
... scris al proprietarului nu este permisă. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu...

Consiliul Local Timișoara

138/19.04.2011 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei

19.04.2011

... FUNCŢIONARE Pagina: 1 din 73 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. VALABILITATE DIN : 15.05.2011 DIRECTOR GENERAL DR. ING. IOAN GOIA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cod: ROF...
... Ediţia: 5 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Pagina: 2 din 73 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI...

Consiliul Local Timișoara

41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

07.02.2012

... comun. 7.945.66[. 1.156,00 7.945,66 A. Lucrări în continuare 100,00 0,00 100,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 7.845,66...
... (traseul 1) 258,53 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 583,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,16 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 191,48...

Consiliul Local Timișoara

333/31.07.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/12.09.2014 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/08.05.2015

31.07.2015

... în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2015-001410/16.07.2015; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al RATT nr. 143/09.07.2015; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503...
... integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean. RATT desfăşoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general, desfăşurate...

Consiliul Local Timișoara

503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

... vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2013-003793/07.10.2013; Având în vedere Hotărârile Consiliului de Administraţie al RATT nr. 125/26.09.2013, 127/26.09.2013, 128/26.09.2013; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de...
... personalului RATT: (ar. reclamaţii pentru una lună) nrlună 23 11 12 0,09 1,00 2. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ Nr. Crt. Denumire criteriu U.M. Propunere, nivel de referință 2012 Realizat 2012 Propunere, nivel de referință 2013 Coeficient de pondere Gradul de...

Consiliul Local Timișoara

105/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

28.09.2012

... HCL 435/27.11.2007 (RATT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a...
... RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi aite investiții 8.535,79) 1.156,00 0,00 0.00 0,00 000| 8.535,79 b.Dotări independente 7.634,59) 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 7.634,59 Maşini, echipamente...

Consiliul Local Timișoara

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

... 0,00 963,47 A. Lucrări în continuare 1,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 1,00 1,00 C. Dotări independente şi alte investiții 962,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,47 Dotări...
... Municipiul Timişoara (traseul 1) 250,00 250,00 Studii si proiecte RATT 159,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,92 SF + PT Statie intermadala Dambovita 1,00 1,00 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de...

Consiliul Local Timișoara

298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

... la RATT 50,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.304,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.304,47 Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Maşini, echipamente si mijloace de transport 537,55 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 537,55...
... Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 566,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2,00 2,00 SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | suRse | 20...

Consiliul Local Timișoara

243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

12.07.2011

.... Lucrări în continuare 50,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 50,00 30,090 C. Dotări independente și alte investiții 1.304,47 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00, 1.304,47 Dotări...
... din Municipiul Timişoara (traseul 9) 50,00 50,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame| stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara! (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 566,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,92...

Consiliul Local Timișoara

401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara"

26.09.2006

.... Instalare şi configurare, documentaţie depouri/garaje 4 2.380 8.568 9.520 34.272 Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente, reţele de utilităţi din incintă 3 Directia RATT 3.1. Servere sistem de taxare (cluster baza de date, servere...
... depou/garaj - Direcţia RATT, serviciul comercial, centre emitere /reîncărcare, controlori) 1 900.000 3.240.000 900.000 3.240.000 3.3. Licenţe COTS Direcţia RATT (Oracle, WebSphere, Windows etc) 1 350.000 1.260.000 350.000 1.260.000 3.5. Alte dotări...

Consiliul Local Timișoara

102/27.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

27.03.2012

... 15.728,71| 1.792,06 713,0 1 o „00 84.02.03 Transport rutier | 15:729,71[ 0:00]. 713,00 84.02.03.02 Transportul în comun _ 7.945,66 [000| 0,00 A. Lucrări în continuare 100.00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT C...
... 100,00 0,00 Studii si proiecte Primarie 258,53 100,00 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare Mm Municipiul Timişoara (traseul 1 258,53 100,00 Studii si proiecte RATT 583,16 | 000| SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 191,48 SF + PT...

Consiliul Local Timișoara

195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

26.05.2009

... noi 2.400,00 1,386,55 1.013,45) PT Locuinte sociale str. |.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 2.400,00 1.386,55 1.013,45 C. Dotări independente şi alte investiții 125,00 0,00 125,001 Dotări independente 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 dotari...
... cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub 33.02.28 14,00 0,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 3.125,12 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3.125,12 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 10.899,40 0,00 Venituri...

Consiliul Local Timișoara

99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

24.03.2009

... 110,00 0,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 100,00 0,90 B. Lucrări noi 2.400,00 1.386,55 1.013,45 PT Locuinte sociale str. |.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 2.400,00 1.386,55 1.013,45 C. Dotări independente şi alte învestiții...
... 443,10 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise Amenzi, penalitati si confiscari 34.10.50 35.10 449,10 0,35 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0,35 Pagina 1/4 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program erse...

Consiliul Local Timișoara

140/27.04.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin completarea cu postul de director adjunct, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2010 şi a responsabilităţilor acestuia

27.04.2010

... Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. VALABILITATE DIN : 01 MAI 2010 DIRECTOR GENERAL DR. ING. CONS. JURIDIC IOAN GOIA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cod: ROF Ediţia: 3...
... Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Pagina: 2 din 67 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE...

Consiliul Local Timișoara

18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

13.07.2012

... cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8.535,79) 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.535,79 b.Dotări independente 7.834,59| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.634,59 Maşini...
... modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 642,67 0,00 0,0A 0,00 0,00 0,00 642,67 Page 9 SURSE DE FINANTARE din care DENUMIREA OBIECTIVULUI...

Consiliul Local Timișoara

357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

30.10.2007

... Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii /sursa de finantare „Credite” conform anexa cap. 84.02.03 „Strazi” precum si adresa nr. 23.187/18.10.2007 - Adresa nr. 358/05.10.2007 a R.A.T.T. privind rectificarea obiectivelor de investitii de...
... modernizare si reabilitare ale liniei cale tramvai sursa de finantare fiind bugetul local aconfor, anexa - Adresa nr. 21982/0310.2007 a RATT privind solicitarea de suplimentare a subventiilor art.40 pana la finele anului 2007 cu suma de 7000 mii lei la...